POISSAOLO-OHJEET KODEILLE

OHJE POISSAOLOISTA

Perusopetuksessa oppilas on oppivelvollinen ja hänen tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta (perusopetuslaki 25–26 a §, 35 §). 

Runsaat poissaolot vaikeuttavat opiskelua ja voivat vaarantaa oppivelvollisuuden suorittamisen.

Oppilaan poissaolo koulusta voi perustua perusopetuslakiin tai tartuntatautilakiin. Poissaolon syyksi käyvät samat syyt kuin työstä poissaoloon. Sairaus on erityinen syy olla poissa koulusta. Kouluun ei saa myöskään tulla, jos on sairastumiseen viittaavia oireita. 

Joensuun kaupungin ja opetushallituksen ohjeistuksen mukaisesti Utran koulussa toimitaan seuraavasti:

  1. Huoltaja ilmoittaa oppilaan poissaolosta heti ensimmäisenä päivänä omalle opettajalle. Ilmoitustapana voi käyttää Wilmaa.

2. Koulunkäynnin valvonta on määrätty koulun tehtäväksi. Jos kouluun ei ole tullut ilmoitusta poissaolosta,
luokanopettaja/-ohjaaja ottaa yhteyttä huoltajaan viimeistään oppilaan kolmantena poissaolopäivänä. Muutoinkin
on hyvä olla opettaan yhteydessä, mikäli poissaolo kestää yli kolme päivää.

  1. Ennalta tiedettyyn poissaoloon tulee aina hakea lupa, ja hakemus tulee perustella.
  • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita. Koululla on yhteinen linjaus poissaololupien myöntämisestä ottaen kuitenkin huomioon oppilaiden oikeus saada perusopetusta. Oppilaita kohdellaan yhdenvertaisesti, heidän etunsa ja yksilölliset tilanteensa huomioiden.

  • Luokanopettajalla tai luokanohjaajalla on oikeus myöntää lupa poissaoloon enintään viikoksi. Tätä pitemmäksi ajaksi luvan myöntää rehtori tai apulaisrehtori.
  • Poissaololupaa myönnettäessä koulu edellyttää, että oppilas ja/tai huoltaja sopii ja huolehtii koulun antamista opiskelutehtävistä niin, että poissaolosta aiheutuu oppilaan opiskelulle mahdollisimman vähän haittaa. Mikäli poissaolon ajaksi sattuu ennalta ilmoitettu koe, sen suorittamisesta on sovittava asianomaisen opettajan kanssa ennen matkalle lähtöä.
4. Jos oppilas sairastuu kesken koulupäivän, kouluterveydenhoitaja arvioi tilanteen ja ottaa yhteyttä huoltajaan.
Ellei terveydenhoitaja ole paikalla, luvan kesken koulupäivän tapahtuvaan poissaoloon antaa luokanopettaja tai
tarvittaessa myös muu opettaja. Oppilas ei saa kesken koulupäivän poistua luvatta koulun alueelta.

  1. Luvattomista poissaoloista tiedotetaan huoltajia Wilman tuntimerkintöjä hyödyntäen.

6. Heti ensimmäisen huolta herättävän yhden koulupäivän tai toistuvan yksittäisen tunnin poissaolon jälkeen
luokanopettajan tulee ottaa yhteyttä huoltajaan ja sopia heidän kanssaan, kuinka
asiassa menetellään.

  1. Kun huolta herättäviä poissaoloja on enintään 30 oppituntia lukuvuoden aikana, luokanopettaja konsultoi oppilashuoltohenkilöstöä ja sopii jatkotoimenpiteistä yhdessä oppilaan ja huoltajien kanssa.

8. Kun huolta herättäviä poissaoloja on enintään 60 oppituntia lukuvuoden aikana, oppilashuoltohenkilöstö sopii
jatkotoimenpiteistä oppilaan ja huoltajien kanssa. Koululta konsultoidaan lastensuojelua ja tehdään tarvittaessa
lastensuojeluilmoitus. Yli 60 tunnin sairauspoissaoloista oppilas/ huoltaja toimittaa terveydenhuollon
ammattilaisen antaman sairauslomatodistuksenpoissaolosta.

Oppilashuoltohenkilöstö sopii tarvittavista jatkotoimenpiteistä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä