POMM1100 Monialaisten opintojen koontiseminaari 3 op

Monialaisten opintojen koontiseminaari (POMM1100) 3 op

 

Koontiseminaarin käytyäsi

 • ymmärrät perusopetuksessa opetettavien aineiden ja oppimiskokonaisuuksien monialaisten opintojen merkityksen luokanopettajan asiantuntijuuden rakentumisessa ja opettajan ammatissa
 • osaat tarkastella omaa asiantuntijuuttasi ja eritellä vahvuuksiasi ja kehittymiskohteitasi opettajuuden ydinosaamisalueiden näkökulmasta
 • osaat täydentää luokanopettajan asiantuntijuuttasi havaitsemissasi kehittymiskohteissa.
Toteutustapamme:
 • 1 op PROpe-sivuston päivittämistä/laatimista erityisesti POM-opintojen näkökulmasta
 • 1 op ns. aukkopaikkatehtävän toteuttaminen ja raportointi kirjallisesti (sis. kirjallisuutta ja asiantuntijahaastattelun)
 • 1 op seminaareja yht. 10 h ja/tai seminaaritehtäviä
  • Opettajan ydinosaamisalueiden työstämistä sekä omien vahvuuksien ja kehittymistarpeiden tunnistamista
  • Aukkopaikkatehtävien esittelyt
  • POM-opintokokonaisuuden loppuarviointi (liittymisavain pom-loppuarviointi)

PROpen päivittäminen 1 op

 • kirjoitetaan jokaisesta opettajan ydinosaamisalueesta osaamisaluebloggaukset, joissa omaa osaamista käsitellään yleisesti ja eritellään perusopetuksessa opetettavien aineiden ja oppimiskokonaisuuksien monialaisten opintojen näkökulmasta kirjallisuutta hyödyntäen
  • ydinosaamisaluebloggaukset voivat olla myös (käsikirjoitettuina) vlogeina tai podcasteina, tällöin max kesto 7 minuuttia. 1 - 2 ydinosaamisaluevlogeista tai -podcasteista voivat olla myös parityönä. tällöin max kesto 15 min.
   • huom. vlogit palautetaan Youtube-linkkinä (tallennus omille kanaville)
  • huom. jätä myös aikaisemmat ydinosaamisaluebloggauksesi nähtäville PROpeesi.
 • palataan POM-opintokokonaisuuden kokonaistavoitteisiin ja laaditaan yhteenveto omasta osaamisesta (vahvuudet + kehittämistarpeet) niiden perusteella
Aukkopaikkatehtävän toteuttaminen ja raportointi 1 op

Aukkopaikkatehtävän aihe valitaan omien kehittämistarpeiden tunnistamisen perusteella.
Aukkopaikkatehtävä raportoidaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

Kurssin arviointi:
 • arviointi itse- ja opearvioiden 50:50 arviointikriteereihin nojaten (opettajalla on mahdollisuus arviointikriteerien perusteella nostaa tai laskea kokonaisarvosanaa tai palauttaa opiskelijan itsearviointi takaisin uudelleen tarkistettavaksi).

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä