Opettajien täydennyskoulutus

Tieto- ja viestinäteknologiaan liittyvä opettajien täydennyskoulutus


Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäyttö kehittyy nopeasti ja vuoden 2016 opetussuunnitelmassa painotetaan aiempaa voimakkaammin tvt:n merkitystä osaamisessa ja uuden oppimisessa. Lisäksi oppilaille on määritelty asteittain kehittyvät taitotasot. Tämä asettaa opettajille uusia vaateita opettamiseen, jolloin oman osaamisen kehittäminen on tärkeää jokaiselle opettajalle.

Uusien TVT -opetusohjelmien ja -laitteiden käyttöönottoa tuetaan järjestämällä tarvittavaa koulutusta.
Koulutusta tarvitaan laitteiden käyttötaitojen kehittämisen ohella pedagogisten taitojen vahvistamiseen. Tavoitteena tulee olla oppimisen edistäminen TVT:n avulla. Tällöin pyrkimyksenä olisi kehittää oppitunneilla merkityksellistä ja ilmiökeskeistä oppimista oppilaskeskeisesti tutkivalla otteella käyttäen TVT-välineitä. Lisäksi on löydettävä toimivat keinot opettaa oppilaille mediakriittisyyttä, tietoturvaa, yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä sekä monilukutaitoa.