2. VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET

VARHAISKASVATUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET/PAIKALLISET TARKENNUKSET

2.2 TOIMINTAMUODOT

Karstulassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodissa, ryhmäperhepäiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Päiväkodissa sijaitsee kaksi lapsiryhmää: pienten ryhmä (1-3 v.) sekä viskarit (4-5 v.). Lisäksi päiväkodissa on aamu- ja iltapäivähoidossa esikoululaisia päiväkodin vieressä sijaitsevasta esiopetusryhmästä. Ryhmäperhepäiväkodissa ei ole varsinaisesti valmiiksi jaettuja ryhmiä, mutta toiminta jaetaan ikä- ja kehitystason mukaan pienempiin ryhmiin.
Perhepäivähoitajina toimii tällä hetkellä 7 hoitajaa.


Vuorohoito tapahtuu Ryhmäperhepäiväkoti Rypäleessä. 

2.3 VARHAISKASVATUS OSANA LAPSEN KASVUN JA OPPIMISEN POLKUA

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen on perheellä mahdollisuus käydä yhdessä tutustumassa hoitopaikkaan. Vanhemmat täyttävät yhdessä varhaiskasvatuksen johtajan kanssa hoitosopimuksen ja keskustelussa on mukana myös työntekijä lapsen tulevasta ryhmästä. Hoidon aloitus toteutetaan yksilöllisesti perheiden toiveiden mukaisesti.

Lapsen siirtyessä hoitopaikasta toiseen pidetään yhteinen siirtopalaveri, jonka järjestämisvastuu on lapsen vastaanottavalla yksiköllä. Lapsen siirtyessä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen siirtopalaverit pidetään keväällä ja järjestämisvastuu on lähettävällä yksiköllä.

2.4 ARVOPERUSTA

Karstulan varhaiskasvatuksen arvokeskustelua käytiin vasutyöryhmän lisäksi omissa työryhmissä ja -yksiköissä. Vanhemmille suunnatussa kyselyssä pyydettiin vanhempia kirjaamaan perheille tärkeitä arvoja ja tätä kautta saatiin koottua myös huoltajien näkemyksiä. 

Kaikille toimintamuodoille yhteisinä arvoina voidaan pitää LAPSILÄHTÖISYYTTÄ, TASA-ARVOA lasten sekä perheiden kesken sekä OIKEUDENMUKAISUUTTA

Perheiden nimeämissä arvoissa nousivat tärkeimpinä esille TURVALLISUUS (sekä fyysinen että henkinen), LAPSEN YKSILÖLLINEN HUOMIOINTI sekä TOIMINNAN MONIPUOLISUUS

TIPPAMÄEN PÄIVÄKODIN toiminnassa korostuu toiminnan monipuolisuus ja leikin keskeinen merkitys lapsen oppimisessa. Myös taidekasvatus eri muotoineen on olennainen osa toimintaa. Omatoimisuuden tukeminen, hyvät tavat sekä toisten huomiointi ovat myös sellaisia arvoja, joita päiväkodissa halutaan korostaa.

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI RYPÄLEESSÄ painotetaan ulkoilun ja liikkumisen merkitystä. Arki rakentuu kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä, johon kuuluu olennaisesti luonnossa ja metsässä liikkuminen oman pihapiirin lisäksi.

PERHEPÄIVÄHOIDOSSA korostuu kodinomaisuus ja tavallisen arjen viettäminen lapsentahtisesti kiireettömässä ympäristössä. Leikissä korostuu vapaa leikki ja riittävä ulkoilu päivittäin. Perhepäivähoidossa toimitaan pienissä ryhmissä ja tarjotaan tavallista kotiruokaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä