Ryhmä 5, kevät / 4. periodi (Kostiainen)

POMM1100 Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op

 • Emman ryhmä kl 2022

 

Koontiseminaarin käytyäsi

 • ymmärrät perusopetuksessa opetettavien aineiden ja oppimiskokonaisuuksien monialaisten opintojen merkityksen luokanopettajan asiantuntijuuden rakentumisessa ja opettajan ammatissa
 • osaat tarkastella omaa asiantuntijuuttasi ja eritellä vahvuuksiasi ja kehittymiskohteitasi opettajuuden ydinosaamisalueiden näkökulmasta
 • osaat täydentää luokanopettajan asiantuntijuuttasi havaitsemissasi kehittymiskohteissa.
Toteutustapamme:
 • 1 op PROpe-sivuston päivittämistä/laatimista erityisesti POM-opintojen näkökulmasta
 • 1 op ns. aukkopaikkatehtävän toteuttaminen ja raportointi kirjallisesti (sis. kirjallisuutta ja asiantuntijahaastattelun)
 • 1 op seminaareja yht. 10 h ja/tai seminaaritehtäviä
  • Opettajan ydinosaamisalueiden työstämistä sekä omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistamista
  • Aukkopaikkatehtävien esittelyt
  • POM-opintokokonaisuuden loppuarviointi (liittymisavain pom-loppuarviointi)

PROpen päivittäminen (muodostuu kolmesta osasta) 1 op

 • a) kirjoitetaan jokaisesta opettajan ydinosaamisalueesta osaamisaluebloggaukset, joissa omaa osaamista käsitellään yleisesti ja eritellään perusopetuksessa opetettavien aineiden ja oppimiskokonaisuuksien monialaisten opintojen näkökulmasta kirjallisuutta hyödyntäen
  • ydinosaamisaluebloggaukset voivat olla myös (käsikirjoitettuina) vlogeina tai podcasteina, tällöin max kesto 7 minuuttia. 1 - 2 ydinosaamisaluevlogeista tai -podcasteista voivat olla myös parityönä. tällöin max kesto 15 min.
   • huom. vlogit palautetaan Youtube-linkkinä (tallennus omille kanaville)
  • huom. jätä myös aikaisemmat ydinosaamisaluebloggauksesi nähtäville PROpeesi.
 • b) laaditaan kehittymissuunnitelma (omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä harjoitellaan osaamisen aukkopaikkojen täyttämistä)
 • c) palataan POM-opintokokonaisuuden kokonaistavoitteisiin ja laaditaan yhteenveto omasta osaamisesta (vahvuudet + kehittämistarpeet) niiden perusteella. 
Aukkopaikkatehtävän toteuttaminen ja raportointi 1 op

Aukkopaikkatehtävän aihe valitaan omien kehittämistarpeiden tunnistamisen perusteella.
Aukkopaikkatehtävä raportoidaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

Kurssin arviointi:
 • arviointi itse- ja opearvioiden 50:50 arviointikriteereihin nojaten (opettajalla on mahdollisuus arviointikriteerien perusteella nostaa tai laskea kokonaisarvosanaa tai palauttaa opiskelijan itsearviointi takaisin uudelleen tarkistettavaksi).

Aikataulu ja tapaamisten sisällöt

To 21.4. 8.30-12 (4 tuntia)

Kokemusten jakamista ja koontiin orientoitumista
LO:n asiantuntijuus: Mitä on? Mitä jo osaamme? Mitä tulee vielä oppia?
Aukkopaikkatehtävän aiheet & ryhmät sovitaan

To 12.5. 8.30-12 (4 tuntia)

Aukkopaikkatehtävien purkamista (30 min / ryhmä)

To 19.5. 8.30-10 (2 tuntia)

Kohti unelmien koulua
Opintojakson päätös


Huom. POM-loppuarvioinnin ja opintojakson itsearvioinnin palauttaminen ovat merkkinä siitä, että opintojaksosi saa arvioida. Laita sähköpostilla ilmoitus Emmalle (emma.kostiainen@jyu.fi), kun itse- ja loppuarviointisi sekä palaute POM-kokonaisuudesta ovat palautettuna.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä