Poissaolot

Poissaolot


Koulusta poissaolot kirjataan hallinto-ohjelmaan, mihin opiskelijan tulee tehdä poissaoloista selvitys. Alaikäisen opiskelijan poissaolon kuittaa pääsääntöisesti opiskelijan huoltaja. Myös ryhmänohjaaja voi kuitata poissaolon saatuaan asiasta luotettavan selvityksen.

Poissaolojen vaikutukset kurssin hyväksymiseen selvitetään kunkin kurssin yhteydessä. Luvaton poissaolo kurssilta voi johtaa kurssin arvostelematta jättämiseen. Poissaolo on luvaton, jollei se johdu sairaudesta tai ole muutoin opettajan tai rehtorin hyväksymä. Tällöin kurssi on opiskeltava uudelleen.

Huoltajan pyynnöstä voi ryhmänohjaaja myöntää luvan yhden päivän poissaoloon ja pidempään  poissaoloon antaa luvan koulun rehtori. Sairastumisista tulee ilmoittaa ryhmänohjaajalle ja sopia mahdolliset järjestelyt.