Lähiopetuksen järjestäminen Utran koulussa 14.-30.5.2020, rehtorin kirje 8.5.2020

Hei

Monien käänteiden kevät pitää sisällään vielä yhden vaiheen: lähiopetus peruskouluissa käynnistyy torstaina 14.5. Koulutusjohtaja Olli Kauppinen on tiedottanut lähiopetuksen käynnistymisestä wilma-tiedotteella eilen 7.5. https://wilma.pohjoiskarjala.net:8242/!01687/news/4254. Viesti kannattaa lukea tarkasti!

Koska kansallisesti annetut ohjeet ovat yleisluontoisia, olemme tehneet nopealla aikataululla Utran koulun toimintamallin koulun lähiopetuksen käynnistyessä huomioiden parhaamme mukaan sekä oppilaiden että henkilöstön turvallisuuden. Kevään järjestelyjen pääperiaate on annettu ohje tarpeettomien fyysisten kontaktien välttämiseksi ja henkilöstön toimiminen mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että luokat työskentelevät lähtökohtaisesti oman luokanopettajan johdolla.

Utran koulun lähiopetussuunnitelma 14.-30.5.2020

(OKM:nja THL:n ohjeita noudattaen)

Toiminnan päätavoite: Ennen lukuvuoden 2019–2020 koulutyön päättymistä koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet.

1. Opetusjärjestelyt

 •  Luokanopettajat pitävät omalle luokalle musiikin, käsityöt ja uskonnon
  • mu: laululavalaulujen harjoittelu
  •  käsityötä opetetaan omassa luokassa koko luokalle (askartelua tms.)
  • uskontotunneilla voidaan keskittyä esim. tunnetaitoihin tai eettisiin kysymyksiin
 • Luokanopettajat valvovat luokissaan englannin ja ruotsin opettajien pitämät etäopetustunnit.
 • Saksa ja kotikieli venäjä opetetaan etäopetuksena, paitsi luokkien 1-2 venäjä.
 •  Liikuntatunnit pidetään ulkona.
 • Erityisopetus ja S2-opetus toteuteaan joustavasti pienryhmissä.
 •  Pienluokkien oppilailla ei ole integraatiotunteja, kaikki opetus omassa ryhmässä.
 • ·Ohjaajat työskentelevät ryhmissä, joissa on eniten tukea tarvitsevia oppilaita .

2. Opetustilat

 • Kaikki koulun tilat ovat käytössä. Aulatiloja voi käyttää yhden ryhmän oppilaat kerrallaan.
 • ·Ulkotuntien pitämistä päivittäin koulun lähiympäristössä suositellaan vahvasti.
 • Urheilukenttä on ensisijaisesti liikuntatuntikäytössä.
 •  Luokissa pulpetit sijoitetaan erilleen, ei siis istuta ryhmissä.

3. Välitunnit

Jokaiselle luokka-asteelle on sovittu oma aika koulun välituntialueen käyttöön:

6. lk 9.30-10.00 ja 12.30-13 (voi käyttää aikaa, joka paremmin sopii päivärytmiin)

5. lk 10-10.30

1. lk 10.30-11

2. lk 11-11.30

3. lk ja pienluokat 11.30-12

4. lk 12-12.30

Näillä välituntiajoilla vuorossa oleva luokka-aste saa käyttää koko välituntialuetta. Oppilaita ohjataan viettämään välitunti omien luokkakavereiden kanssa.

HUOM! Muina aikoina opettajalla on vapaat kädet tauottaa koulupäivää menemällä esim. metsään ja valvomalla itse oman luokkansa pienet välitunnit.

4. Ruokailuvuorot

Oikean puoleisesta linjastosta ruokaa ottava luokka asettuu ruokailemaan salin oikealle puolelle (urheilukentän puoleinen osa) ja vasemmalta ottava vasemmalle puolelle. Pienluokka 1-3 ja 6. luokat ottavat ruuan linjastosta ja menevät ruokailemaan omaan luokkaan. Opettajan tai ohjaajan valvonnassa oppilas puhdistaa kätensä ensin linjaston päässä olevalla käsidesillä ja annostelee sen jälkeen itse ruokansa. Astiat palautetaan normaaliin tapaan palautuslinjalle.

Aika Oikea linjasto Vasen linjasto

10.00 1A 1B

10.15 1C 1D

10.30 2A 2B

10.45 3A 3B

11.00 Pienluokat  6A

11.15 4C  6B

11.30 4A 4B

11.45 5A 6C

12.00 5B 5C

Poikkeuspäivät: pe 22.5., to 28.5. ja pe 29.5. 5B ja 5C ruokailevat 9.45.

5. Muuta huomioitavaa

 • käsienpesu- ja muita hygieniaohjeita on noudatettava (hyvä vielä kotona kerrata lapsen kanssa!)
 •  sairaana ei saa tulla kouluun eikä töihin
 •  luokka-asteittain sovitaan käytännöt kouluun tultaessa niin, että pihalle ei synny ruuhkaa
 • lukuvuoden lopun poikkeuspäivät (näistä tulee tarkempaa tietoa lähempänä ko päivää):
  •  pe 22.5. Pihapäivä, kaikilla koulua klo 9-12
  • to 28.5. kaikilla oppilailla koulua klo 9-12
  • pe 29.5. kaikilla oppilailla koulua klo 9-13, klo 12-13 laululavatapahtuma verkossa
  •  la 30.5. klo 8 lukuvuoden päätös omissa luokissa sis. rehtorin puheen keskusradiosta, todistusten jaon ja jäätelön syönnin, huoltajat eivät valitettavasti voi osallistua tähän tilaisuuteen

terveisin Päivi Ikonen, rehtori

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä