Opiskeluhuolto, terveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi

Opiskeluhuolto, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi


OPISKELUHUOLTO


Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja näiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja tämän lisäksi yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Terveys
Jos opiskelijan terveydentilassa on huomioon otettavaa, pyydämme tiedottamaan asiasta hänen ryhmänohjaajalleen ja terveydenhoitajalle. Ryhmänohjaajalle tulee tiedottaa myös, jos on ennakoitavissa, että opiskelija joutuu olemaan sairastumisen takia poissa koulusta pidempään kuin 1-2 päivää. Huoltajan on annettava kaikista poissaoloista selvitys heti poissaolon jälkeen Wilma-viestillä ryhmänohjaajalle. Poissaoloselvitys voi olla myös terveydenhoitajan allekirjoittama. Jos opiskelijalla on toistuvia sairauspoissaoloja, koulusta otetaan yhteyttä huoltajaan ja opiskelija ohjataan terveydenhoitajan vastaanotolle. Jos sairauspoissaolot edelleen jatkuvat, edellytetään poissaolon syystä terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta. Opiskelijalle tarjotaan opiskelijahuoltoryhmää tukemaan opinnoissaan.


Terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi

Terveydenhoitaja Merja Simberg puh. 044 577 3236, merja.simberg@sata.fi

Terveydenhoitajan tapaa lukiolla maanantaisin ja keskiviikkoisin aamupäivällä. 

Avoin vastaanotto on maanantaisin klo 8 - 9 ja klo 11:30 - 12 sekä keskiviikkoisin klo 8 - 9, muuten ajanvarauksella.

Muuna aikana terveydenhoitajan tavoittaa Wilman kautta, sähköpostitse tai viestillä,
sekä puhelimitse tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 7:30 - 8 tai klo 11:30 - 12.

Jos tarvitset lääkärin palveluja ota ensin yhteys terveydenhoitajaan. Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneista vahingoista tulee ottaa välittömästi yhteys koulun henkilökuntaan.
 

Koulukuraattori Johanna Mäenpää puh. 044 577 2329, johanna.maenpaa@sata.fi

Koulukuraattori on paikalla lukiolla pääsääntöisesti tiistaisin, vastaanotto terveydenhoitajan tiloissa.
Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Koulukuraattori tukee opiskelijoita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Hän työskentelee yhdessä opiskelijoiden, opiskelijaryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa.
Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että nuori tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä opiskelijalle tarjottavista tuen muodoista. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, opiskelija itse, opettaja tai muu opiskelijan kanssa työskentelevä henkilö.


Koulupsykologi Veera Julkunen puh. 044 577 2301

Koulupsykologi on tavattavissa etäyhteydellä. Koululta järjestyy hiljainen tila vastaanotolle, ole yhteydessä opinto-ohjaajaan vapaan tilan selvittämiseksi.
Koulupsykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi opiskelijan hoidon tai tuen tarvetta. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin. Koulupsykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Aloite koulupsykologipalveluihin voi tulla esim. opiskelijalta, vanhemmilta, opettajilta, terveydenhoitajalta tai koululääkäriltä. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä yhteydenoton jälkeen, kiireellisessä tapauksessa jo samana tai seuraavana työpäivänä. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää opiskelijaa käyttämästä psykologi- tai kuraattoripalveluita. Koulupsykologi osallistuu koko oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä