Esiopetus

Työajat

Esiopetusta järjestetään 20 tuntia viikossa maanantaista perjantaihin klo 8.30-12.30.

Yhteystiedot

Meihin voit olla yhteydessä puhelimitse tai sähköisesti, mikä Teille parhaiten sopii.
Sähköpostiosoitteet ovat etunimi.sukunimi@kangasniemi.fi
Meillä on käytössä myös Wilma -oppilastietojärjestelmä. Wilma on kodin ja koulun väliseen yhteydenpitoon liittyvä sähköinen järjestelmä.

Esiluokanopettajat:
Päivi Lehto puh. 040 678 1016
Leena Marttinen puh. 040 678 1015

Esiopetus

KALLIOLAN KOULUN ESIOPETUS

Esiopetus on luonteeltaan eheytettyä opetusta, joka muodostuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. Oppimiskokonaisuuksien toteuttamisen lähtökohtina ovat lasten kiinnostuksen kohteet sekä opetukselle asetettavat yhteiset tavoitteet. Oppimiskokonaisuuksina toteutetun opetuksen tavoitteena on tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia sekä tarjota monipuolinen perusta heidän osaamisensa edistymiselle. Leikki ja muut lapsille ominaiset tavat oppia ja työskennellä ovat opetuksen ja toiminnan lähtökohtana. Oppimiskokonaisuuksien kesto ja toteutustapa vaihtelevat valitun aihepiirin, tilanteen ja lasten oppimisen etenemisen mukaan. Lapset osallistuvat oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun ja toteutumisen arviointiin opettajan ohjauksessa. On tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus oppia ja työskennellä omaan tahtiinsa sekä kehittää taitojaan vuorovaikutuksessa toisten lasten, opettajan ja muun henkilöstön kanssa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

EsiOPS 2016