Jyväskylän joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmiin haetaan 15.-26.3.2021  

Jyväskylän joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmiin haetaan 15.-26.3.2021 

 

Jyväskylän perusopetuksen vuosiluokkien 7–8 oppilailla on mahdollisuus hakea joustavan perusopetuksen JOPO-ryhmiin. JOPO-ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. JOPO-ryhmään voidaan ottaa myös erityisen tuen oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetussuunnitelmaa ja järjestely on oppilaan edun mukainen ratkaisu. 

 

Elokuussa käynnistyviin JOPO-ryhmiin haetaan sähköisellä lomakkeella ajalla 15.-26.3.2021 Wilma-järjestelmässä. Lomake löytyy Wilman etusivulta, kohdasta Lomakkeet. 

 

Lukuvuoden 2021–2022 JOPO-ryhmät sijaitsevat Kilpisen, Kuokkalan ja Vaajakosken yhtenäiskouluissa. Kaikkiin JOPO-ryhmiin haetaan samalla lomakkeella. Oppilas merkitsee hakemukseen ensisijaisen, toissijaisen ja kolmannen toiveen, minkä koulun JOPO-ryhmään hakee. 

Lista oppilaasta laadituista pedagogisista asiakirjoista tulee automaattisesti hakulomakkeeseen. Jokaisesta hakijasta pyydetään lisäksi lausunto oppilaan nykyisestä koulusta. Halutessaan huoltaja voi pyytää lausunnon nähtäväksi. 

 

Kunkin yhtenäiskoulun JOPO-ryhmään valitaan 10 oppilasta hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastatteluun valituille tieto henkilökohtaisesta haastatteluajasta tulee sähköpostilla tai puhelimitse. Haastattelut järjestetään viikkojen 14–17 aikana. Haastatteluun osallistuvat oppilas ja hänen huoltajansa sekä koulun edustajat. 

 

Oppilasvalinnassa huomioidaan oppilaan tarve, halukkuus ja kyky sitoutua toiminnalliseen opetukseen. Tieto oppilasvalinnasta lähetetään hakijoille sähköpostilla tai puhelimitse 21.5. mennessä. Valitun on ilmoitettava JOPO-paikan vastaanottamisesta 31.5. mennessä sähköpostilla tai puhelimitse. 

 

JOPO-opetus on yleisopetusta pienryhmässä - tavoitteena peruskoulun päättötodistus ja opiskelupaikka toiselta asteelta 

 
Joustava perusopetus (JOPO) on vuosiluokilla 7–9 annettavaa yleisopetusta toiminnallisessa pienryhmässä ja monimuotoisessa oppimisympäristössä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä. Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat. 

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tukea nuoria saamaan peruskoulunsa päätökseen ja siirtymään toisen asteen opintoihin. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa oppilaan opiskelumotivaatiota ja elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja sen myötä ehkäistä koulutuksen keskeyttämistä ja yhteiskunnallista syrjäytymistä peruskoulun jälkeen. 

 

Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. JOPO-ryhmässä opiskelevalle tehdään oma oppimissuunnitelma tai HOJKS. Opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset tarpeet ja koulunkäynnin kokonaistilanne. Oppilas voi saada tarvittaessa yleistä tai tehostettua tukea. 

 
Kilpisen yhtenäiskoulun JOPO-ryhmässä opiskellaan työpajaympäristössä 

Kilpisen yhtenäiskoulun JOPO-ryhmä sijaitsee Oppipajalla, nuorten taidetyöpajan tiloissa Tourulassa. Oppipajan opetus on työpajaympäristössä tapahtuvaa oppimista, seikkailua- ja elämyspedagogiikkaa sekä oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä. Oppipajalla käydään koulua koko lukuvuoden ajan maanantaista perjantaihin klo 9–14. 

Lisätietoja: opettaja Jemina Kettunen, 050 311 8091 

 

Kuokkalan yhtenäiskoulun JOPO-toiminnassa painottuu yksilöllinen oppimispolku 

 

Kuokkalan yhtenäiskoulun JOPO-opetuksessa oppilasta tuetaan suunnittelemaan oppimistaan omien vahvuuksien kautta. Opetuksessa hyödynnetään yhtenäiskoulun monipuolisia oppimistiloja sekä tehdään yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Kuokkalan yhtenäiskoulun JOPO-ryhmässä käydään koulua maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 9–14. 

Lisätietoja: opettaja Päivi Muilu, 050 324 0875 

 

Vaajakosken yhtenäiskoulun JOPO-opetuksessa opitaan työpaikoilla 

 

Vaajakosken yhtenäiskoulun JOPO-opetuksessa painottuvat työpaikoilla tapahtuva oppiminen, leiri- ja valmennuskoulut, yritysyhteistyö, oppilaitosyhteistyö, messut sekä erilaiset muut tapahtumat. Työjaksoilla oppilasta ohjaa työpaikan nimetty yhdyshenkilö/työpaikkaohjaaja yhteistyössä JOPO-opettajan kanssa. Työjaksojen määrä on puolet oppilaan lukuvuoden kokonaistyöajasta. 

Lisätietoja opettaja Jouni Åkerman, 040 547 0384 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä