5. LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI

LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKI/PAIKALLISET TARKENNUKSET

5.1 TUEN JÄRJESTÄMISTÄ OHJAAVAT PERIAATTEET

Jos varhaiskasvatuksessa ilmenee lapsen kohdalla tuen tarvetta, asiasta keskustellaan ensimmäisenä perheen kanssa. Tarvittaessa voidaan jo alkuvaiheessa ottaa varhaiskasvatuksen erityisopettaja mukaan havainnoimaan ja miettimään yhdessä tukitoimia. Tavoitteena on tunnistaa tuen tarve mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta lapsen kehitys, oppiminen ja hyvinvointi eivät vaaraannu.

5.2 YHTEISTYÖ LAPSEN, HUOLTAJAN JA MUIDEN ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA TUEN AIKANA

Jokaisen lapsen kohdalla tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tukitoimia suunnitellaan yhdessä ryhmän työntekijöiden, perheen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Tukitoimia voidaan miettiä myös Varhaisen tuen ryhmässä ja lisäksi voidaan konsultoida Saarikassa toimivaa lasten kuntoutustyöryhmää, jossa monialainen yhteistyö saadaan heti käyntiin.

5.3 TUEN TOTEUTTAMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Tukitoimet toteutetaan yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan. Joskus riittää ryhmässäolon lisäksi kahdenkeskiset toimintahetket joko oman ryhmän työntekijän tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa. Myös esimerkiksi toiminta- ja puheterapeutin käynnit pyritään järjestämään osaksi tavallista hoitopäivää. Tukitoimien tarvetta ja riittävyyttä tulee havainnoida jatkuvasti koska tuen tarve voi vaihdella lyhyelläkin aikavälillä.

5.4 LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TUEN AIKANA

Yhdessä sovitut asiat kirjataan lapsen vasuun ja tarvittaessa päivitetään tietoja tilanteiden muuttuessa. Vastuuhenkilönä toimivat varhaiskasvatuksen opettajat sekä perhepäivähoidossa perhepäivähoitajat. Vasukeskustelu järjestetään aina tarpeen mukaan ja tarvittaessa voidaan pyytää varhaiskasvatuksen erityisopettaja mukaan keskusteluun.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä