Menneitä tiedotteita

Koulutusjohtajan tervehdys 21.12.2021

Tervehdys oppilaille, opiskelijoille, kotiväelle ja henkilökunnalle,

 

Itä-Suomen aluehallintoviraston suosituksesta kaikki Joensuun kaupungin koulut VARAUTUVAT etäopetukseen joululoman jälkeen. Päätöstä etäopetuksesta EI OLE tehty.

Etäopetusvalmius koskee perusopetuksen 4.-10. luokan oppilaita, aikuisten perusopetuksen oppilaita sekä lukioiden opiskelijoita. Mainitut oppilaat ja opiskelijat sekä heitä opettavat ottavat etäopetuksessa tarvittavat välineet ja materiaalit joululomalle mukaan.

Etäopetusvalmius EI koske E-3 luokkien oppilaita, erityisen tuen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia eikä maahanmuuttajien valmistavan opetuksen oppilaita. Mainitut oppilaat ja heidän kanssaan työskentelevät henkilökunnan jäsenet jatkavat joka tapauksessa lähiopetuksessa joululoman jälkeen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto ei tällä hetkellä ole valmistelemassa koulujen sulkupäätöstä. Muissa osissa Suomea laajamittaisempia koulujen sulkupäätöksiä kuitenkin harkitaan vakavasti.

Epidemiatilanne meilläkin voi kuitenkin heiketä nopeasti. Tämän takia varaudumme etäopetukseen.

Haluamme välttää etäopetuksen, joten ensisijaisesti varaudumme koulujen alkaessa ottamaan käyttöön vahvan maskisuosituksen kouluissa ja koulukuljetuksissa. Lisäksi kouluissa pyritään pitämään etäisyyksiä ja välttämään ryhmien sekoittumista mahdollisuuksien mukaan.

Kuljetusoppilaille koulu jakaa varmuuden vuoksi maskin lomille lähdettäessä.

Tiedotamme seuraavan kerran, kun meillä on uutta tietoa Itä-Suomen aluehallintovirastolta tai tartuntatautilääkäriltä.

Mikäli uutta viestiä ei meiltä tule pe 7.1. mennessä, niin koulutyö alkaa normaalisti ma 10.1.2022.

 

Joulurauhaa,

Kauppisen Olli
koulutusjohtaja

Koulutusjohtajan tiedote 18.3.2022

Tervehdys,

pandemiaan liittyen Joensuun kaupungin peruskoulujen ja lukioiden toimintaohje on päivitetty. Päivitys perustuu paikallisen terveysviranomaisen suositukseen. Joensuussa tautitilanne ei ole helpottunut.  Seuraavat ovat voimassa kouluaikana ja myös kerhotoiminnassa pe 1.4.2022 saakka.

 1. Koulussa kiinnitetään edelleen huomiota käsihygieniaan.
 2. Koulussa annetaan mahdollisuus pitää etäisyyksiä, mikä käytännössä tarkoittaa fyysisten kontaktien välttämistä, jos se toiminnan erityispiirteet huomioiden on mahdollista.
 3. Kouluun ei edelleenkään pidä tulla oireisena tai sairaana.
 4. Kesken koulupäivän sairastunut tai oireinen peruskoululainen siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Lukiolainen ja aikuisopiskelija ilmoittaa henkilökunnalle sairastumisestaan ja poistuu koulusta.
 5. Vahva maskisuositus sisätiloissa ja koulukuljetuksissa.
 6. Yleisötilaisuuksissa (paikalla muitakin kuin koulun omaa väkeä) noudatetaan muiden viranomaisten antamia määräyksiä. Koulun omaan toimintaan ei siis sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia.
 7. Toimintaohjeet koskevat myös koulussa vierailevia.
 8. Aurinkoista kevättä,

  Kauppisen Olli

  koulutusjohtaja

Koulutusjohtajan viesti 26.1.2022

Tervehdys,

 

SiunSoten koronaohjeistus on muuttunut.

SiunSote ei tee karanteeni- tai eristyspäätöksiä 25.1.2022 alkaen todetuista korona-altistumisista tai -tartunnoista. Tulkitsemme Joensuun kaupungin kouluissa SiunSoten ohjeistusta seuraavasti:

 

 • Jos oppilaalla/opiskelijalla on koronaan viittaavia oireita tai hän on sairastunut, niin hän jää kotiin oireseurantaan.
 • Jos kotona on koronatartunta ja oppilas/opiskelija on altistunut, niin hän jää kotiin oireseurantaan. Jos tässä tapauksessa oppilas/opiskelija tekee kotitestin ja se on negatiivinen, niin hän voi tulla kouluun.
 • Jos oppilas/opiskelija on altistunut koulussa tai muualla kuin kotona, niin hän voi tulla kouluun.

Oireseuranta kotona on luvallinen poissaolo, joka ilmoitetaan koululle, kuten muutkin poissaolot. Huoltaja/oppilas/opiskelija sopii koulun kanssa kotona opiskelusta voinnin mukaan.

Kouluun voi tulla viiden (5) päivän oireseurannan jälkeen. Kaksi (2) viimeistä päivää tulee olla oireettomia. Näin ollen sairastuneella oireseuranta voi olla viittä päivää pidempi. 

Hyvä yleisohje on edelleen: sairaana tai oireisena ei tulla kouluun.

Tartuntatautilääkäri tekee edelleen eristyspäätöksiä ennen 25.1. tapahtuneista sairastumisista. Ennen 25.1. tapahtuneista altistumisista ei kuitenkaan pääosin tehdä karanteenipäätöksiä. Päätökset tulevat viiveellä. Jos oppilaalle/opiskelijalle on tulossa edellä mainittu päätös, niin kertokaa siitä koululle poissaoloilmoituksen yhteydessä.

Toiveissa on tilanteen helpottuminen. Tiedotamme muutoksista, kun niitä tulee.


Mukavaa viikon jatkoa,

Kauppisen Olli

koulutusjohtaja

Koulutusjohtajan tiedote 1.3.2022

Tervehdys,

olemme arvioineet tautitilannetta SiunSoten kanssa:

 1. Jatkamme kouluissa korostettua käsihygieniaa.
 2. Vahva maskisuositus on edelleen voimassa sisätiloissa ja koulukuljetuksissa. Arvioimme tätä suositusta hiihtoloman jälkeisellä viikolla.
 3. Hiihtoloman jälkeen muut kouluja koskevat rajoitukset eivät enää ole voimassa.

Jatkamme tautitilanteen seuraamista ja tiedotan muutoksista.

 

Hyvää hiihtolomaa,

Kauppisen Olli

koulutusjohtaja

Koulutustoimenjohtajan tiedote 22.2.2022

Tervehdys,

minulla on kaksi tiedotettavaa asiaa

 1. Huoltovarmuuskeskus toimittaa COVID-19 -kotitestejä oppilaille, opiskelijoille ja koulujemme henkilökunnalle
 2. Koulujen rajoitukset

 

 1. Joensuun koulut jakavat 5 kpl COVID-19 -kotitestejä.

Testit toimitetaan peruskouluille ja lukioille viimeistään ensi viikolla (vko 9). Koulu jakaa testit oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä tiedottaa testien jakopäivän. Testejä jaetaan 5 kpl/henkilö. Meille ei ole tiedotettu, tuleeko kotitestejä lisää edellä mainitun viiden lisäksi.

Testien mukana tulee ohje testien käyttämiseen. Testi tulee tehdä aina aikuisen valvonnassa. On kuitenkin hyvä huomioida se, että testit eivät saa jäätyä – ne tulisi kuljettaa kotiin mahdollisuuksien mukaan esim. taskussa.

THL:n kotitestausohjeesta kopioitua

Testien tekeminen ja tämän ohjeen noudattaminen on vapaaehtoista.

Testi tehdään kotona itsenäisesti tai vanhemman valvonnassa testipakkauksen ohjeiden mukaisesti. Koulu tai oppilaitos ei opasta testin suorittamisessa eikä kerää tietoja testivastauksista. Testin tulosta ei siis ole velvollisuus kertoa koululle, eikä koululla ole oikeutta tätä kysyä.

On kuitenkin suositeltavaa kertoa sairastumisesta ainakin oman perheen ulkopuolisille henkilöille, joihin testatulla on ollut läheinen kontakti tartuttavuusaikana. Tällaisia henkilöitä voivat olla esimerkiksi kaverit, joiden kanssa on vietetty aikaa muutoinkin kuin oppituntien aikana ja/tai vapaa-ajalla.

Emme suosittele testaamista, jos henkilö on sairastanut joko virallisella tai kotitestillä varmistetun koronavirusinfektion edeltävän kolmen kuukauden aikana.

Testi tehdään, jos on koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Koronavirusinfektion oireet

THL:n Kotitestit-sivulta löytyvät yleiset ohjeet kotitestin tekemiseen.

Koronaviruksen kotitestit (THL)

Jos testitulos on negatiivinen, mutta oireet jatkuvat, testi tulisi toistaa 1-2 kertaa noin 2 vuorokauden välein. Oireisena tulisi välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan oireiden alusta laskien, vaikka testi olisi toistetustikin negatiivinen.

Jos testi on positiivinen, niin henkilöllä on koronavirusinfektio. Tällöin noudatetaan ensisijaisesti paikallisen tai alueellisen tartuntatautiviranomaisen (Joensuussa SiunSoten) suosituksia.

Tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista.

 1. Koulujen rajoitukset

Paikalliset koronaohjeistuksia kannattaa seurata SiunSoten sivuilta.

Mielestäni hyvä periaate on, että kouluun ei pidä tulla oireisena tai sairaana.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 15.2.2022 päättänyt kumota yleisötilaisuuksien henkilömäärää koskevat rajoituspäätökset. Koulujemme osalta tämä tarkoittaa, että koulun järjestämään yleisötilaisuuteen (mm. vanhempainilta) voi osallistua muitakin kuin koulun henkilökuntaa ja koulukkaita. Tilaisuuksissa noudatetaan edelleen hygieniaohjeita ja sisätiloissa suositellaan vahvasti maskien käyttöä. 

Muilta osin lukuvuoden alussa tiedottamani koulujen koronarajoitukset ovat edelleen voimassa. Näin pyrimme säilyttämään koulujemme kyvyn lähiopetukseen hidastamalla tartuntoja. Tavoitteemme on estää koulun toiminnan lamaannuttavat yhtäaikaiset poissaolot. 

Seuraamme SiunSoten kanssa tautitilanteen kehittymistä. Arvioimme jatkuvasti, milloin voimme purkaa kouluja koskevia rajoituksia.

Tiedotan, kun rajoituksissa tapahtuu muutoksia. 

Hyvää kevään alkua,

Kauppisen Olli

koulutusjohtaja

Uudet ohjeet lapsen sairastuessa hengitystieinfektioon!

26.8.2020

Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.
Koronaviruksen oireet

 • Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.
 • Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

  Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

  Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

  Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut edeltävän 14 vrk aikana.

  Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.

  Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

  Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä

  Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava yksikkö voi alueellisen epidemiatilanteen perusteella antaa tarkennettuja ohjeita lasten testaamiskäytännöistä

   

  Tämän ohjeistuksen uskoisin helpottavan testisumaa (turhat varmistelut/taudin poissulkemiset jäävät pois) ja perheiden ahdinkoa. Sitä kautta toivoisin myös henkilökunnan pääsevän jatkossa nopeammin testeihin ja tulosten valmistuvan nopeammin.

   

  Yhteistyöterveisin

  Marjo Papinniemi, karanteenilääkäri

Koulun alkaessa 13.8.2020

Hyvää loppukesää!

Peruskoulut ja lukiot aloittavat syyslukukauden torstaina 13.8. ja opetus järjestetään normaalisti lähiopetuksena huomioiden viranomaisohjeet.

Seuraamme koronatilannetta ja olemme varautuneet mahdollisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin. Tässä vaiheessa korostuvat ennaltaehkäisevät toimet.

Seuraavassa keskeisiä asioita:

 1. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja. Kädet pestään tai käytetään käsidesiä
  • kouluun tullessa ja koulusta lähtiessä,
  • ennen ruokailua ja ruokailun jälkeen,
  • aina ulkoa sisälle tultaessa,
  • kertakäyttönenäliinaan tai kyynärtaipeeseen aivastamisen tai yskimisen jälkeen sekä
  • kun kädet ovat likaiset.
 2. Sairaana tai oireilevana ei saa tulla kouluun. Lisäksi tällä hetkellä on voimassa kahden viikon karanteeni erikseen määrätyistä maista Suomeen palatessa.

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia

 • Poissaololuvat anotaan normaalin käytännön mukaan. Opettaja myöntää poissaolon viikkoon asti ja yli viikon poissaolo rehtorin luvalla. Lääkärintodistusta ei vaadita. Hoitavalta lääkäriltä kannattaa pyytää arvio, jos oppilas/opiskelija tai perheenjäsen kuuluu riskiryhmään.
 1. Pyrimme tässä vaiheessa välttämään koulun ulkopuolisten henkilöiden oleskelua kouluaikana koulun alueella.

 

Tiedotamme, jos saamme lisäohjeita tai jos tilanne muuttuu.

 

10.8.2020

Olli Kauppinen

koulutusjohtaja

*******************************************************************************************************************************************************************************

Utran koulussa kaikilla oppilailla on koulua torstaina klo 9-12. Ensimmäiselle luokalle tulevat oppilaat huoltajineen kokoontuvat turvavälit huomioiden koulun pihalle, muut oppilaat tulevat suoraan omiin luokkinsa.

Koulutulokkaiden vanhemmille järjestetään info-tilaisuus koulun liikuntasalissa to 13.8. klo 9.15 alkaen. Tervetuloa utran kouluun!

terveisin Päivi Ikonen, rehtori

Joulukuinen tervehdys oppilaiden koteihin!

Joulukuussa on tavanomaisen koulutyön lisäksi monenlaista ohjelmaa ja poikkeusaikatauluja. Tässä tiedotteessa kooste niistä.

Ke 6.12. vapaapäivä, Hyvää Suomen itsenäisyyspäivää!

Ke 13.12. koulumme 6. luokkalaisten Lucia-esitys klo 10, jouluateria oppilaille

Ti 19.12. Joulujuhlapäivä, kaikilla oppilailla on koulua klo 9-12 (ei vaihtotunteja)

 Joulujuhla oppilaille klo 9.30, esiintymisvuorossa luokka-asteet 2, 4 ja 5

Joulujuhla huoltajille klo 18

Ke 20.12. koulua kaikilla oppilailla klo 8-12 (ei vaihtotunteja)

To 21.12. Joulupuuropäivä, koulua kaikilla oppialilla klo 8-10 (ei vaihtotunteja)

* syyslukukausi päättyy ja joululoma alkaa

Luokanopettajat tiedottavat omien luokkiensa mahdollisista poikkeusaikatauluista.

Joululoman jälkeen palataan kouluun ma 8.1. lukujärjestyksen mukaan.

 

Hyvää joulun odotuksen aikaa,

Päivi Ikonen, rehtori

Utran koulun 160-vuotisjuhla

Juhlimme lauantaina seuraavasti:
klo 9.15 (1-3 -luokkalaisten perheet)
ja 11.00 (4-6 -luokkalaisten perheet)

Koulussa on avoimet ovet klo 9-12. Tervetuloa katsomaan oppilaiden töitä juhlanäyttelyyn.

Kouluyhteistyötoimikunta pitää kahviota vieraille ja oppilaille kioskia.

Toivomme vieraiden käyttävän kasvomaskia vierailun ajan.
Kiitos, kun otatte huomioon toiveemme :)

Koulutusjohtajan terveiset 22.4.2022

Tervehdys,

poistamme Joensuun kaupungin koulujen vahvan maskisuosituksen sisätiloissa ja koulukuljetuksissa ma 25.4.2022 alkaen. Maskia saa edelleen käyttää. Koulu antaa maskeja pyydettäessä.

Aurinkoista kevään jatkoa,

Kauppisen Olli

Koulu alkaa ke 11.8.2021 klo 9.00

Tervehdys Utran koulun oppilaiden koteihin!

Koulu alkaa ke 11.8. klo 9-12. Torstaista eteenpäin koulua käydään lukujärjestyksen mukaan, lukujärjestys löytyy Wilmasta.

Ennakkotiedoista poiketen voimassa olevien koronarajoitusten vuoksi emme voi järjestää koulutulokkaiden vanhemille infotilaisuutta salissa.

Elokuun aikana julkaisen Syystiedotteen, johon on koottu kaikki tärkeät koulun toimintaan liittyvät asiat ja luokka-astekohtaiset vanhempainillat järjestetään syyslukukauden alkupuolella.

Alla on koulutusjohtajan viesti liittyen tällä hetkellä voimassa oleviin koronaohjeisiin. 

Oikein hyvää lukuvuoden alkua teille sinne koteihin, täällä koulussa olemme iloisella mielellä odottamassa oppilaita!

terv. Päivi Ikonen, rehtori

Tiedote Joensuun kaupungin koulujen huoltajille, opiskelijoille ja henkilökunnalle pe 29.10.2021

Palaamme normaaliin koulutyöhön kaikilta osin 1.11. alkaen, mutta jatkamme korostettua käsihygieniaa ja pyrimme välttämään fyysisiä kontakteja. 

Omaa maskia saa toki käyttää 1.11. jälkeenkin, mutta emme enää jaa niitä.

Jos peruskoulussa oppilas sairastuu päivän aikana, niin hänet siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa koulun aikuisen valvonnassa. Vastaavassa tilanteessa lukiolainen ilmoittaa koulun henkilökunnalle sairastumisestaan ja lähtee kotiin.

Oppilaan/opiskelijan tulee jäädä kotiin, jos hänellä on infektio-oireita. Kouluun voi palata, kun oppilas/opiskelija on selvästi paranemassa, vaikka oireet eivät olisikaan vielä kokonaan väistyneet.

Kouluilla on valmius nopealla aikataululla palata rajoituksiin ja aloittaa maskien jako, jos pandemiatilanne heikkenee Joensuussa. Tässä tapauksessa tiedotamme teille voimaan tulevat linjaukset.  

Rajoitusten noudattaminen on ollut teille raskasta, mutta olette noudattaneet niitä parhaanne mukaan. Lämmin kiitos teille!

 

Mukavaa viikonloppua,

Kauppisen Olli

koulutusjohtaja

Kouluuntutustumisvideo

Tässä video, josta voit jo nyt keväällä tutustua uuteen kouluusi.

Tervetuloa syksyllä 2021!

Koulutusjohtajan tervehdys syksyllä 2021

Hyvää lukuvuoden alkua😊!

Aloitamme Joensuun kaupungin kouluissa uuden kouluvuoden viime toukokuusta tutuilla periaatteilla. Onneksi olemme vähitellen siirtymässä kohti normaalia koulunkäyntiä, näin vahvasti uskon.

Kertaan tässä muutamia keskeisiä periaatteita. Koulu tarkentaa ohjeistusta.

 1. Lukuvuosi alkaa ke 11.8. lähiopetuksena.
  • Alakoulujen esi- ja 1. luokan oppilaiden kouluun tutustuminen järjestetään koulun aloituspäivänä.
 2. Noudatamme Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmän linjauksia.
  • Kouluissa maskeja käyttävät
   • yläkoululaiset ja lukiolaiset,
   • alakoulujen 6. luokkalaiset ja yhdysluokissa myös 5. luokkalaiset,
   • koulukuljetuksessa olevat oppilaat,
   • koko henkilökunta ja koulussa vierailijat.
  • Oppilas tai opiskelija voidaan vapauttaa maskinkäytöstä terveydellisistä syistä. Päätöksen tekee luokanopettaja tai ryhmänohjaaja.
  • Olemme huolellisia muissakin terveysturvallisuusasioissa.
 3. Kouluun ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 4. Ulkomailta paluussa tulee noudattaa valtakunnallisia linjauksia. Kouluun ei saa tulla suositeltuna kontaktien välttämisaikana. Vuonna 2006 ja sen jälkeen syntyneitä lapsia ei testata, joten heidän kohdallaan pätee perheen aikuisille suositeltu kontaktien välttämisaika.

 

SiunSote valmistelee 12-15-vuotiaiden rokotuksia. Suosittelen seuraamaan koronarokotuksien etenemistä https://www.siunsote.fi/koronarokotukset.

Kaksi rokotetta antaa parhaan suojan koronaa vastaan.

 

Joensuu 9.8.2021

Olli Kauppinen

koulutusjohtaja

Koulutusjohtajan tiedote 7.1.2022

Tervehdys ja hyvää uutta vuotta 2022!

Kevätlukukauden alkaessa ma 10.1.2022 kaikki Joensuun kaupungin peruskoulut ja lukiot jatkavat lähiopetuksessa.

Joensuukin on tällä hetkellä pandemian leviämisaluetta. Tartuntatautilääkärin suosituksesta ja Joensuun kaupungin valmiusjohtoryhmän päätöksellä Joensuun kaupungin peruskouluissa ja lukioissa on kevätlukukauden alkaessa 10.1.2022 voimassa meille tutut terveys- ja turvallisuusohjeet:

 1. Vahva maskisuositus kuudesluokkalaisista alkaen kaikissa kouluissamme sisätiloissa ja koulukuljetuksissa kaikille oppilaille. Yhdysluokassa 5 - 6 maskisuositus koskee myös viidesluokkalaisia.
 • Koulu jakaa maskit edellä mainituille oppivelvollisille ja henkilökunnalle.
 • Maskin oikea käyttö kerrataan koulussa.
 • Koulun henkilökunnan tulee käyttää maskia, kun samassa tilassa on muita henkilöitä.
 • Tilanteen ja maskien jaon hallinnan takia huoltaja ottaa yhteyttä koulun rehtoriin, jos oppilas/opiskelija ei jostain syystä voi käyttää maskia.
 1. OKM:n ja THL:n 22.12.2021 antamien suositusten pohjalta
 • Koulussa kiinnitetään huomiota käsien puhdistamiseen ja etäisyyksien pitämiseen toiminnan erityispiirteet huomioiden.
 • Ruokailussa ollaan pääsääntöisesti oman luokan tai ryhmän kanssa. Ruokailun voi porrastaa, jos etäisyyksiä ei voida muuten pitää.
 • Alakouluissa opetusryhmät pidetään erillään koko koulupäivän. Valinnaisissa aineissa ja oman äidinkielen opetuksessa opetusryhmä voi vaihtua, jos opetusta ei voida muuten toteuttaa.
 • Yläkouluissa panostetaan väljyyteen ja hygieniaan, jos opetusryhmien erillään pitäminen on mahdotonta.
 • Kerhotoiminta jatkuu kouluissa.
 • Opetus koulun ulkopuolisissa tiloissa on sallittu tilan ylläpitäjän ja tässä tiedotteessa esitetyn ohjeistuksen mukaisesti.
 • Kouluun ei saa tulla oireisena.
 • Kesken koulupäivän sairastunut tai oireinen peruskoululainen siirretään erilliseen tilaan odottamaan huoltajaa aikuisen valvonnassa. Lukiolainen ja aikuisopiskelija ilmoittaa henkilökunnalle sairastumisestaan ja poistuu koulusta.
 • Isoja koulun yhteisiä tilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyyttä ja riittävää hygieniaa ei voida varmistaa.
 • Koulujen opetustoimintaan ja muuhun lakisääteiseen toimintaan ei lähtökohtaisesti sovelleta yleisiä kokoontumisrajoituksia (yleisötilaisuudet).
 • Jos koulun järjestämään tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja oppilaita, ne tulkitaan yleisötilaisuuksiksi. Tällöin tulee noudattaa voimassa olevia paikallisia ja alueellisia määräyksiä.
 • Vierailijoita koulussa tai koulun alueella tulee välttää. Seuraavat ovat sallittuja
  • Yksittäisen huoltajan opetussuunnitelman toteutumiseen liittyvä vierailu.
  • Opetussuunnitelman mukaiseen tutkintoon kuuluvien virallisten harjoittelujen ja työssäoppimisjaksojen suorittaminen.
  • Virkatehtävien ja välttämättömien työtehtävien hoitaminen.
 • Vierailijoita koskevat vahva maskisuositus ja tässä tiedotteessa esitetyt terveysturvallisuusohjeet.
 • Koko henkilökunnan kokoontumiset järjestetään etäyhteyksin.
 • Henkilökunta ei pääsääntöisesti siirry toimipaikasta toiseen, jos se ei ole opetussuunnitelman toteutumisen kannalta välttämätöntä.

Tiedotamme, kun edellä esitettyihin tulee muutoksia.

SiunSote tiedottaa:

 • Koululla ei välttämättä ole viimeisintä tietoa SiunSoten karanteeni- ja altistumiskäytänteistä kouluissa, lasten ja nuorten testauskäytännöistä sekä sairastumisen jälkeisestä toipumisajasta ennen kouluun paluuta. Näiden osalta lisätietoa saatte SiunSoten sivuilta Etusivu - siunsote.fi
 • SiunSote valmistautuu kaikkien 5 - 11 – vuotiaiden lasten koronarokotuksiin viikosta 2/2022 alkaen. Wilmassa on tarkempi tiedote em. rokotuksista.

Hyvää viikonloppua,

Joensuu 7.1.2022
Kauppisen Olli
koulutusjohtaja

Koulutuspalvelujen tiedote 11.1.2021

Peruskoulujen oppilaille, kotiväelle ja henkilöstölle

Hyvää alkanutta vuotta! 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on antanut uuden maskisuosituksen, linkki: 

THL päivitti maskisuositusta – maskin käyttöä suositellaan jatkossa yli 12-vuotiaille - Tiedote - THL 

Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa maskisuositus koskee peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä. 

Koulujamme koskien uuden suosituksen erot aiempaan THL:n suositukseen verrattuna: 

 • leviämisvaiheen suositukset koskevat myös kiihtymisvaihetta 

 • 6. luokkalaisille maskisuositus 

Joensuun kaupunki on epidemian kiihtymisvaiheessa, joten noudatamme THL:n maskisuositusta. 

Maskit otetaan kaupungin peruskouluissa käyttöön pääsääntöisesti tiistaina 12.1. Koulu jakaa maskit 

 • kaikille koulukuljetuksissa oleville oppilailla 

 • kaikille yläkoululaisille 

 • koko henkilöstöllemme kaikissa kouluissamme 

Alakoululaisten maskit on tilattu tänään ja koulut ottavat ne käyttöön saatuaan maskit. Alakouluissa maskit jaetaan koulupäiväksi kuudesluokkalaisille sekä tilannekohtaisen harkinnan mukaan oppilaille, jotka opiskelevat samassa perusopetusryhmässä kuudennen luokan oppilaiden kanssa.  

 

Terveydellisistä syistä oppilas tai henkilökuntaan kuuluva voidaan vapauttaa maskin käytöstä. Huoltaja pyytää luvan luokanopettajalta tai ryhmänohjaajalta ja henkilökunta rehtorilta. 

Kertakäyttömaskeja on koulutyössä käytössä 5kpl/henkilö/koulupäivä ja kuljetusoppilaille 2kpl/kuljetuspäivä (meno- ja paluumaski)Koulu ohjeistaa oppilaita maskien käytössä sekä hävittämisessä.  

Kouluissa käyvien huoltajien tulee käyttää maskia. 

Tiedotamme, jos saamme lisäohjeita tai jos tilanne muuttuu.  

 

11.1.2021 

Olli Kauppinen 

koulutusjohtaja 

Joensuun kaupunki tiedottaa koronarokotuksista ja alle 12-vuotiaiden lasten koronavirustesteistä

Joensuun kaupunki tiedottaa koronarokotuksista ja alle 12-vuotiaiden lasten koronavirustesteistä 

Valtakunnallisista rajoitustoimista voidaan luopua, kun koko maan väestöstä 80 prosentille on tarjottu mahdollisuutta ottaa kaksi koronarokotetta. Siun soten tietojen mukaan tällä hetkellä maakunnassa täyden kahden rokotussarjan saaneita on 62,86 prosenttia väestöstä. Joensuun kaupunki suosittelee koronarokotuksien ottamista, jotta alueellisista rajoituksista päästään luopumaan tulevien kuukausien aikana. 

 

Varaa aika rokotukseen 

Siun sote avaa uusia koronarokotusaikoja varattavaksi aina lauantaisin klo 12 ja maanantaisin klo 8. Ohjeet ja linkki ajanvaraukseen löytyvät osoitteesta www.siunsote.fi/koronarokotukset. Verkkoajanvarauksessa voi myös aikaistaa tehosterokotusta. Tehosterokotuksen voi ottaa aikaisintaan 6 viikon kuluttua ensimmäisestä rokotuksesta. Mikäli aikaa ei ole mahdollista varata verkon kautta, voi ajan varata maanantaisin klo 8–9 puhelinpalvelusta numerosta 013 330 2131. 

Siun sote järjestää Joensuussa Walk in -rokotuksen ilman ajanvarausta:

Karelia ammattikorkeakoulu Wärtsiläkampus 23.9. klo 9–11 ja 12.30–14.30. Tarjolla on 

200 koronarokoteannosta (Moderna). Tilaisuudessa annetaan 1. ja 2. rokoteannoksia, tehosterokote voidaan antaa 12.8. tai sitä ennen 1. rokotteen saaneille 

 

Alle 12-vuotiaiden lasten koronavirustestit 

Alle 12-vuotiaita lapsia ei välttämättä tarvitse viedä koronavirustestiin, jos perheen aikuisten rokotussuoja on kunnossa. Lisätietoa: Lapset ja koronavirus (thl.fi

Varaa lapselle aika koronatestiin, jos: 

 • Lapsi on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana. 
 • Lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa. 
 • Lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen arvioi testin tarpeelliseksi. 

Lisätietoa koronatesteistä: https://www.siunsote.fi/koronatestit 

Siun Soten tiedote 10.12.2021

Lasten ja nuorten koronatestauksen käytännöt palautetaan ennalleen Joensuun seudulla

Tiedote. Julkaistu: 10.12.2021, 14:39
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote palauttaa ennalleen alle 12-vuotiaiden lasten koronatestauskäytännöt myös Joensuun seudulla. Ohjeita koronatestiin hakeutumisesta tiukennettiin Joensuun, Liperin ja Kontiolahden alueella marraskuun puolivälissä, kun koronavirustartuntojen määrä Joensuussa ja Joensuun asiointialueella nousi nopeasti. Tilanne on rauhoittunut, joten ohjeistus palautetaan valtakunnallisten linjausten mukaiseksi koko Pohjois-Karjalan alueella. Myös Siun soten tartunnanjäljitys toimii normaalisti, ja priorisoinnista vain suuren riskin tilanteisiin ja tilaisuuksiin on voitu luopua.

Alle 12-vuotiaiden lasten lieviä oireita voi seurata kotona ilman testaamista, jos perheessä kaikki yli 16-vuotiaat ovat täysin rokotettuja. Perheen ulkopuolisia kontakteja tulee välttää, eikä hoitoon, kouluun tai harrastuksiin pidä mennä ennen kuin oireet ovat selvästi helpottaneet.

Lapset tulee viedä testiin lievissäkin oireissa, jos lapsi on altistunut koronavirukselle tai on syytä epäillä tartuntaa esimerkiksi matkan jälkeen. Lapset on syytä testata myös silloin, jos perheessä on rokottamattomia 16 vuotta täyttäneitä tai henkilöitä, joilla on puutteellinen immuunisuoja.  

Muiden ikäryhmien testauskäytännöt ovat olleet syyskuun puolivälistä lähtien ennallaan. Kaikkien rokottamattomien yli 12-vuotiaiden on syytä hakeutua testiin lievissäkin oireissa mahdollisimman pian.

Vähintään kaksi rokoteannosta saaneiden henkilöiden, joilla toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään viikko, ei pääsääntöisesti tarvitse hakeutua koronavirustestiin, jos oireet ovat lieviä ja henkilö pystyy sairastamaan kotona. Sairaana tai oireisena ei rokotettujenkaan pidä mennä kouluun, töihin tai harrastuksiin.

Täysin rokotettujen tulee mennä koronatestiin oireisena, jos on altistunut koronavirukselle, kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai jos kuuluu siihen ryhmään, jonka olisi aika ottaa rokotteen kolmas annos. Myös raskaana olevien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon alalla hoito- ja hoivatyössä työskentelevien on syytä hakeutua testiin, jos saa koronavirusinfektioon sopivia oireita.

Koronavirustesteihin pääsee edelleen ensisijaisesti verkossa toimivan Omaolo-palvelun kautta. Jos netin käyttö on mahdotonta tai on epävarma omasta tilanteestaan, voi ajan koronavirustestiin varata myös omalta terveysasemalta.

Koronatestejä koskevat ohjeet on koottu Siun soten verkkosivuille osoitteeseen https://www.siunsote.fi/koronatestit

Lapsiperheille ja koululaisille suunnatut ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.siunsote.fi/ohjeita-lapsiperheille-ja-koululaisille

Lisätietoja medialle

Infektioylilääkäri Jennifer Sieberns, jennifer.sieberns@siunsote.fi, puh. 013 330 3835

Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 13 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymän vastuulla ovat ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa. Siun sote aloitti toimintansa 1.1.2017.

Kuntayhtymään kuuluvat Joensuu, Kitee, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Kontiolahti, Ilomantsi, Juuka, Liperi, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi ja Heinävesi.

www.siunsote.fi

Koulutustoimenjohtajalta 3.12.2021

Tervehdys koulujen henkilökunnalle, opiskelijoille ja kotijoukoille,

Joensuun kaupunki arvioi alueen koronatilannetta maakunnan tilannekuvatyöryhmän ja asiantuntijoiden antaman tilannekuvan ja suositusten pohjalta. Tällä viikolla Joensuun kaupungin alueella koronaviruksen tartunnat ovat olleet laskussa.

