NYK Tasa-arvo hanke 2022-23

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteet 
Mitkä ovat hankkeelle asetetut tavoitteet ja miten ne vastaavat hakuilmoituksessa esitettyjä avustuksen tavoitteita?  

  1. Apua ryhmille, joissa tarvitaan tukea. Samanaikaistunneilla pyritään joustaviin ryhmäjakoihin opiskeltavasta ilmiöstä riippuen. 
  1.  Koulunkäynninohjaajan tuki pidennetyssä oppivelvollisuudessa olevalle x. luokan oppilaalle sekä y. luokan oppilaalle, jolla on haastavaa käyttäytymistä. 
  1.  Tsemppiohjaaja tukee oppilaita, joiden koulumenestys on vaarassa heikentyä muiden kuin oppimiseen liittyvien syiden takia.  

1000 merkkiä Tässä 401 merkkiä 

 

 

Toteutustapa 
Mikä on hankkeen lähtötilanne? Miten hanke toteutetaan? Mitä toimenpiteitä tai vaiheita hankkeeseen sisältyy? Onko hanke osa isompaa hankekokonaisuutta? Mitä osahankkeita hankekokonaisuuteen kuuluu?  

  1. Esi-9. luokille resursoidaan yhteensä 21 jakotuntia ja 23 samanaikaistuntia. 
  1.  Palkataan 1,3 htv koulunkäynninohjaajia, jotka työskentelevät 2. (pidennetty ov oppilas) ja 8. luokassa (haastava käytös). 
  1. Tsemppiohjaaja työskentelee koulupäivän aikana opetusryhmien mukana ja on rinnalla kulkijana oppilaille, joilla on kasvamisessa tai elämässä haastava tilanne. Työpanosta ohjataan tiiviisti monitoimijuuden periaatteilla yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa. Koulupäivän ulkopuolella työaikaa käytetään em. oppilaiden tukemiseen koulun ulkopuolisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnassa esi-2. luokkien hyväksi. 


Liitteenä avustuspäätös

Liitteet:

Avustuspäätös 14.4.22

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä