VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURI/PAIKALLISET TARKENNUKSET

3. VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Karstulan varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin keskeinen ajatus on, että pyrimme tarjoamaan kaikille lapsille laadukasta varhaiskasvatusta tasapuolisesti hoitomuodosta riippumatta. 

3.1 TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN JA SITÄ OHJAAVAT PERIAATTEET

Toimivassa työyhteisössä on tilaa erilaisille ajatuksille ja mielipiteille. Karstulan varhaiskasvatuksessa nähdään tärkeänä, että jokaisella työntekijällä on tasavertainen mahdollisuus tuoda ajatuksiaan esille ja kokeilla myös erilaisia työtapoja. Opimme jatkuvasti toisiltamme sekä ennen kaikkea lapsilta. Erehtyminen on sallittua niin aikuisten kuin lastenkin toiminnassa.

Työntekijöillä on tasavertainen mahdollisuus erilaisiin koulutuksiin, joiden tarvetta arvioidaan sekä työntekijän että ryhmän kannalta. 

Toiminnan arviointia tapahtuu päiväkodissa sekä ryhmäperhepäiväkodissa jatkuvasti päivittäisissä keskusteluissa työntekijöiden kesken. Vähintään kahdesti toimintavuodessa pidetään yhteinen palaveri, jossa myös tarkastellaan toimintaa ja mahdollisia kehittämistarpeita. 

Perhepäivähoitajilla on säännöllisesti yhteisiä tapaamisia ns. hoitajien iltoja, joissa varhaiskasvatuksen johtaja tuo yhteisiä asioita tiedoksi ja perhepäivähoitajilla on mahdollista keskustella työhon liittyvistä asioista. 

3.2 VARHAISKASVATUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖT

Karstulan kunnassa on tehty päätös uuden yhtenäiskoulun rakentamisesta, johon tulee tilat myös varhaiskasvatukselle vuorohoitoa lukuunottamatta (Ryhmäperhepäiväkoti Rypäle jatkaa entisissä tiloissa). Yhtenäiskoulun valmistumiseen saakka varhaiskasvatus toimii entisissä tiloissa.

Kaikissa oppimisympäristöissä painotetaan erityisesti turvallisuuden, yhdenvertaisuuden ja leikin merkitystä. 

Kiusaamista pyritään ehkäisemään mm. yhteisillä keskusteluilla lasten kanssa, havainnollistamalla esim. kirjojen tai pöytäteatterin kautta kiusaamistilanteita ja niihin liittyviä tunteita, yhteistyöllä perheiden kanssa ja tietysti ennen kaikkea olemalla läsnä ohjaamassa lapsia toimimaan eri tilanteissa. Lapsia ohjataan ristiriitatilanteissa ikä- ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Pidämme tärkeänä, että lapsi oppii rakentavia ja myönteisiä tapoja toimia ristiriitatilanteissa. Kiusaamistilanteisiin puututaan heti. Myös vanhemmille kerrotaan heti näistä tilanteista, jotta voidaan toimia yhdessä perheiden kanssa kiusaamisen ennaltaehkäisemisen, siihen puuttumisen ja tehtyjen toimenpiteiden toteutumisen kannalta.

3.3 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA

Tippamäen päiväkodissa sekä Ryhmäperhepäiväkoti Rypäleessä järjestetään vähintään kerran toimintavuodessa (yleensä syksyllä) vanhempainilta, jossa vanhemmilla on mahdollisuus tuoda ajatuksiaan ja toiveitaan esille. Perhepäivähoidossa vanhempainilta on järjestetty tarpeen mukaan. Yleensä tälle ei ole koettu tarvetta koska perhe toimii yhden hoitajan kanssa ja asioita ehditään keskustella kiireettömästi päivittäin. Jokaisessa hoitomuodossa halutaan korostaa vanhempien päivittäistä kohtaamista, joka pyritään toteuttamaan kiireettömässä ympäristössä. Vähintään kerran toimintavuodessa käydään joka hoitomuodossa perheiden kanssa lapsen vasukeskustelu.

Karstulan varhaiskasvatuksessa tehdään monialaista yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa, kuten esimerkiksi neuvola, terveydenhuolto, ruokapalvelu, jne. Varhaiskasvatuksessa toimii Varhaisen tuen ryhmä, jonka kokoontumisissa on pääsääntöisesti paikalla varhaiskasvatuksen johtaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, psykologi ja tilanteen mukaan varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Monialaista yhteistyötä tehdään myös Saarikan alla toimivan lasten kuntoutustyöryhmän kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä