Uudistuva arviointi

Q&A uudistuvasta arvioinnista

Uudistuneet opetussuunnitelmat tuovat mukanaan vahvan tarpeen myös arvioinnin kehittämisestä. Itse- ja vertaisarviointi eivät ole enää mitään uusia termejä arvioinnin saralla, mutta nyt niille olisi annettava entistä suurempi painoarvo. Myös perinteisestä virhekeskeisestä arvioinnista pyritään eteenpäin katsovaan, onnistumisista ammentavaan arviointiin.

Seuraavassa muutamia arviointiin liittyviä kysymyksiä.


Kuka asettaa tavoitteet?

- Opettaja vai oppija?
- Yksin vai yhdessä (opettaja+oppija/oppija+tiimi)?

Millaiset tavoitteet ovat?

- Pitkän aikavälin tavoitteet?
- Opiskeltavan kokonaisuuden tavoitteet?
- Omaa toimintaa ohjaavat tavoitteet?

Kuka arvioi?

- Opettaja?
- Oppija itse?
- Vertaisarviointi?

Mitä arvioidaan?

- Työskentelyä?
- Suorituksia?
- Etenemistä/kehittymistä?

Missä vaiheessa arviointi tapahtuu?

- Opiskelun aikana?
- Opiskelun/kokeen tms jälkeen?
- Jatkuvasti?

Millaista arviointi on?

- Taaksepäin katsovaa, tehtyihin suorituksiin perustuvaa?
- Eteenpäin katsovaa, tulevaisuuden kehittämisalueita ja tavoitteisiin pääsemistä korostavaa?