OPPILAS- JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä 6.10.2022, muistio

6.10.2022 klo 13-14

Läsnä: Päivi Ikonen (rehtori), Tiina Pedersen (ap.johtaja), Anna Räsänen (kouluterveydenhoitaja), Tuija Ryynänen (koulukuraattori), Susanne Härmä (koulukoutsi, hyvinvointiohjaaja), Henna Hulmi (oppilaskunnan hallituksen ohjaava opettaja), Petri Karvinen (kouluyhteistyötoimikunnan pj.), Mikke Eskelinen (oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja)

1. Rehtori esitteli koulun Pedanet -sivun.

2. Esittelykierros.

3. VERSO-toiminta käynnistynyt uudella tavalla. Torstaisin Verso-kahvila Veisselissä, eli mikäli aikuista tarvitsee sovitteluun, tai kokee esim. yksinäisyyttä, voi tulla kahvilaan. Kaikki Verso-sovittelijat 6. luokkalaisia. Versot tunnistaa vihreistä liiveistä. Verso-sovittelijat ovat paikalla pitkillä välkillä (ti, ke, to).

4. Koulurauhan teemoihin liittyviä päivänavauksia pidetään joka kuukausi.

5. Vanhempainilloista: erilaisia teemailtoja. Tammi-helmikuussa ensimmäinen; kiusaaminen/rikokset -teema, myöhemmin nepsy -teema ja yksinäisyys -teema.

6. Terveys- ja turvallisuustarkastus, jonka Siun sote toteuttaa 3 vuoden välein. Tänä vuonna tarkastustilaisuus Utran koulussa 17.11.2022 klo 13. Taustatiedon kerääminen oppilailta: oppilaskunnan hallituksen kokouksessa sovitaan 2 oppilasta/luokka-aste. Oppilaskunnan hallituksen kokous 1.11. ti klo 10-11. Taustatiedon kerääminen huoltajilta: Petri Karvinen organisoi, kaikilla KYTT-jäsenillä mahdollisuus vastata.

7. Oppilaskunnan suunnitelmia. Mikke esitteli oppilaskunnan toimintakalenterin.

8. Muita asioita: koululla fysioterapeuttiharjoittelijat jouluun saakka. Hyvinvointialueen muutos tuo muutoksia koululle kuraattorin ja psykologin työhön.

9. Seuraava yhteisöllinen ohr- kokous torstaina 23.3.2023 klo 13-14.

Muistion laati Tiina Pedersen

OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖÄ

 • Koulukuraattori

Koulukuraattori on paikalla Utran koulussa keskiviikosta perjantaihin.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset puhelimitse, Wilma-viestillä ja sähköpostilla:

Kuraattori Sara Kaikkonen
Puh. 013 330 1460
Sähköposti: sara.kaikkonen(at)siunsote.fi

Koulukuraattorin tehtävä on tukea lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä oppilaiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 7 §.)

Kuraattoriin voivat olla yhteydessä lapsi tai nuori itse, huoltajat tai muu lähipiiri ja opettajat, jos herää jokin huoli lapsen/nuoren koulunkäyntiin tai muuhun elämään liittyen. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Yhteydessä voi olla esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • kaikenlaiset koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvät pulmat ja huolet
 • jännittäminen, pelot, ahdistuneisuus tai masentuneisuus
 • tunne-elämä/mieliala
 • ongelmat perheessä tai kaveripiirissä
 • käyttäytyminen
 • koulupoissaolot
 • jokin muu huoli, joka painaa mieltäsi ja haluat puhua jonkun kanssa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013, 15 §) mukaan ”opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitostyöpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä”. Pyynnön esittäjänä voi olla myös lapsen/nuoren huoltaja, opettaja tai muu henkilö.

* Koulupsykologia meillä ei juuri nyt ole.

 • Koulukoutsi/hyvinvointiohjaaja

Koulukoutsi on koulun arjessa läsnäoleva kiireetön ja kuunteleva aikuinen. Tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren toimivaa arkea ja sitä kautta oppimista. Keskiössä on lapsen toimiva arki kotona ja koulussa.
Koutsi läsnä kouluarjessa välitunneilla, tsemppaamassa ja tukemassa oppilaita tunneilla ja retkillä. Koutsi on käytettävissä koko koulupäivän ajan kuunnellen huolia ja haasteita, sekä iloisia asioita.
Koulukoutsi voi tavata perheitä sekä koululla, että kotikäynneillä, tarjota Lapset puheeksi-keskusteluja ja tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. 

