3. Talous (Rakenne)

HENKILÖSTÖRESURSSIN TULOKSELLINEN KÄYTTÖ RATKAISEE OPPILAIDEN SAAMAN HYÖDYN.
("
Toiminnan voidaan sanoa olevan tuloksellista silloin kun asiakkaiden tarpeisiin vastataan kustannustehokkaasti, laadukkaasti ja työssä jaksaminen on hyvällä tasolla." L: kuntalliitto.fi)

Tasa-arvohankkeen loppurapostissa 2019 on koottu muutamia periaatteita, joiden avulla resursista saatava hyötyä oppilaille voidaan maksimoida. Tuloksellinen toiminnan tautalla on hyvä suunnittelu, joustavuus ja vastuullisuus.

HENKILÖSTÖ OSALLISTUU TALOUSARVION LAADINTAAN JA TALOUSARVIO-OHJEESSA ON OHJEISTETTU KUKA TEKEE MITÄKIN

Opettaja/henkilöstö tietää parhaiten mitä tarvitaan 

Esi-6 luokilla nykyinen opettaja on paras asiantuntija kunkin ikäluokan tarpeiden kartoittamiseen seuraavan lukuvuoden syksyn osalta. Vastaavasti aineenopettaja on paras asiantuntija   oman aineensa hankintoihin.

Oppimateriaalisssa suositaan kierrätettäviä ja sähköisiä materiaaleja. Talousarvio-ohjeessa (TA 2020 ohje liitteenä) velvoitetaan tarkistamaan materiaalien varastot ja huomioimaan ne uusia tilattaessa.

TALOUSARVIO TEHDÄÄN JA SEN TOTEUTUMISTA SEURATAAN KUNNANHALLITUKSEN OHJEIDEN MUKAAN ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan.

Keiteleen kunta resurssoi vuonna 2018 perusopetukseen 6. eniten (€/oppilas) Pohjois-Savossa
Allaolevissa taulukoissa on Keiteleen ja Pohjois-Savon keskimääräiset tunnusluvut vuosilta 2012-2018. Huomioida kannattaa, että
a) Keiteleellä kustannuksista kohdistuu suhteessa opetukseen enemmän kuin Pohjois-Savossa keskimäärin (Kunkin taulukon toiseksi alimman rivin % kertoo kuinka paljon eurosta menee opetukseen) .
b ) Kuitenkin ero on supistumassa ja muiden opetuksen ulkopuolisten menojen osuus on kasvanut tarkkailujaksolla suhteessa enemmän.

 

Keitele                  
 Käyttömenot yht. (ei vamm.op) e/opp. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 muutos 17 muutos 12
 Opetus 5975 5873 6123 6299 7240 6515 6152 -5,6 3
 Majoitus ja kuljetus 1297 1330 1287 1339 1434 1473 1495 1,5 15,3
 Ruokailu 580 589 590 588 594 721 681 -5,6 17,4
 Muu oppilashuolto 167 193 303 373 440 418 237 -43,3 41,9
 Sis. hallinto 482 508 503 457 497 473 912 92,9 89,3
 Kiinteistöjen ylläpito 1101 1112 1169 1381 1537 1691 1666 -1,5 51,3
 - josta sis. vuokr. pääomakust. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Pienet hankkeet 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Toim. käyttömenot yhteensä 9602 9604 9974 10436 11743 11291 11143 -1,3 16
 josta                  
 - palkkaukset 6457 6477 6723 7008 7863 7042 6973 -1 8
 - muut menot 3145 3127 3251 3428 3880 4248 4170 -1,8 32,6
% opetukseen 62 % 61 % 61 % 60 % 62 % 58 % 55 %    
% muut menot/opetus 49 % 48 % 48 % 49 % 49 % 60 % 60 %    
                   
Pohjois-Savo keskimäärin                  
                   
 Käyttömenot yht. (ei vamm.op) e/opp. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 muutos 17 muutos 12
 Opetus 4699 4836 4930 4976 4992 4863 4934 1,5 5
 Majoitus ja kuljetus 434 469 476 477 477 480 485 0,9 11,8
 Ruokailu 559 565 578 593 602 615 614 -0,2 9,8
 Muu oppilashuolto 369 373 375 407 404 400 435 8,6 17,8
 Sis. hallinto 449 458 436 500 515 499 546 9,3 21,5
 Kiinteistöjen ylläpito 1542 1644 1716 1774 1796 1840 1913 3,9 24
 - josta sis. vuokr. pääomakust. 642 631 640 671 687 746 942 26,4 46,9
 Pienet hankkeet 154 109 150 163 143 238 280 17,6 82,1
 Toim. käyttömenot yhteensä 8205 8454 8661 8889 8928 8935 9206 3 12,2
 josta                  
 - palkkaukset 4923 5053 5135 5223 5200 5015 5114 2 3,9
 - muut menot 3282 3401 3526 3666 3728 3920 4092 4,4 24,7
% opetukseen 57 % 57 % 57 % 56 % 56 % 54 % 54 %    
% muut menot/opetus 67 % 67 % 69 % 70 % 72 % 78 % 80 %    

Liitteet:

TA21 ohje opetushenkilöstölle

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä