3.2 Suomalaiset verkossa

Suomalaiset verkossa

Suomi on vahvasti riippuvainen verkoista, niin tieto- kuin sähköverkoistakin. Yhteiskuntamme ei käytännössä toimi ilman sähköä. Emme tule välttämättä ajatelleeksi, että valtakunnan johtaminen ja hallinto, tietoliikenne, tietojärjestelmät, tele- ja viestintäliikenne, liikenne, kuljetuslogistiikka, yhdyskuntatekniikka, elintarvikehuolto, rahoitus- ja maksujärjestelmät, asuminen, terveys ja hyvinvointi, yritykset, teollisuus ja tuotantolaitokset, rajaturvallisuus ja sotilaallinen voima ovat esimerkkejä kohteista, jotka tarvitsevat tänä päivänä verkkoa, sekä tieto- että sähköverkkoa. Kansalaisille tuotetut mahdollisuudet ja palvelut arjen toimintojen helpottamiseksi ja elämänlaadun parantamiseksi ovat yhä monipuolisemmin siirtyneet verkkoon. Verkkoon luodaan jopa kokonaisia palveluekosysteemejä.

Suomalaisten kyberturvallisuusosaaminen

Suomessa on paljon kyberturvallisuusosaamista, mutta tarvittava kyberturvallisuustietous ja osaaminen on keskittynyt pääosin tietoturvallisuusammattilaisille tai muille keskeisille kyberturvallisuusalan toimijoille. Kansalaisilta ja useilta yksityisen tai julkisen puolen toimijoilta osaaminen vielä puuttuu tai se on rajallista. Tämä tekee kyberturvallisuusriskeistä arjessa todennäköisempiä, koska kyberturvallisuus ei ole vain tiettyjen toimijoiden asia. Yhteiskunta on juuri niin turvallinen kuin sen heikoin lenkki.

Turvallisuus muodostuu tietoisuudesta ja käytännön toimenpiteiden hallinnasta. Siksi kyberturvallisuuden kansallinen ekosysteemi ei yksin riitä takaamaan yhteiskunnan turvallisuutta, vaan jokaisen yksilön on kyettävä huolehtimaan omasta osastaan.

Kansallisesti, saati globaalisti on vielä matkaa siihen, että kykenemme hyödyntämään verkottuneisuutta luotettavasti ja turvallisesti. Arjessa pärjääminen vaatii yhteiskunnassa kaikilta jokaisella toimijatasolla uudenlaista ajattelutapaa, asennetta, vastuullisuutta ja taitoja.

Digitalisoitumisen edut voidaan hyödyntää parhaiten huomioimalla kyberturvallisuuden aiheuttamat vaatimukset. Tätä kohti ollaan etenemässä esimerkiksi niin, että perusopetuksen uuteen opetussuunnitelmaan on kirjattu, että oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa eettisesti ja turvallisesti ja tietoturvariskeiltä suojautuminen on yksi opeteltava kokonaisuus.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä