Kurssin sisältö, osaamistavoitteet ja keskeiset käsitteet

Kurssin suoritusmuoto muuttunut

Kurssin suoritusmuoto on muuttunut. Kurssin materiaaleissa (videot ja diaesitykset) mainitaan paikoitellen eri osioiden lopusta löytyvät testaa tietosi -osiot. Niitä ei uudessa suoritusmuodossa kuitenkaan enää ole. Katso tarkempi suoritustapa kohdasta 8 "kurssin suorittaminen".

Kurssin yleiset osaamistavoitteet

Kurssin päätavoitteina on, että

  • kiinnostut kyberturvallisuudesta
  • tunnistat kyberturvallisuuteen liittyvät peruskäsitteet
  • ymmärrät kybermaailman monimuotoisuuden sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla
  • ymmärrät pienten häiriöiden suuret vaikutukset.
Näiden päätavoitteiden lisäksi jokaisessa jaksossa sinulle kerrotaan kyseiseen jaksoon liittyvät yksityiskohtaisemmat tavoitteet. Näin pystyt seuraamaan tarkasti, mitä sinun pitää oppia missäkin jaksossa.

Jaksojen osaamistavoitteet ja keskeiset käsitteet

Jokaisen jakson alussa määritellään erikseen
  • kyseisen jakson sisältö
  • jakson osaamistavoitteet ja
  • keskeisimmät käsitteet
Sinun kannattaa perehtyä näihin huolellisesti jokaisen jakson alussa ja palata nähin myös jakson aikana. Näin varmistat sen, että saavutat kurssin kannalta keskeiset tavoitteet hyvin.

Jaksojen sisällöt

Jaksot sisältävät
  • tekstiosuuksia ja videoita
  • haastatteluja ja
  • tietolinkkejä
Tekstiosuudet ja videot sisältävät kurssin keskeiset materiaalit. Videoissa käydään kurssin sisällöt läpi pääpiirteittäin ja ne sopivat hyvin esimerkiksi kertaamiseen.

Haastatteluissa aidot kyberturvallisuusalan toimijat kuten esimerkiksi poliisi, kyberturvallisuusalan yrityksen edustaja, sosiaalisen median asiantuntija ja puolustusvoimien kyberturvallisuusasiantuntija kertovat, millaisia haasteita kyberturvallisuuden turvaaminen aiheuttaa ja mitä meistä jokainen voi tehdä kyberturvallisuuden hyväksi.

Linkkien kautta pääset tutustumaan käytännön esimerkkeihin, jotka tukevat aiheen ymmärtämistä.

Tentti ja essee kurssiin kuuluu myös Moodlessa tehtävät monivalintatentti sekä essee, jossa pohdit kyberturvallisuutta oman elämäsi näkökulmasta. Tarkkaile kybertoimintaympäristöäsi sillä silmällä koko kurssin suorittamisen ajan ja kerää ideat talteen esseetä varten.

Ps. Osa kurssin materiaalista on englanninkielistä. Kyberturvallisuus on kansainvälinen asia ja myös sen englanninkieliseen peruskäsitteistö on syytä tuntea. Tulet tämän kurssin jälkeen törmäämään esimerkiksi uutisissa tai mediassa jatkuvasti näihin termeihin.

Kurssin peruskäsitteet

Käsite Selite
Kyber- (Cyber) Kyber-sanaa käytetään lähes poikkeuksetta yhdyssanan määriteosana eikä yksinään (katso esimerkiksi kaksi seuraava käsitettä). Sanan merkitys liittyy yleensä tietotekniikkaan, sähköiseen viestintään tai tieto- ja tietokonejärjestelmiin. Sana tulee kreikan kielestä ja merkitsee esimerkiksi ohjausta, opastusta.
Kybertoimintaympäristö (Cyber environment) Ihmisten, organisaatioiden ja fyysisten systeemien muodostama vaikutusympäristö, jolle erilaiset tietojärjestelmät ja tietoverkot ovat välttämättömiä.
Kyberturvallisuus (Cyber security) Kyberturvallisuus tarkoittaa kyberympäristön luotettavuutta ja turvallisuutta.
Tietoturvallisuus (Information Security) Järjestelyjä, joilla pyritään varmistamaan tiedon
-
käytettävyys (tiedot ovat käyttäjän saatavilla tarpeen mukaisesti)
- eheys (tiedon sisältöä tai rakennetta ei ole muutettu tahallisesti tai tahattomasti)
- luottamuksellisuus (tietoa voivat käsitellä vain henkilöt, joilla on siihen oikeus)
- kiistämättömyys (käyttäjän tekemää tekoa ei voida luotettavasti kiistää)
- todennettavuus (käyttäjä voidaan tunnistaa luotettavasti luonnolliseksi ja/tai oikeushenkilöksi)
- tunnistettavuus (käyttäjä voidaan tunnistaa käyttäjätunnuksen perusteella)

Tietoturvallisuus keskittyy tiedon turvaamiseen. Kyberturvallisuus on laajempi kokonaisuus, jonka yhtenä osa-alueena voidaan pitää tiedon turvaamista. Kansainvälisesti puhuttaessa tietoturvallisuudesta saatetaan viitata usein kyberturvallisuuteen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä