Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja Kaija Mattinen (044-4596675)
 • pitää luokkamuotoista ohjausta opetussuunnitelman sisältöjen mukaisesti
 • ohjaa jatko-opintoihin hakeutumisessa sekä ammatinvalinnassa
 • ohjaa lukio-opintojen suunnittelussa ja suunnitelmien muutostilanteissa
 • seuraa opiskelijoiden lukio-opintojen edistymistä yhteistyössä ryhmänohjaajien ja rehtorin kanssa
 • ohjaa ylioppilaskirjoitusten suunnittelussa ja yo-kirjoitussuunnitelman laadinnassa
 • ohjaa työelämään ja yrittäjyyteen
 • koordinoi tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja työelämäkohteisiin tarvittaessa yhteistyössä muun lukion henkilökunnan kanssa
 • osallistuu moniammatilliseen opiskelijahuoltotyöhön
 • tekee yhteistyötä perusopetuksen, ammatillisen toisen asteen oppilaitosten, korkea-asteen oppilaitosten, yritysten, TE-toimiston, KELAn, etsivän nuorisotyön ja muiden ohjaukseen liittyvien tahojen kanssa
 • osallistuu lukion markkinointiin yhteistyössä rehtorin ja tutor-opiskelijoiden kanssa
 • vastaa lukion osalta nivelvaiheesta perusopetuksesta lukioon siirryttäessä