Hyväksyminen ja uusiminen

Uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma tehdään lukuvuonna 2018–2019.

Jyväskylässä 4.10.2016

Jyväskylän yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2018
https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/tasa-arvotoimikunta/Dokumentit/suunnitelmat/suunnitelma2016

Jyväskylän normaalikoulun opiskeluhuoltosuunnitelma https://www.norssi.jyu.fi/opiskeluhuolto

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Tasa-arvovaltuutettu

https://www.tasa-arvo.fi/web/fi/etusivu

Yhdenvertaisuuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) Lapsen oikeuksien sopimus
https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_284+2014.pdf#search=HE%20284%2F2014

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa (Maailman terveysjärjestö WHO)
https://www.julkari.fi/handle/10024/80220

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä