OPPIMISEN TUKI

Oppimisen tuki Utran koulussa 

Keskeiset toimenpiteet: "YHDESSÄ OLEMME ENEMMÄN!"  

  •  Inklusiivinen tuki oppilaille lähikoulussa 

Utran koulussa toteutetaan tiimiluokkatoimintaa ja yhteisopettajuutta. 

 

Inklusiivinen tiimiluokka:  
Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan oppilaat muodostavat tiimiluokan. Tiimiluokka tukee oppilaan yksilöllisiä tarpeita ja mahdollistaa pienemmät ryhmäkoot. Käytännössä luokalla on päivän aikana sekä koko ryhmän tunteja, että tunteja pienemmissä ryhmissä. Tiimiluokan käytössä on kaksi luokkatilaa.  

 

Tiimiluokka / yhteisopettajuus:  

Tiimiopettajilla on samanlaiset lukujärjestykset. Luokan aikuiset muodostavat tiimin ja he suunnittelevat, toteuttavat ja arvioivat työtään yhdessä. Suunnittelu ja toteutus lähtevät vahvuuksista ja osaamisalueiden hyödyntämisestä. Oppilaiden tukena on laaja-alainen erityisopettaja.  

 

  • Hyvinvointiohjaaja 

Koulussamme toimii hyvinvointiohjaaja eli koulukoutsi, joka on ylimääräinen aikuinen koulun arjessa, osana oppilashuollon tiimiä. Koulukoutsin tehtävä on auttaa oppilaita voimaan paremmin, jotta lapsi voisi oppia. Tavoitteena on lapsen toimiva arki kotona ja koulussa. Koutsi on läsnä koulupäivien ajan luokissa ja välitunneilla, eli käytettävissä koko koulupäivän ajan kuunnellen huolia ja haasteita, sekä iloisia asioita.  
Koulukoutsi voi tavata perheitä sekä koululla, että kotikäynneillä ja tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.  

  • Tukiopetus 

Tukiopetus on ensisijainen tukimuoto oppilaalle erilaisissa oppimisvaikeuksissa tai poissaolon aiheuttaman oppiaineissa jälkeen jäämisen vuoksi. Tukiopetus järjestetään tarvittaessa ja siitä tiedotetaan aina kotiin. Sitä annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Tukiopetusta voi antaa joku muukin kuin lapsen oma luokanopettaja. Luokka-asteille 5-6 palkataan korona-valtionavulla resurssiopettaja, joka pystyy toteuttamaan oppilaan tukiopetusta samanaikaisopettajana.  

 

  • Osa-aikainen erityisopetus 

 Osa-aikainen erityisopetus on tarkoitettu oppilaille, jotka tarvitsevat luokkaopetuksen lisäksi ja tueksi yksilö- tai pienryhmäopetusta. Opetus tapahtuu yleensä koulutuntien aikana. Erityisopettaja vastaa yhdessä luokanopettajan, vanhempien ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa oppilaan yksilöllisten opiskeluratkaisujen suunnittelusta ja toteutuksesta.  

  • Pienluokkaopetus 

Utran koulussa vaativan erityisen tuen opetus on järjestetty pienluokissa PE2-3 ja P3-6.  Pienluokkia opettavat erityisluokanopettajat ja molemmissa ryhmissä on kolme koulunkäynnin ohjaajaa.  

  • Inklusiivinen perusopetukseen valmistava ja suomi toisena kielenä -opetus sekä oman äidinkielen (ve) opetus 

Utran koulussa järjestetään inklusiivista perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetuksen tavoite on antaa oppilaalle tarvittavat kielelliset valmiudet ennen varsinaiseen perusopetukseen siirtymistä. Päämääränä on tukea oppilaan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan myös omaa äidinkieltänsä ja kulttuuriansa arvostavana kaksikielisenä oppijana. Inklusiivinen valmistava opetus on tarkoitettu 1.luokkalaisille oppilaille, jotka puhuvat jo jonkin verran suomea/heillä on suomen kielen taitoa. Se tapahtuu pienryhmä-, yksilö- ja samanaikaisopetuksena.   

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas opiskelee suomea suomi toisena kielenä -oppimäärän (S2) mukaisesti. Tässä opetusta antaa oppilaan oma luokanopettaja, sekä lisäksi oppitunteja antaa S2-opettaja. S2 -tuntien lisäksi pidetään myös muiden oppiaineiden tukitunteja maahanmuuttajataustaisille oppilaille.  

Oppilailla on mahdollisuus osallistua oman äidinkielen (ve) opetukseen. Opetusta on kaksi tuntia viikossa, ja ne ovat oppilaalle viikkotuntimäärän lisäksi tulevia tunteja.  

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä