Yleinen tuki

Yleinen tuki


Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisäessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Yleisellä tuella tarkoitetaan esim. seuraavia toimia:

  • oppilaantuntemuksen lisääminen
  • oppilaan koulunkäynnin säännöllinen seuraaminen
  • opetustilanteeseen liittyvät opetusjärjestelyt kuten istumajärjestys, oppitunnin strukturointi ja tehostettu työskentelytaitojen ohjaus
  • opettajan toteuttama opetuksen eriyttäminen tehtävissä, ajankäytössä tai koejärjestelyissä
  • opettajan toteuttama tukiopetus tai resurssiopettajan tuki
  • opetusryhmässä on käytössä koulunkäynninohjaajan tuki tarpeen mukaan
  • ryhmän opetuksessa käytetään samanaikaisopetus-, pari- tai tiimimalleja
  • opetuksessa käytetään pedagogisina ratkaisuina joustavia ryhmiä
  • opettajalla käytettävissä osa-aikaisen erityisopettajan konsultaatio- ja ohjauspalvelut.
  • osa-aikainen erityisopetus

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukemalla oppilaan työskentelyä, keskustelemalla oppilaan kanssa tuen tarpeesta, tekemällä yhteistyötä kodin kanssa, tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Normaalikoulu tarjoaa yllä mainittuja yleisen tuen tukimuotoja keinoina vastata opetusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen siirtymistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä