1.-2. luokka

1.-2. luokka

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

OPS Selitys Sovelluksia/ohjelmia Esimerkki
Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttö sekä niiden keskeisten käyttö- ja toimintaperiaatteiden opettelu Monipuolisesti kokemuksia ja harjoitteita Tietokone, tablet, omat laitteet. Peda.net, tablet-sovellukset, Internet Peda.netiin kirjautuminen,
Harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Tietokoneella ja tabletilla kirjoittaminen, tekstin muotoilu ja tallentaminen Word, Pages, muistiinpanot, Peda.net, ViLLE Tutkitaan mistä tulee isot/pienet kirjaimet, erikoismerkit, tyhjä rivi. Kirjoitetaan itsestä lyhyt esittelyteksti, lisätään kuva, tallennetaan peda.netiin.
Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä Digitaaliseen mediaan sisältyy kuvat, ääni, teksti, animaatio ja video sekä näiden tuottaminen, käsittely ja tallentaminen Popplet, Skitch, Toontastic, Pic Collage, Shadow Puppet Edu Yltti: Kasvin valokuvaus, Skitchissä tai Pic Collagessa kuvaan merkintöjä havainnollistamaan kasvin rakennetta, tallennus peda.netiin.
Ikäkaudelle sopiva ohjelmointi Ohjelmoinnillisen ajattelun alkeet, kuten yksiselitteisten käskyjen antaminen. Bee-Bot, Kodable, Scratch Jr, Code Studio. Myös ilman teknologiaa, esim. ruutupaperi/ laattalattia Lattialla ruudukko jossa esteitä ja aarre, ohjataan käskyillä (eteen, taakse, oikea, vasen) robotti/ kaveri aarteen luo. Koodaustunti.fi
Pelillisyys oppimisen edistäjänä Huomioidaan pelien ja pelistä tuttujen elementtien (juoni, kilpailu, arvoasteikolla nouseminen, palkinnot) hyödyntäminen Oppimispelit, kuten Matikkakunkku, Kodable, Saarella-oppimispeli. Pelillistäminen, esim. Seppo.io, QR-rata, Symbaloo. ViLLE, Minecraft Oppilaille kertomus, että nämä ovat laivakauppiaita. Laiva ajaa pahasti karille- > sopivien laivanrakennusmateriaalien selvittäminen & etsiminen ryhmissä, materiaaleista valokuvat ja kuvakollaasi jossa näkyy mihin materiaalia käyttäisi. Käydään ratkaisut yhdessä läpi.
TVT:n turvalliset ja hyvät käyttötavat. Terveelliset työasennot ja työskentelyjaksojen pituus Tietoturva, netiketti, kuvien/tietojen poistaminen käytön jälkeen, laitteiden sammutus Mediataitokoulu.fi Kiinnitetään huomiota työskentelyasentoon, sopivan mittaiset työskentelyjaksot, välijumpat. Työskentelyn lopuksi poistetaan kuvat/ muut tuotokset, tyhjennetään sivuhistoria, suljetaan sovellukset
Hakupalveluiden käyttö, tiedonhankintatehtävät Tiedon, kuvien jne. hakeminen, tiedon luotettavuuden arviointi, kuvien käyttöluvat, hakusanat Erilaiset hakupalvelut (mm. Google, CC Search), aiheenmukaiset hakemistot (mm. Wikipedia) Tiedon ja kuvien hakeminen Internetistä, esitelmän koostaminen esim. Shadow Puppet Edu, tallennus peda.netiin
Oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käyttö, TVT vuorovaikutustilanteissa Tutustutaan yhteisöllisiin palveluihin ja niiden käyttö- ja käytöstapoihin. Peda.net, Office 365, Adobe Connect, Skype Toisten töiden kommentointi Peda.netissä. Skype-puhelu toiseen luokkaan/kouluun
Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä