Lähiopetuksen järjestäminen

Lähiopetuksen järjestäminen

OPH:n ohjeistus


Jyväskylän täsmennykset:

Päivitetty 3.1.2022

Koulun tilojen käyttäminen ja hygieniasta huolehtiminen

1. Kouluun ei pitäisi tulla oireisena (päivitetty 3.1.2022)

- Noudatetaan THL:n antamia ohjeistuksia koulutiloissa työskentelyn ja hygienian osalta

- Kun huoltaja havaitsee, että lapsella on virusinfektioon sopivia oireita, suositellaan ettei lapsi tule kouluun.  

- Lapsi voi palata kouluun, kun hän on selvästi paranemassa ja oireet vähenemässä. Kuten muissakin virusinfektioissa, myös koronassa tartuttavuus vähenee nopeasti oireiden alkamisen jälkeen. Jälkinuha tai -yskä voi jatkua pitkäänkin tuoreen hengitystieinfektion jälkeen.

- Koulu ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

- Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi aikuisen kanssa erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa. Jokaisessa koulussa määritellään erillinen tila, ja sinne toimitetaan valmiiksi kasvosuojaimia.

- Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. Oppilasta valvomaan määrätty opettaja/ohjaaja on velvollinen käyttämään suojainta. Kouluille on toimitettu ko. tarkoitusta varten suojaimet.

2. Riskiryhmäläisten osalta tarkistetaan hoitavan lääkärin kanssa tilanne ja mahdollisuus saapua kouluun (päivitetty 3.1.2022)

- Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä osallistua lähiopetukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille.

Riskiryhmään kuuluville lapsille tulee järjestää opetus etänä. Huoltaja voi hakea etäopetusmahdollisuutta myös perheenjäsen riskiryhmään kuulumisen perusteella. Perheenjäsenten osalta koululla ei ole oikeutta pyytää asiasta lääkärinlausuntoa.

Oppilaalle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä (perusopetuslaki 18 §).

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulisi välttää (päivitetty 3.1.2022)

- Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään kaikessa toiminnassa

- 12 vuotta täyttäneillä on voimassa maskisuositus. Maskit saa koululta (myös koulukuljetuksen ajalle).

- opetusta järjestetään normaalin tuntijaon ja työjärjestyksen mukaisesti.

- vuosiluokilla 1-6 opetusryhmät tulisi pitää mahdollisuuksien mukaan erillään koko koulupäivän ajan lukuun ottamatta esim. taito- ja taideaineissa sekä valinnaisissa aineissa toteutuvia sekaryhmiä. Opetusryhmä opiskelee mahdollisuuksien mukaan samassa opetustilassa koko päivän ajan. Taito- ja taideaineissa opiskellaan aineluokissa.

- 7-9 luokat opiskelevat lukujärjestyksen mukaisissa opetustiloissa/aineluokissa. Aineenopettajat opettavat oppilaita normaalin työjärjestyksen mukaisesti nimetyissä opetustiloissa. Koulujen tulee kuitenkin kiinnittää entistä enemmän huomiota väljyyteen ja hygieniaan. Lisäksi pyritään porrastamaan opetusta mahdollisuuksien mukaan.

- Erilaisissa siirtymätilanteissa, kuten ulos ja sisään mennessä, ruokailuun tai muutoin tilasta toiseen siirryttäessä tai ulkotiloissa opiskeltaessa vältetään tiiviiden jonojen muodostumista

- Isoja koulun sisätiloissa pidettäviä yhteistilaisuuksia ei suositella järjestettävän.  Jos tilaisuuden järjestäminen on välttämätöntä, tulee huolehtia hygieniaohjeet ja turvaetäisyydet. Aluehallintoviraston mukaan koulujen järjestämät juhlat ja päättäjäistilaisuudet ovat yleisötilaisuuksia, jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia tai oppilaita, kuten esimerkiksi huoltajia. Yleisötilaisuuksissa tulee noudattaa paikallisia ja alueellisia määräyksiä. Koulujen opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia.

- Muiden kuin oppilaiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään. Oppilaille välttämättömät terapiat voidaan pitää koulun tiloissa, ja käytön jälkeen tilat puhdistetaan ja asiasta on koulun sovittava siisteydestä vastaavien tahojen kanssa. Arviointikeskustelut voidaan järjestää kasvotusten. Opettajan on käytettävä maskia ja turvaväleistä on huolehdittava. Maskisuositus 12 vuotta täyttäneillä.

- Henkilökunnan kokoontumiset järjestetään ensisijaisesti etäyhteyksin. Välttämättömissä yhteisissä kokoontumisissa tulee huomioida turvaväli- ja hygieniaohjeistus.

- Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry työyksiköstä toiseen. Jos opetuksen järjestämisen kannalta opettajan siirtyminen yksiköstä toiseen on välttämätöntä, tulee huomioida hygieniasta annetut ohjeet erityisen tarkasti.  

- Väljyyttä koulutilojen käyttöön haetaan ensisijaisesti koulun omin toiminnallisin keinoin (esim. oppituntien rytmitys, välitunneille siirtymiset, ryhmäkohtaiset välituntialueet, ulkotilojen hyödyntäminen)

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja (päivitetty 3.1.2022)

- Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään aina ennen ruokailua, ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa.

- Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.

5. Yhteiskäytössä olevat työvälineet

 • yhteiskäytössä olevien työvälineiden (näppäimistöjen, tablettien ja askarteluvälineiden) säännöllisestä puhdistamisesta tulee huolehtia. Käyttäjien tulee pestä kädet ennen työvälineen käyttöä.

