Henkilökunta

Opettajat ja muu henkilökunta

Esikoulu
Leena Marttinen

esiluokanopettaja
Päivi Lehto
esiluokanopettaja

1A Tarja Lahikainen-Kiuru
luokanopettaja

2A Jonna Tyrväinen
luokanopettaja

2B Tarja Partti
luokanopettaja

0-2 Armi Laitinen
erityisluokanopettaja

Erityisopettaja Päivi Toivanen

Koulunkäynninohjaajat
: Arja Halttunen, Sari Artismaa ja Tuulikki Lahikainen