Koulukoutsi Susanne Härmä on koululla arkisin joka päivä, hänet tavoittaa puhelinnumerosta 050 5756634, sähköpostitse susanne.harma@joensuu.fi tai Wilman kautta.

 • Icehearts-kasvattaja

Iceheartsin toiminta ajatus lyhykäisyydessään on ennaltaehkäistä lasten syrjäytymistä. Yhtenä työvälineenä on joukkueurheilu, laji valikoituu sitten ajan myötä. Tero Vänskä toimi Utran koululla Icehearts-kasvattajana. Hän on ylimääräinen ja turvallinen aikuinen lasten arjessa, joka pyrkii auttamaan pulmatilanteissa tasapuolisesti kaikkia lapsia, niin itse koulussa kuin mahdollisesti koulun ulkopuolellakin. Pääsääntöisesti Icehearts-kasvattaja toimii kuitenkin jo ennalta valittujen lasten kanssa. 

Toimenkuvaan kuuluu mm. lasten kanssa toiminen niin koulussa kuin vapaa-ajallakin, kuin myös perhetyö ja sekä mahdollisten sidosryhmien kanssa toimiminen. 

Yhteystiedot: Tero Vänskä, Suomen Icehearts ry

tero.vanska@icehearts.fi p. 0443678050

KOULUTERVEYDENHUOLTO

Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille tarkoitettua ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien ja oppilashuollon muun henkilöstön kanssa.

 • Terveydenhoitaja kutsuu oppilaan vuosittain terveystarkastukseen. Lisäksi 1. ja 5. luokalla oppilaille järjestetään lisäksi koululääkärin tarkastus.

Tapaamisessa keskustellaan oppilaan terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä hyvinvointiin liittyvistä asioista. Oppilas voi tulla keskustelemaan omaa mieltä askarruttavista asioista kouluterveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.

Oppilaan sairauksien ja vapaa-ajan tapaturmien tutkimus ja hoito ovat huoltajien vastuulla, ne eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon vaan omalle terveysasemalle.

 • Koululääkärillä ei ole sairasvastaanottoa.
 • Sairaanhoitoa vaativissa tilanteissa huoltajat varaavat ajan terveysasemalle.
 • Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa hoito tapahtuu päivystyksessä
 • Pitkäaikaissairauksien hoito ja seuranta eivät kuulu kouluterveydenhuoltoon.

Oppilaan sairastuessa

Infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi sairasta lasta ei tule lähettää kouluun.

Työnantajaa varten tarvittavat todistukset sairaan alle 10–vuotiaan lapsen hoidon järjestämiseksi haetaan omalta terveysasemalta.

Koulumatkan/koulupäivän aikana tapahtuvat tapaturmat

Ensiapu tapahtuu koululla ja tarvittaessa hänet ohjataan jatkohoitoon terveysasemalle tai päivystykseen. Kuljetuksesta vastaa huoltaja. Jos huoltajaa ei tavoiteta, vastuu kuljetuksen järjestämisestä on rehtorilla.

Mikäli oppilas ei pysty osallistumaan liikuntatunnille, huoltaja ilmoittaa asiasta opettajalle.

Jos lapsella on päänsärkyjä, migreeniä, kuukautiskipuja, allergia- tai astmalääkitystä tulee oppilaalla itsellään olla mukana tarvittava lääkitys.

Kouluterveydenhoitaja Anna Räsänen on koululla paikalla maanantaista torstaihin klo 8.00-16.00 sekä perjantaisin klo 8.00-14.00. Osa parittomien viikkojen maanantaipäivistä sekä parillisten viikkojen torstaipäivistä terveydenhoitaja on Steiner -koululla.

Terveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta 013 3305867 / 050 9135829 (puhelintunti ma – pe klo 8.00 – 9.00 ). Yhteyttä voi ottaa myös Wilman kautta.

Suun terveydenhuolto Joensuun terveyskeskuksessa

Alle 18-vuotiaille hoito on maksuton ja oppilaat kutsutaan hoitoon. Tarkastusväli määräytyy yksilöllisen tarpeen mukaan.

Särky- ja tapaturmatapauksissa on aika tilattava ensisijaisesti omalle hammaslääkärille. Mikäli oma hammaslääkäri ei ole paikalla on mahdollisuus ensiapuun päivystävällä terveyskeskushammaslääkärillä puh. 267 4555:

 • arkisin klo 8:00 - 14:00
 • viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 9 – 10:00 ajanvaraus puh. 050-3011592

Päivystävän hammaslääkärin tiedot puh. 10023

Rantakylän hammashoitola/Ruoritie 3 HL Marja Hyttinen 267 4555

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä