Koulu hyvinvointi yhteisönä / Voimala

Miksi ja Mitä Koulut hyvinvointiyhteisöinä hanke?

 Miksi NYK Mukaan?

Hankkeen tavoitteet palvelevat Parasta Ennen hankkeen NYK tavoitteiden jatkoa (Monitoimijaisuus) ja tukevat sieltä nousevia toimenpiteitä (Miten me kaikki toimijat voimme tukea NYK myönteistä ilmapiiriä) .
 
Keiteleen Sosiaalitoimi on sitoutunut myös mukaan tähän hannkkeseen.
 
Hankkeessa ovat mukana SavoGrown kunnat Tervoa lukuunottamatta.
 

Mitä hankkeessa tapahtuu?

Hankepäällikkö Eeva Mäkisen viesti hankkeen taustoista ja sisällöstä kesäkuu 2020

Kiteytettynä Koulut hyvinvointiyhteisöinä -hankkeessa on kyse siitä, että haluamme tukea koulujen työtä kasvun ja oppimisen tehtävissä. Korona on vaikuttanut dramaattisesti monien perheiden talouteen, lasten harrastuksiin, olemme siirtyneet etäopetukseen jne. Myös kunnat ovat taloudellisesti tiukilla. Nyt jos milloin kannattaa yhdistää voimavaroja ja resursseja ja panostaa yhteistyöhön.

 

Hankkeen pysyvä tavoite on  KuntaVoimala-yhteistyöverkosto. Verkostoyhteistyöllä vahvistetaan koulujen valmiutta tukea lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä sosiaalista osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Sen avulla voidaan esim. löytää lapsille, nuorille ja perheille oikea-aikaiset sekä sisällöllisesti oikein kohdennetut palvelut. Digiaikaan siirtyminen mahdollistaa palvelujen jakamisen myös yli kuntarajojen. Kyse on asennemuutoksesta: olemassa olevia resursseja hyödynnetään kohdentamalla niitä uudella tavalla yhteistoiminnallisesti, lähtökohtana systeemiajattelu ja synergia. Tarjoamme hankkeen yhteydessä koulujen opettajille, oppilashuollon henkilöstölle sekä muille kuntien lasten ja nuorten parissa toimiville viiden kerran maksuttoman valmennukseen. Kunnat itse päättävät mikä/mitkä koulut ja ketkä toimijat osallistuvat.

 

Ensimmäisten kuntien valmennukset ovat kevätlukukaudella 2021 ja loppujen syksyllä 2021. Hakemuksen luvussa 6 Toteutus on lisätietoa.

 

 

TÄSSÄ ASIA PÄHKINÄNKUORESSA:

 

Hankkeen tavoitteet jaetaan eri toimijatasoille:

1) Tavoitteena on tuoda taloudellisia säästöjä vaikuttamalla palvelujärjestelmään ja yhteiskuntaan, esim. syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämisellä (YHTEISKUNTA)

2) Tavoitteena on kehittää työntekijöiden osaamista, työn mielekkyyttä ja jaksamista sekä lisätä moniammatillista yhteistyötä ja parantaa johtamisen laatua (ORGANISAATIO)

3) Tavoitteena on vähentää välillisesti lasten ja nuorten eriarvoistumisen riskitekijöitä, lisätä osallisuuden ja tasavertaisuuden kokemuksia sekä edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia (YKSILÖ)

 

Hankkeeseen osallistuvista kouluista ja kunnista valmennuksiin kutsutaan:

- nivelvaiheiden esiopetus ja 1.–2.-luokat sekä 8.–10.-luokat ja toinen aste opetushenkilöstö, opetuksen tukipalvelut, opiskeluhuollon henkilöstö ja rehtorit

- muut kunnan lasten ja nuorten palveluja tuottavat yksiköt (nuorisotoimi, kulttuuritoimi, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut)

 

Hankkeen kouluun kohdistuvien toimenpiteiden ydin ovat osallistuvien kuntien lasten ja nuorten parissa toimivalle henkilöstölle tarjottavat valmennukset. Valmennuksia on viisi, ne sijoittuvat iltapäivään ja kestävät 2,5 tuntia/kerta.

 

Tuloksena on tutkittu Koulut hyvinvointiyhteisöinä -malli sekä monialainen ja monitoimijainen yhteistyöverkosto KuntaVoimala, jotka molemmat tukevat kuntien ja tulevaisuuden soten välistä yhdyspintatyötä. Hakemuksen luvussa 6 on kuvattu konkreettiset toimenpiteet tulosten saavuttamiseksi.

 

Hankkeen toteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, Savonia-amk, Savon ammattiopisto, Ingman Kulttuurialan ammattiopisto ja Kuopion konservatorio.

 

Kunnille osallistuminen on maksutonta.

 

Asia on kiinnostanut myös kansallisesti, liitteenä lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, kuvassa 5 kuvattu yhteistoimintamallin kehittämisidea. Teemme yhteistyötä #parastaennen -hankkeen ja sen toimintaa jatkavan tutor-verkoston kanssa. Tämän hankkeen valmisteluun olemme saaneet asiantuntijatukea Minna Rytköseltä, joten tässä ei ole vaaraa päällekkäisyyksistä alueen muiden verkostojen, hankkeiden tai LAPE-työn kanssa.

 

Toivottavasti päädytte yhteistyöhön! Teidän alueelta mukana ovat jo Suonenjoki, Vesanto ja Pielavesi.

 

Aurinkoista ja kesäistä työpäivää toivotellen,

Eeva Mäkinen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä