ohjeet psykologian esseen kirjoittamiseen

ohjeet

- Määrittele mahdolliset tehtävänannon käsitteet
- Jos tehtävänanto ei sisällä psykologian käsitteitä, mieti itse mihin käsitteisiin se liittyy ja ota ne mukaan esseeseesi
- Käytä psykologian käsitteitä, teorioita ja tutkimuksia
- Käytä arkielämän esimerkkejä, mutta lyhyesti
- Käsittele jokaisessa kappaleessa tehtävänantoa
- Esseen rakenne: johdantokappale (sisältää käsitteenmäärittelyn, tehtävän liittämisen johonkin psykologian aiheeseen/käsitteeseen), varsinaiset asiaa käsittelevät kappaleet 4-8, jotka etenevät johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi