Opiskeluhuolto, terveydenhoitaja, kuraattori ja koulupsykologi

Opiskeluhuolto, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi


OPISKELUHUOLTO


Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja näiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti
ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja tämän
lisäksi yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Terveys
Jos opiskelijan terveydentilassa on huomioon otettavaa, pyydämme tiedottamaan asiasta
hänen ryhmänohjaajalleen ja terveydenhoitajalle. Ryhmänohjaajalle tulee tiedottaa myös,
jos on ennakoitavissa, että opiskelija joutuu olemaan sairastumisen takia poissa koulusta
pidempään kuin 1-2 päivää. Huoltajan on annettava kaikista poissaoloista selvitys heti
poissaolon jälkeen Wilma-viestillä ryhmänohjaajalle. Poissaoloselvitys voi olla myös
terveydenhoitajan allekirjoittama. Jos opiskelijalla on toistuvia sairauspoissaoloja,
koulusta otetaan yhteyttä huoltajaan ja opiskelija ohjataan terveydenhoitajan
vastaanotolle. Jos sairauspoissaolot edelleen jatkuvat, edellytetään poissaolon
syystä terveydenhoitajan tai lääkärin todistusta. Opiskelijalle tarjotaan
opiskelijahuoltoryhmää tukemaan opinnoissaan.Terveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi

Terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja on tavattavissa lukion vastaanottotilassa lähtien maanantaisin klo
8 - 15 ja keskiviikkoisin klo 8 - 11. Jos tarvitset lääkärin palveluja ota ensin yhteys
terveydenhoitajaan. Koulussa ja koulumatkoilla tapahtuneista vahingoista tulee ottaa
välittömästi yhteys koulun henkilökuntaan.


Koulukuraattori
Paikalla pääsääntöisesti tiistaisin, vastaanotto terveydenhoitajan tiloissa.
Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Koulukuraattori tukee opiskelijoita
kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Hän
työskentelee yhdessä opiskelijoiden, opiskelijaryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa.
Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että nuori tulee kuulluksi ja on aidosti
osallisena omien asioidensa hoidossa. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana
suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä opiskelijalle tarjottavista tuen muodoista.
Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, opiskelija itse, opettaja tai muu opiskelijan
kanssa työskentelevä henkilö. Koulukuraattorin vastaanotto on pääsääntöisesti tiistaisin
lukiolla terveydenhoitajan tiloissa.


Koulupsykologi
Paikalla pääsääntöisesti torstaisin, vastaanotto on terveydenhoitajan tiloissa.
Koulupsykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja
auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja
tarvittaessa arvioi opiskelijan hoidon tai tuen tarvetta. Hän ohjaa opiskelijan tarvittaessa
myös muiden opiskeluhuollon palveluiden piiriin. Koulupsykologin tapaamiset ovat
luottamuksellisia ja maksuttomia. Aloite koulupsykologipalveluihin voi tulla esim.
opiskelijalta, vanhemmilta, opettajilta, terveydenhoitajalta tai koululääkäriltä. Opiskelijalle
on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti psykologin tai kuraattorin
kanssa viimeistään seitsemäntenä työpäivänä yhteydenoton jälkeen, kiireellisessä
tapauksessa jo samana tai seuraavana työpäivänä. Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää
opiskelijaa käyttämästä psykologi- tai kuraattoripalveluita. Koulupsykologi osallistuu koko
oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen. Koulupsykologin vastaanotto on
pääsääntöisesti lukiolla terveydenhoitajan tiloissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä