Oppilaille

Järjestyssäännöt lyhyesti

Järjestyssääntö

  1. Jokaisella on koulussa oikeus turvalliseen työskentely ympäristöön sekä yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen kohteluun.
  2. Kaikilla on koulussa oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja ketään ei kiusata.
  3. Koulun tiloissa liikutaan rauhallisesti.
  4. Kouluaika vietetään koulun alueella, ellei ole sovittu erikseen muuta, koulualueeseen kuuluvat koululle varatut sisä- ja piha-alueet.
  5. Kaikkea koulun ja toisten henkilöiden omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos joku varomattomuuttaan rikkoo koulun tai toisen henkilön omaisuutta on hän korvausvelvollinen.
  6. Virvoitusjuomia ja makeisia saa tuoda kouluun vain opettajan luvalla.
  7. Matkapuhelimia, mediasoittimia yms. käytetään oppitunneilla vain työvälineenä opettajan luvalla.
  8. Kaikkien tulee käyttäytyä koulussa asiallisesti ja toiset huomioon ottaen.