Psykologia

Psykologia 1

Tervetuloa opiskelemaan psykologiaa!

Ensimmäinen, kaikille pakollinen psykologian kurssi, tutustuttaa opiskelijan psykologian tapaan nähdä elämää ja ihmisyyttä. Kurssin aikana aloitetaan tutustuminen ihmiseen psykologian näkökulmasta, opiskellaan psykologian tutkimusmenetelmiä sekä tarkastellaan itseen ja omaan hyvinvointiin liittyviä aiheita. Kurssilla perehdytään myös oppimiseen ja ryhmäilmöihin.

Kurssin suorittaminen tapahtuu osallistumalla oppitunneille. Oppitunneilla motivaatiota, osaamista ja ahkeruutta arvioidaan tuntiaktiivisuuden perusteella. Lisäksi opiskelijan kurssiarviointiin vaikuttavat kaksi käsitetestiä, jotka mittaavat psykologian peruskäsitteistön hallintaa, kotona kirjoitettavat pohdiskelevat kirjoitustehtävät (3 kpl) ja esseet tai kurssikoe (opiskelijoiden valinnan mukaan).

Kurssin arviointi:
- tuntiaktiivisuus
- peruskäsitteiden hallinta (2 testiä)
- kotona kirjoitettavat pohdintatehtävät (3 kpl)
- esseet (2 kpl) tai kurssikoe

Kurssin arvosana: Jos opiskelija valitsee opiskella vain tämän yhden pakollisen kurssin psykologiaa, hän voi halutessaan vaihtaa kurssinumeron suoritusmerkinnäksi (S).