Kouluissa koronaviruksen vaaroihin on puututtu paikallisilla ja kohdennetuilla rajoituksilla, jotka on suunniteltu yhteistyössä alueen viranomaisten kanssa. Kohdennetut toimenpiteet katkaisevat tartuntaketjuja ja siten auttavat säilyttämään koulujemme toimintakyvyn lähiopetukseen ja myös ehkäisevät tartuntoja kotijoukkojen keskuudessa.

Kiitos siis kouluille, koulujen koko henkilöstölle sekä opiskelijoille, huoltajille ja perheille koronaohjeiden vastuullisesta noudattamisesta! Kohdennetuilla koulukohtaisilla toimenpiteillä ja koronaohjeiden noudattamisella olemme yhdessä vaikuttaneet aiempiin viikkoihin verrattuna tilanteen kehittymiseen aavistuksen parempaan suuntaan.

Tilanne voi luonnollisesti muuttua nopeasti ja edelleen kohdennetut koronarajoitukset voivat tulla kyseeseen. Näistä päätämme ja viestitämme koulukohtaisesti.

Jaksamista ja hyvää itsenäisyyspäivää toivottaen,

Kauppisen Olli
koulutusjohtaja

KORONA-VIRUS (COVID-19) – OHJEISTUS KOULUILLE 23.9.2020

KORONA-VIRUS (COVID-19) – OHJEISTUS KOULUILLE

 

Tämä ohjeistus koskee kouluikäisiä lapsia ja nuoria. Lähteenä ja pohjana on käytetty Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen suosituksia

 

Kouluikäinen lapsi/nuori ei saa mennä kouluun, jos hänellä on koronavirukseen sopivia oireita, tällöin hänet tulee viedä koronatestiin.

Koronaviruksen oireet : Kuume, väsymys, nuha, kurkkukipu, yskä, hengenahdistus, lihaskivut, pahoinvointi, ripuli.

 

Erityisen tärkeää on viedä lieväoireinenkin lapsi/nuori testiin viiveettä, jos hän tai joku perheenjäsenistä tai muu lähikontakteista on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle tai on matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana. Ulkomaan matkan jälkeen noudatetaan voimassa olevia karanteeniohjeita. THL: Matkustaminen ja koronaviruspandemia

 

Jos koululainen sairastuu koulupäivän aikana, huoltajan tulee hakea sairastunut koululainen mahdollisimman pian kotihoitoon, ellei lapsi voi huoltajan suostumuksella mennä itsenäisesti kotiin. Koululainen tulee viedä koronatestiin.

 

Milloin koronatestiä ei tarvitse ottaa:

 • Jos koululaisen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena
 • Jos koululaisella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa vuotaa ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi/nuori voi mennä kouluun, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole. Allergiaoireet tulee pyrkiä saamaan hyvin hallintaan lääkityksillä. Jos oireet eivät helpota lääkityksestä huolimatta, tulee hakeutua koronatestiin.

 

Koronatesti:

https://www.siunsote.fi/korona

 • Näytteenoton yhteydessä annetaan kirjallinen potilasohje, jossa tarkempaa tietoa ja ohjeistusta
 • Ennen testituloksen valmistumista on testissä käyneen oireisen vältettävä kontaktia perheen ulkopuolisiin henkilöihin, muut oireettomat perheenjäsenet voivat käydä normaalisti töissä, koulussa, varhaiskasvatuksessa.
 • Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.
 • Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun palata vähintään yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vuorokauden aikana.
 • Jos samassa perheessä lapset ja aikuiset ovat sairastuneet samaan aikaan ja aikuisen testitulos on negatiivinen, lapsia ei tarvitse testata. Jos vain lapsilla on oireita, riittää että yksi lapsi testataan. Oireisten nuorten ja aikuisten tulisi kuitenkin aina mennä testiin, vaikka lapsen testitulos olisi negatiivinen.
 • koulu ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.
 • Jos lapselle/nuorelle todetaan koronavirustartunta, myös lähikontaktit joutuvat viralliseen tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin, josta päättävät henkilön kotikunnan tartuntatautiviranomaiset.
 •  

TARTUNTOJEN EHKÄISY

 

 • Pese kätesi aina
  • kun tulet ulkoa sisään
  • ennen ruoan laittoa ja ruokailua
  • wc-käynnin jälkeen
  • niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen
  • kun olet koskenut samoja pintoja kuin flunssainen henkilö
 • Älä koskettele silmiä, nenää tai suuta
 • Yski oikein
  • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat.
  • Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi.
  • Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.
  • Hakeutuessasi tutkimuksiin ja hoitoon terveydenhuollon laitokseen sinulle saatetaan laittaa paperinen suu–nenäsuojus suojamaan henkilökuntaa ja muita potilailta tartunnalta, jos yskit ja aivastelet
 • Lähikontaktien vähentäminen
  • Pidä turvaväli 1-2 metriä muihin ihmisiin
  • Älä kättele
 • THL:n Suositus kasvomaskin käytöstä kansalaisille

 

Siun sote - Infektioiden torjuntayksikkö

5–11 - vuotiaiden kuuluvien lasten koronarokotukset käynnistyvät viikolla 2/2022!

THL ja Suomen hallitus ovat ohjeistaneet käynnistämään 23.12.2021 päivitetyllä asetuksella kaikkien 5-11 – vuotiaiden lasten koronarokotukset. Aiempi ohjaus oli aloittaa riskiryhmien rokottamisesta, mutta Siun sote tarjoaa nyt koko ikäryhmälle rokotusmahdollisuuden.

Rokotteena käytetään lasten rokottamiseen tarkoitettua Biontech-Pfizerin Comirnaty-mRNA-rokotetta, jonka vahvuus on 10 mikrogrammaa/rokoteannos. Tämän pienemmille lapsille käytettävän laimeamman rokotteen käyttö estää tarjoamasta rokotetta muille ikäryhmille.

Riskiryhmiin kuuluville lapsille koronarokotusta suositellaan vahvasti. Lisätietoa lasten ja nuorten koronarokottamisesta ja riskiryhmistä: Usein kysyttyä lasten ja nuorten koronarokotuksista - Infektiotaudit ja rokotukset - THL

Rokotuksen ajanvaraus ja järjestämistavat

Siun soten terveydenhoitajat järjestävät koronarokotukset 5–11 – vuotiaille neuvola- ja alakouluikäisille lapsille kuntakohtaisten suunnitelmien mukaan pääosin 11.1. alkaen. Rokotuspäivät ja -paikat ovat nähtävissä web-ajanvarauksen kautta sekä paikallisin tiedottein mm. koulujen Wilmassa sekä neuvoloiden ja päiväkotien ilmoitustauluilla tai viestikanavissa. Rokotuksia jatketaan tällä tietoa keskimäärin viikolle 4/22 saakka.

Rokotusajat ovat varattavissa web-ajanvarauksen kautta osoitteessa https://verkkoajanvarauspth.siunsote.fi – pyrimme avaamaan ensimmäisen viikon ajat viikon 1/22 aikana. Valitse kunta – palveluluokka: koulu- ja opiskeluterveydenhuolto – palvelu: 5–11 – vuotiaiden lasten koronarokotukset, neuvola ja kouluterveydenhoitajat – hae ajat à valitse ja varaa sopiva aika lapsen tiedoin, jokaiselle lapselle tulee varata oma aika. Huomioikaa, että myös neuvolaikäisten lasten rokotusajat löytyvät koulu- ja opiskeluterveydenhuollon alta. Ajan voi perua web-ajanvarauksen yhteydessä saatavan linkin ja varaustunnisteen avulla, jos varattu aika ei sovikaan. Pyydämme välttämään puhelinyhteydenottoja, jotta puhelinpalvelumme ei ruuhkaudu.

Joensuun kantakaupungin alueella järjestetään lasten koronarokotukset keskitetysti entisen keskustan neuvolan tiloissa, Malmikatu 9. Malmikadulla rokotetaan useamman työparin voimin ja jaossa on keskimäärin 350 rokotetta per päivä. Enon, Pyhäselän, Vaarojen ja maakunnan muiden kuntien rokotuspaikat näette erikseen web-aikaa varattaessa. Valittavissa olevat rokotuspaikat löydätte web-ajanvarauksen toimipaikka-valikon alta.

Huomioitava on, että emme näissä tilaisuuksissa rokota 12 vuotta täyttäneitä tai vanhempia lapsia ja nuoria eri rokotteen takia. Voitte edelleen varata vanhemmille lapsille rokotusajan rokotuspisteille eVarauksen kautta.

Huoltajien suostumus alaikäisen rokottamiselle

Rokotukseen tullaan ensisijaisesti huoltajan kanssa; mikäli huoltaja on estynyt tulemasta paikalle, huoltajien allekirjoittama suostumuslomake on oltava lapsen mukana. Huoltajat päättävät yhdessä lapsen rokottamisesta ja lapsen rokottamiselle tulee olla molempien huoltajien suostumus. Lapsen rokotuksessa mukana oleva huoltaja huolehtii siitä, että rokottamiselle on suostumus myös mahdolliselta toiselta huoltajalta. Kirjallista suostumusta ei kuitenkaan pyydetä. Suostumuslomakkeen voi tarvittaessa tulostaa tästä.

Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia. Ilman ajanvarausta lapsia ei rokoteta.

Tehosterokoteaika annetaan ensimmäisen rokotuksen yhteydessä. Tehoste annetaan kuuden viikon kuluttua pääosin samassa toimipisteessä, missä olet saanut ensimmäisen rokotteen.

Ohjeita huoltajille rokotustilanteeseen varautumiseen

 • valmistele lapsi rokotusta varten keskustellen lapsesi kanssa hänen ikänsä huomioivalla tavalla ajoissa jo kotona. Rokotuskohta on olkavarren yläosa tai pienen lapsen kohdalla reisilihas.
 • suosittelemme aikuisilla maskin käyttöä rokotustilaan tultaessa ja käsihygieniasta huolehtimista
 • saavu rokotuspaikalle ajoissa niin, että ehdit riisua lapsesi päällysvaatteet ja ottaa lapsen Kela-kortin (henkilöllisyyden varmistaminen) esiin
 • myös kouluikäisten kohdalla huoltajan mukana olo edellytetään - ellei läsnäolo ole mahdollista, lapsi tuo rokotukseen tullessaan molempien huoltajien allekirjoittaman suostumuslomakkeen
 • varaudu olemaan lapsesi kanssa rokotuksen jälkeen noin 15 minuuttia seurannassa


Ystävällisin terveisin,
Siun soten neuvola- ja kouluterveydenhoitajat 😊

Kouluikäinen lapsi/nuori ei saa tulla kouluun, jos hänellä on koronavirukseen sopivia oireita!

Koronatartuntojen taudin jäljityksessä on nyt käynyt ilmi, että kouluille annettua ohjetta Covid-näytteeseen hakeutumisesta ei ole noudatettu sillä tavalla kuin olisi tarkoituksen mukaista. Tämä on tällä hetkellä aiheuttamassa todellisia vaaratilanteita. Lievissä oireissa testeihin ei ole hakeuduttu vaan noudatettu pienten lasten ohjetta ja oireita seurattu kotona.

Kouluikäinen lapsi/nuori ei saa mennä kouluun, jos hänellä on koronavirukseen sopivia oireita, tällöin hänet tulee viedä koronatestiin.

Syksyisin yhteistyöterveisin

Marjo Papinniemi
Yleislääketieteen erikoislääkäri

Tartuntataudeista vastaava lääkäri

Infektioiden torjuntayksikkö
p. 0503108799
marjo.papinniemi@siunsote.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä