Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto lv. 2020-21

Jämsänkosken yhtenäiskoulussa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan päivittäin oppilaiden arjessa. Opiskeluhuollon toteuttaminen kuuluu kaikkien koulussa työskentelevien jokapäiväisiin työtehtäviin.

Luokkatyöskentelyssä yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan mm. ryhmäyttämisellä, KiVa-tunneilla, tunne- ja turvataitojen opetuksella, sosiaalisia- ja vuorovaikutustaitoja harjoittelemalla, yhteistyöllä vanhempien kanssa, yhteisillä pelisäännöillä, arjen rutiineilla. Tarpeen mukaan myös koulupsykologi ja –kuraattori jalkautuvat luokkiin.

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä 
Koulu on keskeinen kehitysympäristö: yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan

toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko kouluyhteisössä edistetään

 1. - oppilaiden oppimista (opetuksen sisällöt ja menetelmät)
 2. - hyvinvointia ja terveyttä
 3. - vuorovaikutusta ja sosiaalista vastuullisuutta
 4. - oppilaitten ja huoltajien osallisuutta/yhteisöllisiä toimintatapoja

   

  Yhteisöllinen oppilashuoltotyö on kaikkien koulun toimijoitten yhteinen tehtävä ja vaatii monialaista ja suunnitelmallista yhteistyötä. Huoltajille oppilashuoltopalveluista kerrotaan vanhempainilloissa, oppilaspalavereissa sekä koulun kotisivujen kautta.

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR)

 • koordinoi yhteisöllistä oppilashuoltotyötä koulussa
 • kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa
 • ryhmään kuuluu asiasta riippuen opettajia, oppilashuoltohenkilöstöä ja tarvittaessa koulun muuta henkilöstöä
 • oppilaskunnan ja huoltajien edustajat kutsutaan mukaan säännöllisesti
 • rehtori johtaa ja valmistelee kokoukset yhdessä vastuuopettajan kanssa
 • tarvittaessa kutsutaan muita lasten ja nuorten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita


Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Opiskeluhuoltoryhmä

Opiskeluhuoltoryhmän jäsenet


Kouluterveydenhoitaja Satu Virkkunen, Jämsänkosken yhtenäiskoulu (ml. Korven koulu)
Kouluterveydenhuolto Susanna Haavisto-Hellsten (Koskenpää)
Koululääkäri Iina Oivanen
Koulupsykologi Virva Jukarainen
Koulukuraattori Suvi Soikka
Apulaisrehtori Markus Hyytinen, pj.
Opinto-ohjaaja Signe Köntti
Erityisopetuksen edustus Mariia Peltonen, Tuuli Nurmesviita, Leena Palevaara
Opettajien edustus, Riina Saarinen
Ohjaajien edustus Sari Lahtinen
Oppilaskunnan edustus Lotta Hakonen
Huoltajien edustaja, vanhempainyhdistyksen pj. Anna-Mari Tuomi


Kaikki opiskeluhuoltoryhmän jäsenet tavoittaa Wilman kautta tai sähköpostitse etunimi.sukunimi@jamsa.fi., paitsi kouluterveydenhoitaja ja -lääkäri etunimi.sukunimi@pihlajalinna.fi.
Yhteydenotot toivotaan pääasiassa Wilman kautta.

Kokoontuminen
Ryhmä kokoontuu tiistaisin klo 13-14 sekä 3-4 kertaa lukuvuoden aikana keskiviikkoisin klo 13-14 (koululääkäri). Kokoontuminen noudattaa kuukausirytmiä: pedagogisen tuen vuosiluokkien tiimit, mukana opiskeluhuollon väki tarvittaessa. Tuen muodot käydään ilmiökeskusteluna. Kouluyhteisöjen (Koskenpää, Korven koulu ja vl.3-9) kokoontumiset sekä kuukauden viimeisenä tiistaina laaja 1-9.luokkien yhteisöllinen opiskeluhuollon kokous.

Kouluterveydenhoitaja
Satu Virkkunen ja Susanna Haavisto-Hellsten (Koskenpää)
Yhteyden saat Wilman kautta, sähköpostilla ja puhelimella.

Koululääkäri
Iina Oivanen (ajanvaraus th:n kautta)

Koulupsykologi
Virva Jukarainen

Koulukuraattori
Suvi Soikka

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä