Henkilökunta

Opettajat ja muu henkilökunta

Esikoulu
Leena Marttinen

esiluokanopettaja
Päivi Lehto
esiluokanopettaja

1A Kaisa Jaatinen
luokanopettaja

1B Jonna Tyrväinen
luokanopettaja

2A Tarja Lahikainen-Kiuru
luokanopettaja

0-2 Armi Laitinen
erityisluokanopettaja

Erityisopettaja Päivi Toivanen

Koulunkäynninohjaajat
: Arja Halttunen, Sari Artismaa ja Tuulikki Lahikainen

Alakoulujen rehtori Mikko Nislin p. 040 665 0774