Yhteiskäytössä olevien laitteiden/esineiden välityksellä leviävien tartuntojen ehkäiseminen (Sisältää tilauslomakkeen siivouspalvelujen tuottajalle)
puhdistusohje-koulutyon-aikana 200821.docx


Tehostettu siivousohje kouluille
Tehostettu siivousohje2_koulut_12082020.docx 


Ohje TVT-laitteiden puhdistamiseen poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana

Kädet tulee pestä aina ennen ja jälkeen laitteen käytön.

Ensisijassa TVT-laitteita käytetään niin, että kukin oppilas käyttää aina samaa laitetta, joko omaa laitettaan tai aina samaa koulun laitetta. 

Mikäli saman laitteen käyttäminen ei ole mahdollista (esim. ATK-luokat), näytöt, näppäimistöt ja kosketusnäytöt puhdistetaan ATK -laitteille tarkoitetuilla puhdistusliinoilla kaksi kertaa koulupäivän aikana. Kerran kesken koulupäivän (esim. puolen päivän aikaan) ja kerran päivän päätteeksi. Yhdellä kertakäyttöisellä puhdistusliinalla voi pyyhkiä muutaman näppäimistön tai näytön, mutta liinan kosteuden pitää säilyä.

Mikäli oppilaalla on ollut lainalaite kotona tai muuten henkilökohtaisessa käytössä, tulee se pyyhkiä ennen luovuttamista seuraavalle oppilaalle. 

Kertakäyttöiseksi puhdistusliinaksi käy

 • Esimerkiksi Pal TX desinfioiva pyyhe pinnoille (200 kpl/pkt)
 • Hankintakanava JKL kaupungin hankintakanava (sama kuin esim. käsipyyhepapereille)
 • Käytetään ATK-laitteiden pyyhkimiseen sellaisenaan
Käyttöohje: Ota pyyhe annostelijasta. Pyyhi näyttö, näppäimistö, hiiri ja kannettavan tietokoneen kosketuskohdat myös koneen ulkopinnalta valmiiksi kostutetulla ATK -laitteiden puhdistusliinalla. Heitä liina pois ja pese kädet.

Koulu tilaa tarvitsemansa määrän muiden vastaavien tuotteiden (esim. paperiset käsipyyhkeet) tilauksen yhteydessä.

Aiheeseen liittyviä sivuja:
https://peda.net/jyvaskyla/ict/etaopetus/laitteet-ja-verkot
Ohje koulun laitteiden ja yhteyksien lainaamiseen oppilaille poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana 
Ohje koulun TVT-laitteiden jakamisesta koteihin 
Ohje lainassa olleiden laitteiden turvalliseen palauttamiseen kouluille sekä viestipohja koteihin 
Ohje koulujen TVT-laitteiden käytöstä lähiopetuksessa koronavirusepidemian aikana.

Oppimisympäristöt, välitunnit ja koulun yhteiset tilaisuudet

TET (päivitetty 3.1.2022)

TET-harjoittelu ei ole tällä hetkellä mahdollista.


Kouluissa vierailevat tutkijat/aineistonkerääjät

 • Tutkimuksen tekijä/aineiston kerääjä ei tule päiväkotiin tai kouluun, mikäli hänellä on Korona-sairastumiseen liittyviä oireita eli päiväkotiin tai kouluun voi tulla vain täysin terveenä.  
 • Tutkijat huolehtivat hyvästä käsihygieniasta ja pesevät kätensä saapuessaan päiväkotiin/kouluun ja sieltä pois lähtiessäTutkijat huolehtivat oikeanlaisesta yskimis- ja niistämishygieniasta. 
 • Havainnoinnit, haastattelut, mittaukset tms. järjestetään niin, että vain saman ryhmän lapsia/oppilaita on yhtä aikaa paikalla. 
 • Yhtä aikaa paikalla voi olla vain yksi tai kaksi tutkijaa 
 • Tutkimus toteutetaan niin, että tutkimukseen osallistuvilla säilyy turvaetäisyydet (mielellään 2 metriä) ja tilan hygieniasta huolehditaan. Mahdollisuuksien mukaan aineiston keruu/tutkimus toteutetaan ulkona. 
 • Tutkijat huolehtivat siitä, että lapset/oppilaat käyvät pesemässä kädet ennen tutkimushetkeä. 
 • Tutkimuksen tekijät/aineistonkerääjät välttävät päiväkodissa/koulussa tarpeetonta liikkumista ja oleskelua päiväkodin/koulun alueella sekä lähikohtaamisia muiden kuin tutkimukseen osallistuvien kanssa.  
 • Aineistonkeruussa/tutkimuksessa käytettävät välineet desinfioidaan lapsitai oppilasryhmän vaihtuessa. 
 • Päiväkoti/koulu vastaa itse turvallisesta lapsi-/oppilasryhmän koosta ja muista asiaan liittyvien ohjeiden noudattamisesta. 
Koulukuvaus (päivitetty 8.9.2021)

 • Kouluvalokuvaukset (mukaan lukien henkilöstön ryhmäkuvat) voidaan toteuttaa ennen korona-aikaa olleiden valokuvauskäytänteiden mukaisesti
 • Muuttuneista käytänteistä tulee koulun tiedottaa myös valokuvausfirmoja
 • Koulujen tulee valokuvausta koskien muistuttaa huoltajia, että kouluun ei pidä tulla sairaana 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä