1. Toimintatavat

Normaalikoulun toiminta tukee jokaisen oppilaan ja opiskelijan tasa-arvoista ja yhdenvertaista kasvua osallisuuteen, opiskeluun ja oppimiseen. Tavoitteena on, että henkilöstöllä on yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia ja kehittää itseään.

Normaalikoulu toteuttaa seuraavia tavoitteita ja toimenpiteitä:

Puhutaan

Ensimmäinen tavoite ja toimenpide on puhua enemmän tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tarvitaan luontevaa, avointa keskustelua tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä niiden pohtimista yhteisesti.

Koulun kaikkia käytäntöjä, toimintatapoja ja oppiaineistoja tulee arvioida tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Koulua arvioidaan erilaisten kyselyjen ja palautteiden avulla. Tällaisia ovat alakoulun, yläkoulun ja lukion kouluterveyskyselyt, lukion opiskelijakysely, opettajaharjoittelijoiden palautekysely, henkilöstön työhyvinvointikysely ja muut mahdolliset kyselyt. Näillä selvitetään, edistävätkö tavat, käytännöt ja aineistot samanarvoisuuden toteutumista vai estävätkö ne sitä.

Puututaan

Toinen tavoite ja toimenpide on puuttua eriarvoiseen kohteluun herkemmin, nimetä se ja saattaa kaikkien tietoon, kenelle kertoa, jos tulee kohdelluksi tasa-arvon tai yhdenvertaisuuden vastaisesti. Oppilas ja opiskelija kertovat opettajalle tai rehtorille, opettaja ja muu henkilöstön jäsen rehtorille tai dekaanille, rehtori dekaanille.

Opettajan, rehtorin ja esimiehen tehtävä on lopettaa eriarvoinen kohtelu. Jos eriarvoinen kohtelu jatkuu, tulee siitä kertoa jollekin toiselle henkilölle. Yliopistoyhteisön jäsen voi kysyä neuvoa yliopiston häirintäyhdyshenkilöiltä: https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/tasa-arvotoimikunta/yhdyshenkilot

Erityistä huomiota kiinnitetään seksuaaliseen ja sukupuolen perusteella tapahtuvaan häirintään.

Häirintä luo kiusallisen, leimaavan, halventavan, nöyryyttävän tai uhkaavan ilmapiirin. Häirintä voi olla sanallista, sanatonta tai fyysistä. Se loukkaa yksityisyyttä tai koskemattomuutta.

Älä hyväksy häirintää. Jos huomaat tai koet häirintää, osoita, ettet hyväksy sitä. Sano esimerkiksi, ettei noin voi tai saa sanoa. Älä ole hiljaa tilanteessa, jossa sinuun tai johonkin toiseen henkilöön kohdistuu häirintää. Jos häirintä ei lopu heti, kerro opettajalle tai esimiehelle. Jos he eivät toimi, kerro toiselle opettajalle tai toiselle esimiehelle. Älä jää pohtimaan asiaa yksin.

Vaikka kiusaaminen ja häirintä ovat usein ryhmäilmiöitä ja niistä tiedetään laajasti, niistä vaietaan. Vaikeneminen voi osoittaa hyväksymistä, välinpitämättömyyttä ja alistumista. Kerro koulu- tai työtovereillesi kokemuksestasi tai havainnoistasi. Puhu niistä. Osoita, että välität.

Kehitytään

Kolmas tavoite ja toimenpide on seurata yliopiston ja yhteiskunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskeskustelua ja tiedottaa siitä. Tarvitaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Tieto lisää tasa-arvoa ja tietämättömyys ylläpitää eriarvoisuutta. Normaalikoulun johtokunta ja rehtorit vastaavat tasa-arvotyön suunnittelusta, tiedottamisesta, seurannasta ja kehittämisestä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämiseen osallistuvat perusopetuksen oppilaat, lukion opiskelijat, huoltajat, opettajaksi opiskelevat, opettajat ja muu henkilökunta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä