7.-9. luokka

7.-9. luokka

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)

OPS Kuvaus Sovelluksia/ohjelmia Esimerkki
Oppilasta kannustetaan oma-aloitteiseen TVT:n hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Oppilaan käsitys laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. Oppilaalle annetaan vapaus suunnitella ja toteuttaa TVT:n hyödyntämistä. Lopuksi voidaan arvioida valintojen toimivuutta. Omien laitteiden hyödyntäminen Sway, Powerpoint, Word, Excel, Pages, KeyNote, BookCreator, iMovie, StopMotion, Adobe Spark Video, Shadow Puppet Edu, Pic Collage, GeoGebra, Explain Everything, QR-koodit, Padlet. Oppilaalle annetaan oppimistehtävän aihe mahdollisin tarkennuksin, mutta toteutustapa jätetään oppilaan valittavaksi. Lopuksi arvioidaan yhdessä toteutusta ja välineen sopivuutta.
Oppilas harjaantuu systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä Digitaaliset tuotokset: kuva, ääni, teksti, video, animaatio Jakaminen: Office 365 OneDrive, Google Drive. Digitaalisten tuotosten valmistamiseen yllä mainitut Ryhmätyö: yksi luo dokumentin, jakaa sen pilvessä muille. Yhteinen työstäminen. Lopuksi jako opettajalle
Ohjelmoinnin harjoittelu osana eri oppiaineiden opintoja Algoritminen ajattelu ja tekstipohjainen ohjelmointi Koodausta kouluun (racket.koodiaapinen.fi), Code Combat, Khan Academy, Codecademy Koodausta kouluun -materiaalin mukaiset tehtävät
TVT:n turvallinen ja eettisesti kestävä käyttö, tietoturvariskeiltä suojautuminen, tiedon välttymiseltä häviäminen Netiketti, salasanojen muodostus ja säilytys, tietojen poisto käytön jälkeen, tallennus (pilvi, tikku, laite...), varmuuskopiointi MLL Nuortennetti: Minä ja media. Työskentelyn lopuksi huolellinen tallennus, tyhjennetään sivuhistoria ja sovelluksiin kertynyt data, mahdolliset uloskirjaukset, suljetaan ohjelmat/sovellukset.
Oppilaan ohjaaminen TVT:n vastuulliseen käyttöön pohtimalla aiheeseen liittyviä käsitteitä ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Aiheeseeen liittyviä käsitteitä: tietosuoja, tekijänoikeus Kopiraittilan koulu, mediataitokoulu.fi Pohditaan, miksi esimerkiksi elokuvien lataaminen ei ole luvallista ja perehdytään seurauksiin.
Oppilasta opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen Työskentelyasennot, valaistus/näytön kirkkaus, työskentelyjaksojen pituus Työterveyslaitos: Näppärä-menetelmä. Tehdään Työterveyslaitoksen Näppärä-testi
Oppilasta ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan, tuottamiseen sekä tietolähteiden käyttöön. Lähdekriittisyyden harjoittelu. Oman ja toisten - myös hakupalveluiden ja tietokantojen - toimintatapojen arviointi. Kiinnitetään huomiota hakumenetelmiin (hakupalvelu, hakutermit, kieli) ja hakutuloksen luotettavuuteen. Erilaiset hakupalvelut (mm. Google, CC Search), aiheenmukaiset hakemistot (mm. Wikipedia), uutiset (mm. Yle) Annetaan oppilaalle oppimistehtävä, jossa korostuu tiedonhaku. Arvoidaan yhdessä käytettyjä hakumenetelmiä ja lähteiden luotettavuutta. Toiset toistavat haut.
Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Peda.net, Office 365, Gafe. TodaysMeet, Padlet, Wikit (esim. kirjoitusalusta.fi/ Twiddla), blogit (Blogger, peda.net), Thinglink Ryhmätyön työstäminen käyttäen jotain yhteisöllistä palvelua. Jako toisille. / Blogin kirjoittaminen peda.netissä
Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Tutustutaan erilaisiin viestintäkanaviin ja niissä käytettäviin tyyleihin, pohditaan milloin hyvä käyttää mitäkin. Yksilö- ja ryhmäviestinnän erot Viralliset kanavat, kuten sähköposti.
Vapaa-ajan kanavat, kuten Messenger, WhatsApp, Snapchat, Instagram.
Jaetaan oppilaat ryhmiin, näille omat viestintäkanavat. Ryhmät toteuttavat esimerkkikeskustelut, jotka analysoidaan luokassa. Pohditaan tyylin sopivuutta ja käytöstapoja.
TVT:n käytön harjoittelu kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. TVT:n merkitys, mahdollisuudet ja riskit globaalissa maailmassa. Käytetään TVT:aa esimerkiksi kansainvälisessä yhteistyöprojektissa. Pohditaan millaisia asioita TVT on mahdollistanut, niin hyvät kuin huonot puolet Adobe Connect, Skype, Messenger Esimerkiksi yhteistyökoulun/ luokan kanssa yhteydenpito. Oman koulun, kulttuurin ja maan/ paikkakunnan erityispiirteiden esittely. Esim. videot, kuvat.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä