Erityisopetus

Erityisopetus

Lukiossa erityisopettajan ensisijaisena tehtävänä on tarjota tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. 
Opiskelija voi 
  • saada yksilöohjausta 
  • osallistua lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitukseen 
Erityisopettaja
  • voi arvioida opiskelijan mahdollista lukivaikeutta ja suunnitella tarvittavia tukitoimia 
  • voi tukea ja ohjata opiskelijaa esimerkiksi itselle sopivien opiskelutapojen ja oman oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa 
  • auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa
  • ei anna tukiopetusta oppiaineiden sisältöihin liittyvissä asioissa 
  • voi tarvittaessa laatia opiskelijan luku- ja kirjoitusvaikeudesta lausunnon ylioppilastutkintolautakunnalle
Mikäli opiskelijalla on luku- ja kirjoitusvaikeus, sairaus, vamma tai muu opintoihin vaikuttava tilanne/asia, opiskelija on oikeutettu erityiseen tukeen ja hänelle voidaan laatia pedagogisen tuen suunnitelma (PETS). Oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilastutkinnossa opiskelija on oikeutettu erityisjärjestelyihin, mikäli tuen tarve niitä edellyttää. 
 
Erityisopetuksen tai erityisen tuen tarpeesta voi keskustella aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, koulukuraattorin, -psykologin tai terveydenhoitajan kanssa. Opiskelija ja / tai vanhemmat voivat myös olla erityisopettajaan suoraan yhteydessä, mikäli opiskelu ei suju toivotulla tavalla ja syyksi epäillään oppimisvaikeutta.
 

Erityisjärjestelyjen saaminen ylioppilastutkinnossa edellyttää niiden suunnitelmallista kokeilemista lukio-opintojen aikana. Kokeileminen on syytä aloittaa jo ensimmäisenä lukiovuonna

Erityisopettaja testaa Karstulassa kaikki ensimmäisen vuositason opiskelijat lukitestistöllä. Testaamisen suorittaa perusopetuksen erityisopettaja. Muihin testeihin ohjataan koulupsykologille tai ammatinvalintapsykologille.

Lisätietoa järjestelyistä Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä