Esiopetus

Esiopetus lukuvuonna 2018-2019

KALLIOLAN KOULUN ESIOPETUS

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet. Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun aihepiirin, tilanteen ja lasten oppimisen etenemisen mukaan. Lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin opettajan ohjauksessa. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajan ja muun henkilöstön kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

EsiOPS 2016

 

Oppimisympäristömme

Vuonna 1928 alettiin rakentaa Kangasniemen kirkonkylään taloa, joka on edelleen koulukäytössä eli Kalliolan koulutalo. Historia kertoo, että tämä koulutalo rakennettiin hiukan syrjään kirkonkylän turuilta. Paikka oli ihanteellisesti valittu Papinniemen alkupäästä, kirkon naapuriksi. Rakennus edustaa ns. uusklassista tyyliä ja sen suunnitteli arkkitehti Toivo Salervo. Koulutalo valmistui 1.8.1929.
Vihkiäisjuhlaa, joka oli samalla kansakoulun 60-vuotisjuhla, vietettiin 26.10.1929.
Koulun ympärillä oleva piha-alue on iso, luonnonmukainen ja rauhallinen toimintaympäristö vanhoine puineen ja marjapensaineen.

Työajat

Esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa maanantaista perjantaihin klo 8.30-12.30.

Perusopetuksen ja lukion työajat lukuvuonna 2017-2018

  • Syyslukukausi: 10.08. – 22.12.2017
  • Syysloma vko 43: 23. – 29.10.2017
  • Joululoma: 23.12.2017 – 07.01.2018
  • Kevätlukukausi: 08.01.2018 – 02.06.2018
  • Talviloma vko 9: 26.02. – 04.03.2018

Yhteystiedot

Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti, mikä Teille parhaiten sopii.
Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@kangasniemi.fi
Meillä on käytössä myös Wilma -oppilastietojärjestelmä. Wilma on kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon liittyvä sähköinen järjestelmä.

Esiluokanopettajat:
Päivi Lehto puh. 040 678 1016
Leena Marttinen puh. 040 678 1015