Tietoa koulun toiminnasta

Oppituntien ja välituntien ajat

1. tunti 8.00-8.50
2.-3. tunti 9.15-11.05
4. tunti 11.20-12.05
5. tunti 12.20-13.05
6. tunti 13.20-14.05

Ruokailu on porrastetusti 2. ja 3. oppitunnin aikana


Opettajat tavoittaa työpuhelimella parhaiten välituntisin
klo 8.50-9.15,
11.05-11.20,
12.05-12.20
ja 13.05-13.20.