Vihreä raati

Mikä on Vihreä lippu?

Vihreä lippu on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden kestävän kehityksen ohjelma. Lisäksi www.vihrealippu.fi on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Vihreä lippu on osa Eco-Schools - ohjelmaa, maailman laajinta kestävän kehityksen kouluverkosta. Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa ohjelman tunnuksena toimivan vihreän lipun käyttöoikeuden.

Kasvatusalan parhaiden innovaatioiden levittämistä edistävä https://hundred.org on valinnut Eco-Schools -ohjelman vuoden 2019 kokoelmaansa maailman 100 inspiroivimman kasvatusalan innovaation sekä kestävän kehityksen kasvatuksen top 10 joukkoon.

Vihreä lippu -ohjelman periaatteet ovat

  • Osallisuus: lapset ja nuoret ovat aktiivisia toimijoita projektien suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten arvioinnissa
  • Ympäristökuormituksen vähentäminen
  • Kestävän kehityksen kasvatus osana jokapäiväistä arkea
  • Jatkuva parantaminen: pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehitys
  • Yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan kanssaKestävä Vihreä lippu -taso

Kalliolan koulu on siirretty Vihreä lippu -ympäristöohjelmassa Kestävällä tasolle tunnustuksena vuosia kestäneestä suunnitelmallisesta ja korkeatasoisesta ympäristökasvatustyöstä.

Vihreä lippu on kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti, joka toimii jo 68:ssa eri maassa ympäri maailman. Ympäristökasvatus ja ympäristön huomioiminen arjen käytännöissä ja valinnoissa ovat muodostuneet Vihreän lipun myötä vuosien saatossa kiinteäksi  ja pysyväksi osaksi toimintaamme. Lapset ovat Vihreä lippu - toiminnassamme aktiivisia vaikuttajia aikuisten rinnalla niin ohjelman päätöksenteossa, suunnittelussa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Näin he saavat myönteisiä kokemuksia yhteisiin asioihin vaikuttamisesta. Vihreä lippu -toiminnan myötä lapset oppivat kestävän tulevaisuuden rakentamisesta taitojen, oivallusten ja elämysten kautta.

Kalliolan koulussa on haluttu käyttää kestävän kehityksen suunnitelman järjestelmätyökaluna Vihreä lippu -ohjelmaa sen selkeyden ja suunnitelmallisuuden sekä jatkuvan kehittämisen ajatuksen vuoksi. Lisäksi haluamme lisätä lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia koulun arkeen.

Vihreä raati 2018-2020

Kalliolan koulun päästyä kestävälle tasolle voivat teemamme olla kaksivuotisia. Raatilaiset valitsivat Kestävä kulutus -teeman seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Raatilaiset tekivät alkukartoitukset koko koulun oppilaille sähköisesti.

Joulun alla Vihreä raati oli järjestämässä koko koulun yhteistä uusiotuotepajaa, johon kotiväki osallistui lahjoittamalla hyötyjätettä.

Alkuvuodesta 2019 Kalliolan koulussa on keskitytty ruokahävikin pienentämiseen. Vihreä raati järjesti ruokahävikkikilpailun, jonka voittivat kakkoset. Voittajat saivat palkinnoksi itse päättämänsä aineettoman palkinnon. Osallistuimme myös Maa- ja kotitalousnaisten järjestämään Älä ruoki hukkaa -rukahävikkitapahtumaan. Kiitos kutsusta!

Kevään aikana Vihreä raati kerää toimintaideoita lapsilta ja aikuisilta Idealaariin.
Ennen lukuvuoden loppua pidetään vielä koko koulun yhteinen pajapäivä kestokassi -teemalla ja perinteiset pihatalkoot, joihin kotiväki on tervetullut!

Vihreä raati 2017-2018

Vihreä raati on aloittanut toimintansa taas tänäkin lukuvuonna. Tavoittelemme Vihreää lippua kolmatta kertaa ja sen jälkeen pääsyä kestävälle tasolle ympäristökuormituksessa.

Vihreään raatiin osallistuminen on vapaaehtoista. Tänä vuonna raatiin kuuluu noin neljännes oppilaista! Innostus on ilahduttavaa :)

Oppilaat valitsevat vuosittain Vihreä lippu -teeman. Tämän vuoden teemana on Terve elämä, jonka osa-alueita ovat ruoka, liikkuminen ja sosiaalinen kestävyys.

Tämän vuoden hyviksi käytänteiksi oppilaat määrittelivät:
ÄLÄ AHNEHDI, SYÖ SE MITÄ OTAT
AAMUJUMPPA
AUTA KAVERIA

Vihreä raati Kalliolassa 2016-2017

Lukuvuonna 2016-2017 Vihreä raadin toimintaan ilmoittautui liki puolet koulun oppilaista! Nyt raatiin on kuitenkin valikoitunut 12 innokkainta.
Opettajista raadissa mukana ovat Tarja Partti ja Leena Marttinen.

Vihreä raati valitsi tämän vuoden ympäristökuorman vähentämisen teemaksi veden.
Teeman ympärille raatilaiset suunnittelevat koko koulun yhteistä toimintaa ja teemaa käsitellään myös monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.

Tämän vuoden hyviksi käytänteiksi Vihreä raati on määritellyt:
Sammutan hanan siksi aikaa, kun saippuoin kädet.
Kaavin lautasen tyhjäksi, ettei sitä tarvitse huuhtoa vedellä.
Vihreä raatilaiset ovat laittaneet hyvät käytänteet esille käsienpesupisteille ja ruokalaan.
Käsienpesusta pidimme myös yhteisen pajapäivän, jossa isommat oppilaat opastivat pienempiä.

Myös luontoluokassa on tehty vesitutkimuksia. Luontoluokan toimintaa voit seurata täältä: https://peda.net/kangasniemi/ops2016/ejptk

Koulussamme liikkuu ympäristöagentteja, jotka tarkkailevat viime vuonna tehtyjen hyvien käytänteiden toteutumista:
Syön lautasen tyhjäksi.
Yksi paperi riittää.
Huolehdin tavaroista.
Kopioin harkiten.


PIENET ASKELEET
Tärkeää on pienen pienet askeleet.
Jos et astu askeltakaan, mitäs siinä teet.
Tärkeää on pienen pienet askeleet.
Ennenkin on isot pienempiä seuranneet.
Markus Koskinen

Kalliolan koulu osallistuu:

  • Kalliolan koulu osallistuu haastekampanjaan Sitoumus2050. Suomen kestävän kehityksen toimikunta on julkistanut kansallisen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Tämän vuoden aikana yhteiskunnan eri toimijat voivat antaa yhteiskuntasitoumuksen tavoitteisiin perustuvia omia toimenpidesitoumuksiaan.
  • Käy katsomassa miten yhteiskuntasitoumuksemme, Vihreä lippu Kalliolan kouluun, on edistynyt osoitteessa: https://sitoumus2050.fi

sitoumus-facebook_cover_photo.jpg

Kestokassiprojekti

Kalliolan koulun tavoitteena on vähentää niin ruokahävikkiä kuin muitakin jätteitä. Osana jätteiden vähentämisen teemaa käsittelemme myös muovikasseja kestokassiprojektissamme. Ympäristöministeriö on tehnyt aiheesta julkaisun: Tarkoituksenmukaiset toimet kevyiden muovisten kantokassien kulutuksen vähentämiseksi. Julkaisu löytyy osoitteesta: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/64978