Esiopetus

Esiopetus

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen on tärkeä kansalaistaito. Sitä tarvitaan lasten ja perheiden arjessa, ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Se on osa monilukutaitoa sekä media- ja opiskelutaitoja, joita tarvitaan opiskelussa ja työelämässä. Esiopetuksen tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

OPS Kuvaus Ohjelmia/sovelluksia Esimerkki
Tutustutaan erilaisiin TVT:n välineisiin, palveluihin ja peleihin. Lapsille kokemuksia erilaisten välineiden käytöstä, esimerkiksi tietokone ja tablet, ja näiden hyödyntäminen esiopetuksessa. Myös omien laitteiden hyödyntäminen mahdollista. Tablet: Kamera, Pic Collage, Shadow Puppet Edu, Toontastic, Popplet, Book Creator, Ekapeli Alku, Molla ABC, Matikka, Lola pandat, Pairs, Draw.
Tietokone: Ekapeli, Papunet.net, Aparaattisaari.fi.
Ensikosketus tablet-laitteisiin: harjoitellaan valokuvien ottoa, ohjeistetaan lapsia ottamaan kuvia tietystä teemasta (esim. luku 3, syksyn värit, A-kirjaimella alkavat asiat...), koostetaan Pic Collagella kuvista kuvakollaasi.
Vuorovaikutustaitojen, oppimisen taitojen sekä kirjoitus- ja lukutaidon kehittymisen tukeminen Erilaisten viestien, kuten kuvien, tekstin ja äänityksen, tulkitseminen ja tuottaminen. Ylipäänsä tuottaminen ja kokeilu yhdessä ja yksin. Yllä mainitut. Kameran hyödyntäminen mm. kuvasuunnistuksessa Luonto: valokuvataan luontoa, Poppletilla käsitekartta johon kuvat+nimetään kuvattuja asioita. Töiden läpikäyminen yhdessä.
Turvalliset ja ergonomiset käyttötaidot Tietoturvan alkeet, esim. kenestä saa ottaa kuvia, kuvien poisto. Laitteiden huolellinen käsittely. Kiinnitetään huomiota työasentoon ja sopivan mittaisiin työskentelyjaksoihin. Mediataitokoulu.fi. Välijumpat/ venyttelyt. iPad: käytön lopuksi poistetaan kuvat, tyhjennetään sovelluksista data, suljetaan käytetyt ohjelmat. Sopivan mittaiset työskentelyjaksot, luopumisen opettelu.
TVT:n tarkoituksenmukainen hyödyntäminen oppimisympäristöissä Hyödynnetään TVT:aa kun se tuo lisäarvoa. Dokumentointi, tutkiminen... Valokuvaus, video, äänitys, kirjoittaminen. Näiden muokkaus ja/tai yhdistely. Minäkuvan vahvistaminen: Lapset saavat itse suunnitella ja toteuttaa kuvaukset. Jokaisesta kuva itse valitussa paikassa, asennossa ja vaatetuksessa.
Tarkoituksenmukainen näppäimistöjen käyttö Erilaiset näppäimistöt: tietokone, mobiililaitteet, mobiililaitteiden lisänäppäimistöt Muistiinpanot, Pages, Book Creator Harjoitellaan isojen kirjaimien tekoa ja välimerkkejä. Mobiilinäppäimistössä numeroiden/ erikoismerkkien esille saaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä