7. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSESSA/PAIKALLISET TARKENNUKSET

7. TOIMINNAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Toiminnan arviointia tapahtuu päiväkodissa sekä ryhmäperhepäiväkodissa jatkuvasti päivittäisissä keskusteluissa työntekijöiden kesken. Vähintään kahdesti toimintavuodessa pidetään yhteinen palaveri, jossa myös tarkastellaan toimintaa ja mahdollisia kehittämistarpeita. 

Perhepäivähoitajilla on säännöllisesti yhteisiä tapaamisia ns. hoitajien iltoja, joissa varhaiskasvatuksen johtaja tuo yhteisiä asioita tiedoksi ja perhepäivähoitajilla on mahdollista keskustella työhon liittyvistä asioista.