Vuorovaikutus oppilaiden ja huoltajien kanssa

Vuorovaikutus oppilaiden ja huoltajien kanssa

OPH:n ohjeistus

Jyväskylän täsmennykset

Vuorovaikutus oppilaiden kanssa etäopetuksessa

Mikäli koko koulu tai kokonainen opetusryhmä/luokka on etäopetuksessa, noudatetaan seuraavia ohjeita
 • Koulujen tulee olla aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä oppilaaseen sekä edistää säännöllistä vuorovaikutusta hänen kanssaan.
  • Alakoulu 1-2: Päivä aloitetaan ja päätetään yhdessä videoneuvotteluyhteydellä. Välissä tarpeen mukaan. 
  • Alakoulu 3-6: Päivä aloitetaan ja päätetään yhdessä videoneuvotteluyhteydellä. Muut luokkaa opettavat opettajat ottavat vähintään kerran viikossa videoneuvotteluyhteyden oppilaisiin. Tarkistetaan erityisesti poissaolijat. Poissaolijat merkitään Wilmaan. 
  • Yläkoulu/aineenopettajat: Joka tunnin alussa videoneuvotteluyhteys, tarkistetaan erityisesti poissaolijat. Poissaolijat merkitään Wilmaan. Opetus joko videoneuvotteluyhteydellä tai videolla tai muulla selkeällä ohjeistuksella. Videoyhteyden ei tarvitse kestää koko oppitunnin ajan, vaan pituus harkitaan tarveperustaisesti. 
  • Tärkeää on kiinnittää huomiota myös oppilaiden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Etäyhteyksien avulla on mahdollista tehdä mm. ryhmätehtäviä pienryhmissä. 
 • Suunnitellaan lukujärjestys, joka edellyttää säännöllistä vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa oppilaisiin useita kertoja päivässä.
  • Lähtökohtaisesti noudatetaan normaalia lukujärjestystä. Selkeä, tuttu struktuuri päivässä on tärkeää oppilaille. Tämä selkeyttää myös kiertävien opettajien työskentelyä. 
  • Koulussa on suositeltavaa luoda myös selkeä aikataulu, jolloin luokan- ja aineenopettajat ovat tavoitettavissa puhelimitse tai muiden viestintävälineiden avulla. Näistä ajankohdista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. 
   • Koulut tekevät kotisivulleen yhteystietolistan opettajista poikkeusoloja ajatellen, josta näkyy, milloin opettaja on tavoitettavissa ja millä välineellä. Jos on työpuhelin, voi antaa esim. soittoajan. 
   • Koulun kotisivulle merkitään päivystysnumero ja koulukohtaisesti sovitaan päivystysrinki henkilökunnasta.  
  • Poissaolojen seuranta ja reagointitavat 
   • Hyödynnetään poissaolomallinnusta, jossa on määritelty toimintatavat poissaolojen seurantaan. 
   • Huoltajiin otetaan heti yhteyttä, mikäli etäjakson aikana oppilasta ei tavoiteta saman päivän aikana. Suunnitellaan menettelytavat ja käytänteet, joilla oppilaiden läsnäolo opetuksessa varmistetaan ja joilla sitä tuetaan.
    • Säännöllinen videoneuvotteluyhteys joka ryhmään. 
    • Ohjaajien, kasvatusohjaajien, erityisopettajien, opojen, koulunuorisotyöntekijöiden, ym. työpanosta hyödynnetään oppilaiden läsnäolon tukemisessa ja varmistamisessa.  
    • Wilmaan merkitään poissaolijat. 
    • Hyödynnetään monipuolisesti Wilmaa myös työskentelyn ym. palautteen antamisessa. Tällöin palaute näkyy suoraan myös huoltajalle.

Mikäli yksittäinen oppilas tai yksittäisiä oppilaita on asetettu karanteeniin, opetus tapahtuu pääsääntöisesti striimaamalla lähiopetustunti. Tällöin oppilaat osallistuvat verkkoyhteyden kautta opetukseen ja etenevät opinnoissaan muun opetusryhmän mukaisesti.

Esimerkki, miten oppilas voi seurata lähiopetusta: Lähiopetuksen seuraaminen etänä

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa suositaan etätapaamisia. Jos tapaamisia huoltajien kanssa, tai muita kokoontumisia, kuten vanhempainiltoja järjestetään, täytyy näissä huomioida koulutilojen hygienia- ja turvavälikäytänteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä