Rehtorin menneet tiedotteet

Lukuvuoden 2020-2021 alkaessa

Lukuvuoden alkaessa koulussamme on 388 oppilasta ja 52 työntekijää. Koulutiensä aloittavia ekaluokkalaisia on kolme luokkaa.

Viime keväänä alkaneen korona-pandemian vuoksi elämme koulumaailmassa ja koko yhteiskunnassa ennen kokematonta aikaa. Meille täällä koulussa on helpotus, että pääsimme aloittamaan lukuvuoden lähes normaalisti. Etäopetus onnistui kohtuullisen hyvin, ja sekä oppilaat että henkilökunta oppivat valtavasti käytännön digitaitoja, joita voidaan jatkossa hyödyntää tehokkaasti myös lähiopetuksen oppimistilanteissa. Oppimiseen tarvittava vuorovaikutus onnistuu kuitenkin ylivoimaisesti parhaiten lähiopetuksessa.

Tilanne on pandemian vuoksi edelleen epävarma, joten täällä koulussa pyrimme pitämään opetusryhmiä niin paljon erillään kuin se on mahdollista; ruokailut on porrastettu niin, että samaan aikaan ruokalassa on maksimissaan neljä ryhmää, koko koulun yhteisiä tilaisuuksia sisätiloissa emme toistaiseksi järjestä ja käsi- sekä yskimishygieniaan kiinnitämme erityistä huomiota. Pyrimme myös noudattamaan turvavälejä mahdollisuuksien mukaan.

On tärkeää, että lapsi ei tule kouluun sairaana. Jos lapsi sairastuu kesken koulupäivän, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan ja sopii kotiin lähdöstä. Suositus on, että lapsen sairastuessa huoltaja soittaa omalle terveysasemalle tai päivystysapuun p.116117 tai tekee Omaolon koronavirus oirearvion www.siunsote.fi/korona. Huomioittehan myös vallitsevat karanteeniohjeet.

Koulun henkilökuntaa koskevat samat ohjeet, joten valitettavasti tämän lukuvuoden aikana tulee normaalia enemmän tilanteita, joissa luokkaa opettaa tilapäisesti naapuriluokan opettaja tai sijainen.

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikkien Utran koulun oppilaiden koteihin, pysytään terveinä!

 

Yhteistyöterveisin Päivi Ikonen, rehtori 

Lukuvuoden 2019-20 alkaessa

Tervehdys Utran koulusta

Lukuvuoden alkaessa koulussamme on 416 oppilasta ja 50 työntekijää. Koulutiensä aloittavia ekaluokkalaisia on peräti neljä luokkaa. Kasvavan väkimäärän tilanahtautta helpottamaan on koulun etupihalle kesän aikana rakennettu moduulitilat kolmelle opetusryhmälle. Tilat ovat oikein valoisat ja toimivat, ja niissä opiskelevat koulumme 3. luokkalaiset. Kalustaminen on tässä vaiheessa vielä hieman kesken.

Viime lukuvuonna aloitettu tiimiluokkatoiminta on laajentunut jo 5. luokka-asteelle. Inklusiivisen oppilaan tuen ja opettajien tiiviin yhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen. Täysin uutena aikuisena oppilaiden hyvinvointia tukemaan olemme saaneet joukkoomme hyvinvointiohjaajan eli koulukoutsin, joka on tiiviisti mukana oppilaiden arjessa yhteistyössä opettajien että vanhempien kanssa.

Koko koulun tasolla tavoitteenamme on tämän lukuvuoden aikana keskittyä tunnetaitojen opettamiseen, kulttuuri- ja yrittäjyyskasvatukseen sekä kestävään kehitykseen ja elämäntapaan. Lisäksi haluamme kiinnittää erityistä huomiota lukutaidon kehittämiseen ja innostamme oppilaitamme kirjallisuuden kuluttamiseen.

Jatkamme edelleen Liikkuva koulu-periaatteiden mukaisesti oppilaiden innostamista liikkumiseen ja toiminnallisuuteen. Välitunneilla ei käytetä älylaitteita, vaan pelataan ja liikutaan monipuolisilla välituntilainaamon välineillä. Myös koulutetut välkkärioppilaamme ovat säännöllisesti leikittämässä pihalla.

Koulussamme oppilaat toimivat aktiivisesti myös oppilaskunnan hallituksessa sekä Verso-sovittelijoina. Tästä syysviestistä voit lukea, mitä kaikkea koulussa tapahtuu, ja löydät myös tärkeät yhteystiedot helposti.

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikkien Utran koulun oppilaiden koteihin!

 

Yhteistyöterveisin Päivi Ikonen, rehtori

Lähiopetuksen järjestäminen Utran koulussa 14.-30.5.2020, rehtorin kirje 8.5.2020

Hei

Monien käänteiden kevät pitää sisällään vielä yhden vaiheen: lähiopetus peruskouluissa käynnistyy torstaina 14.5. Koulutusjohtaja Olli Kauppinen on tiedottanut lähiopetuksen käynnistymisestä wilma-tiedotteella eilen 7.5. https://wilma.pohjoiskarjala.net:8242/!01687/news/4254. Viesti kannattaa lukea tarkasti!

Koska kansallisesti annetut ohjeet ovat yleisluontoisia, olemme tehneet nopealla aikataululla Utran koulun toimintamallin koulun lähiopetuksen käynnistyessä huomioiden parhaamme mukaan sekä oppilaiden että henkilöstön turvallisuuden. Kevään järjestelyjen pääperiaate on annettu ohje tarpeettomien fyysisten kontaktien välttämiseksi ja henkilöstön toimiminen mahdollisuuksien mukaan saman lapsiryhmän kesken. Tämä tarkoittaa sitä, että luokat työskentelevät lähtökohtaisesti oman luokanopettajan johdolla.

Utran koulun lähiopetussuunnitelma 14.-30.5.2020

(OKM:nja THL:n ohjeita noudattaen)

Toiminnan päätavoite: Ennen lukuvuoden 2019–2020 koulutyön päättymistä koulu kartoittaa kaikkien oppilaiden osalta osaamisen tilanteen, oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeen sekä oppilashuollolliset tarpeet.

1. Opetusjärjestelyt

 •  Luokanopettajat pitävät omalle luokalle musiikin, käsityöt ja uskonnon
  • mu: laululavalaulujen harjoittelu
  •  käsityötä opetetaan omassa luokassa koko luokalle (askartelua tms.)
  • uskontotunneilla voidaan keskittyä esim. tunnetaitoihin tai eettisiin kysymyksiin
 • Luokanopettajat valvovat luokissaan englannin ja ruotsin opettajien pitämät etäopetustunnit.
 • Saksa ja kotikieli venäjä opetetaan etäopetuksena, paitsi luokkien 1-2 venäjä.
 •  Liikuntatunnit pidetään ulkona.
 • Erityisopetus ja S2-opetus toteuteaan joustavasti pienryhmissä.
 •  Pienluokkien oppilailla ei ole integraatiotunteja, kaikki opetus omassa ryhmässä.
 • ·Ohjaajat työskentelevät ryhmissä, joissa on eniten tukea tarvitsevia oppilaita .

2. Opetustilat

 • Kaikki koulun tilat ovat käytössä. Aulatiloja voi käyttää yhden ryhmän oppilaat kerrallaan.
 • ·Ulkotuntien pitämistä päivittäin koulun lähiympäristössä suositellaan vahvasti.
 • Urheilukenttä on ensisijaisesti liikuntatuntikäytössä.
 •  Luokissa pulpetit sijoitetaan erilleen, ei siis istuta ryhmissä.

3. Välitunnit

Jokaiselle luokka-asteelle on sovittu oma aika koulun välituntialueen käyttöön:

6. lk 9.30-10.00 ja 12.30-13 (voi käyttää aikaa, joka paremmin sopii päivärytmiin)

5. lk 10-10.30

1. lk 10.30-11

2. lk 11-11.30

3. lk ja pienluokat 11.30-12

4. lk 12-12.30

Näillä välituntiajoilla vuorossa oleva luokka-aste saa käyttää koko välituntialuetta. Oppilaita ohjataan viettämään välitunti omien luokkakavereiden kanssa.

HUOM! Muina aikoina opettajalla on vapaat kädet tauottaa koulupäivää menemällä esim. metsään ja valvomalla itse oman luokkansa pienet välitunnit.

4. Ruokailuvuorot

Oikean puoleisesta linjastosta ruokaa ottava luokka asettuu ruokailemaan salin oikealle puolelle (urheilukentän puoleinen osa) ja vasemmalta ottava vasemmalle puolelle. Pienluokka 1-3 ja 6. luokat ottavat ruuan linjastosta ja menevät ruokailemaan omaan luokkaan. Opettajan tai ohjaajan valvonnassa oppilas puhdistaa kätensä ensin linjaston päässä olevalla käsidesillä ja annostelee sen jälkeen itse ruokansa. Astiat palautetaan normaaliin tapaan palautuslinjalle.

Aika Oikea linjasto Vasen linjasto

10.00 1A 1B

10.15 1C 1D

10.30 2A 2B

10.45 3A 3B

11.00 Pienluokat  6A

11.15 4C  6B

11.30 4A 4B

11.45 5A 6C

12.00 5B 5C

Poikkeuspäivät: pe 22.5., to 28.5. ja pe 29.5. 5B ja 5C ruokailevat 9.45.

5. Muuta huomioitavaa

 • käsienpesu- ja muita hygieniaohjeita on noudatettava (hyvä vielä kotona kerrata lapsen kanssa!)
 •  sairaana ei saa tulla kouluun eikä töihin
 •  luokka-asteittain sovitaan käytännöt kouluun tultaessa niin, että pihalle ei synny ruuhkaa
 • lukuvuoden lopun poikkeuspäivät (näistä tulee tarkempaa tietoa lähempänä ko päivää):
  •  pe 22.5. Pihapäivä, kaikilla koulua klo 9-12
  • to 28.5. kaikilla oppilailla koulua klo 9-12
  • pe 29.5. kaikilla oppilailla koulua klo 9-13, klo 12-13 laululavatapahtuma verkossa
  •  la 30.5. klo 8 lukuvuoden päätös omissa luokissa sis. rehtorin puheen keskusradiosta, todistusten jaon ja jäätelön syönnin, huoltajat eivät valitettavasti voi osallistua tähän tilaisuuteen

terveisin Päivi Ikonen, rehtori

Koulutuspalvelujen tiedote 30.4.2020

Hyvät oppilaat, opiskelijat ja kotiväki!

Valtioneuvosto eli maamme hallitus on päättänyt, että peruskoulut aloittavat normaalin lähiopetuksen torstaina 14.5. Näin ollen lopetamme peruskoulun oppilaiden etäopetuksen keskiviikkona 13.5.

Lähiopetukseen ei edelleenkään saa tulla sairaana tai oireilevana. Mahdollinen poissaololupa anotaan normaalikäytännön mukaan alle viikon ajalta omalta opettajalta ja yli viikon poissaoloissa rehtorilta. Riskiryhmiin kuuluvien oppilaiden kouluun tulosta tulee keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Lukio-opetuksen järjestämisestä odotamme valtioneuvoston linjausta sunnuntaina 3.5.

Tiedotamme tarkemmin järjestelyistä, kun saamme suunnittelumme pohjaksi opetusministeri Andersonin lupaamat lisäohjeet- ja määräykset. Toivomme, että voimme antaa lisätietoa jo ensi viikon alkupuolella.

Hauskaa vappua!

30.4.2020

Olli Kauppinen

koulutusjohtaja

Lukuvuoden 2018-19 alkaessa

Hyvää alkanutta lukuvuotta kaikkien Utran koulun oppilaiden koteihin!

Koulu on käynnistynyt pirteästi aurinkoisen kesän jälkeen. Uusien oppilaiden lisäksi olemme saaneet joukkoomme myös uutta opetushenkilöstöä. Lukuvuoden alkaessa koulussamme on 389 oppilasta ja 46 työntekijää. Koteihin jaettavassa Syysviestissä kerrotaan tarkemmin koulumme toiminnasta.

Koulumme toimintakulttuuri on voimakkaasti muuttumassa entistä inklusiivisemmaksi Joensuun koulutuspalveluiden strategisen Kaikkien koulu-tavoitteen mukaisesti. Yhteisopettajuus ottaa nyt jalansijaa pedagogisena toimintamallina. Luokka-asteilla 1-4 toimivat tiimiluokat, joissa erityisluokanopettaja-luokanopettaja työpari opettavat yhteistyössä tiimiluokkaa. Lisäksi 1B luokka on kahden luokanopettajan vetämä tiimiluokka. Kaikilla tiimiluokilla on käytössään kaksi luokkatilaa. Eikä tässä vielä kaikki: joustava esi- ja alkuopetus (eskariryhmä, 1A ja 2B) yhteisine tori-tunteineen käynnistää toimintansa syyskuun alkupuolella.

Pyrkimyksemme on kohentaa luokkahuoneiden ulkopuolista oppimisympäristöä. Yhtenä toimenpiteenä kouluumme on hankittu ulko-ovien viereen kenkätelineitä, joten aulatilojemme lattiat pysyvät puhtaina. Toivomme, että oppilailla on käytössä sisäkengät.

Edelleen jatkamme tänäkin lukuvuonna sekä positiivisen pedagogiikan että ict-taitojen kehittämistä. Uutena juttuna syksyllä koulutetaan 6. luokkalaisia digi-oppilaita, jotka yhdessä ict-tutor-opettajiemme kanssa pitävät meidät muut ajan tasalla sähköiseen oppimisympäristöön liittyvissä asioissa.

Utran koulussa toimii erittäin aktiivinen kouluyhteistyötoimikunta KYTT, jonka toimintaan toivomme vanhempia kaikilta luokilta. Syksyn mittaan järjestettävissä vanhempainilloissa on mahdollisuus ilmoittautua mukaan kehittämään kodin ja koulun yhteistyötä. Jo 1.9. klo 9-12 järjestämme Kodin ja koulun päivän sekä harrastemessut, joihin kaikki oppilaidemme vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita. KYTT:n kahviossa voitte käydä tutustumassa Utran koulun logolla (kannen kuva) varustettuihin tuotteisiin, joita voitte halutessanne tilata.

Yhteistyöterveisin Päivi Ikonen, rehtori 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä