Nykytilanne

Nykytilanne


1. Laitteet

Ivalon ala-asteen koulu

Koulussa on kaiken kaikkiaan 31 kannettavaa tietokonetta, joista 20 on hyvää ja 11 vanhoista Vista-koneista päivitettyä. Pöytäkoneita on 36, joista atk-luokkaan on sijoitettuna 13 konetta. Lisäksi päärakennuksessa on jokaisessa kerroksessa (3 krs.) luokka, johon on sijoitettuna 5 pöytäkonetta, yhteen luokkaan 6. Loput koneet on jaettu tasaisesti siten, että jokaisessa luokassa on vähintään yksi kone, useimmissa kaksi. Hallinnon käytössä on kaksi konetta. Yksi kone on monistushuoneessa, yksi opettajanhuoneessa ja yksi iltapäiväkerhossa.

Verkkotulostimia on kaksi kappaletta, toinen päärakennuksen monistushuoneessa ja toinen ns. vanhassa asuntolassa. Lisäksi joissakin koneissa on paikallinen tulostin. SMART Board –kosketustauluja on käytössä 12 kappaletta ja niihin kaikkiin on liitetty dokumenttikamera. Lisäksi koulusta löytyy digikameroita, videokameroita, dokumenttikameroita ja videotykkejä.

Inarin koulu

Inarin koululla on opettajien käytössä 20 kannettavaa tietokonetta eli vähintään yksi kannettava jokaisessa luokassa. Lisäksi oppilaskäytössä on 15 kannettavaa ja 5 vanhaa pöytäkonetta. Kaikki kannettavat ovat uudehkoja ja käyttökelpoisia, pöytäkoneet ovat vanhoja ja käytössä satunnaisesti. Luokkahuoneissa on 15 SMART Board –kosketustaulua. Verkkotulostimia on kolme kappaletta, joista yksi opettajanhuoneessa, toinen A-rakennuksen toisessa kerroksessa ja kolmas B-rakennuksen ATK-luokkatilassa.

Sevettijärven koulu

Koulussa on neljä uutta verkossa olevaa kannettavaa tietokonetta sekä neljä vanhempaa tietokonetta, joita käytetään kymmensormijärjestelmän ja tekstinkäsittelyohjelman yms. opettamiseen. Lisäksi rehtorilla on oma pöytäkoneensa, joka on hallinnon verkossa. Keväällä 2014 saatiin käyttöön viisi tablet laitetta.

Koululla on kolme SMART Board -kosketustaulua, joissa kaikissa on dokumenttikamera ja pöytäkoneet. Lisäksi koululla on yksi digikamera ja yksi dataprojektori sekä verkkotulostus ja skanneri koulun monistuskoneessa.

Törmäsen koulu

Koulussa on 18 tietokonetta, joista 10 on uusia kannettavia tietokoneita ja 8 vanhaa. kaksi. Hallinnon käytössä on yksi tietokone. Yksi kone on monistushuoneessa.

Verkkotulostimia on yksi kappaletta. Lisäksi joissakin koneissa on paikallinen tulostin. SMART Board –kosketustauluja on käytössä 1kappale ja interaktiivinen projektori 3 kappaletta. Näihin kaikkiin on liitetty tietokone, videotykki ja dokumenttikamera. Lisäksi koulusta löytyy digikameroita, videokameroita.

Ivalon yläasteen koulu

Koululla on vuonna 2010 käyttöön otettuja tietokoneita 41, joista viisi on kannettavia. Koneiden käyttöikä on korkea. Koululla on ollut jo neljä vuotta käytössä kolme SMART Board –kosketustaulua. Samassa yhteydessä hankittiin myös kolme dokumenttikameraa. Kosketustauluja ja kameroita käytetään ainakin kielten opetuksessa ja vaihtelevasti myös muissa oppiaineissa. Joissakin luokissa käytetään vielä piirtoheittimiä. Vuodenvaihteessa 2013-14 hankittiin ensimmäiset 16 kpl mini-iPadeja ja 10 kpl iPad Air-tabletteja. Lisää hankitaan vuoden 2014 aikana.

Ivalon lukio

Lukion opettajilla on henkilökohtaiset kannettavat (10 kpl), joille on telakat luokissa opettajanpöydillä. Opettajien työhuoneessa on opettajien käytössä kaksi kannettavaa tietokonetta. Nämä koneet ovat kouluverkossa. Oppilaskäytössä on 20 tablet-tietokonetta, joita säilytetään opettajien huoneessa. Kunta hankkii jokaiselle opiskelijalle kannettavan tietokoneen kunnan taloudellisen tilanteen niin salliessa. Opiskelija voi halutessaan lunastaa kannettavansa itselleen lukio-opintojen päättyessä.

Kansliassa toimistosihteerillä ja rehtorilla on omat pöytäkoneensa, jotka ovat hallinnonverkossa. Myös opinto-ohjaajalla on työhuoneessaan oma pöytäkone.

Koululla on luokissa neljä SMART Boardia (ATK, SM, BG, FK), dokumenttikameroita, dataprojektoreja, verkkotulostus molemmissa koulun monistuskoneissa sekä skanneri kanslian monistuskoneessa.

Lukiolla on kaksi Netti-Niiloa ja runsaasti AbittiUSB-tikkuja langattomien sähköisten kurssikokeiden pitämistä varten. Koululla on myös tarvittava välineistö langallisten sähköisten yo-kokeiden järjestämistä varten. Lukuvuoden 2015 - 2016 aikana lukio osallistui kahteen sähköisten yo-kokeiden harjoitukseen.

2. Käyttöympäristö

Ivalon ala-asteen koulu

Ivalon ala-asteen koululla opetuskäyttöä varten on käytössä Paint.net, Audacity, Matikka-moppi sekä Anvilstudio. Järjestelmänvaihdoksen yhteydessä piti järjestelmään siirtää myös Alfa-aapinen sekä Typing-master, mutta jostain syystä tämä ei ole toteutunut. Yleisesti varsinkin alku- ja erityisopetuksessa käytetään Niilo Mäki –instituutin Ekapelipakettia.

Etäopetuksessa on käytetty apuna iLinc-, Peda.net ja SMART Bridgit -ohjelmaa.

Inarin koulu

Sevettijärven koulu

Ivalon yläasteen koulu


Ivalon lukio

Pääosassa tietokoneita on käyttöjärjestelmänä Windows 7. Opiskelijat ovat voineet halutessaan päivittää käyttöjärjestelmän Windows 10:een, opettajien koneille Windows 10:ä ei ole ainakaan toistaiseksi asennettu. Koulussa käytetään Microsoftin Office 365 Education -ohjelmistopakettia, joka on sekä opettajien että opiskelijoiden käytössä. Lisäksi käytössä ovat olleet ainakin Googlen vastaavat palvelut pilvipalveluineen. Hallinnossa käytetään Kurre- ja Primus-ohjelmia. Lisäksi hallinnossa käytetään seuraavia ohjelmia: workflow (sähköiset laskut), regime (virkamääräykset), sähköiset lomakkeet ja dynasty (sähköiset päätökset).

Hallinnossa käytettävissä ohjelmissa regimessä ja sähköisissä lomakkeissa on päällekkäisyyksiä ja niiden toimivuus on puutteellista, mikä aiheuttaa lisätyötä käyttäjälle.

Kaikille opettajille ja opiskelijoille on tehty omat käyttäjätunnukset ja salasanat koulun verkkoon. Lisäksi perusopetuksen opettajalla on toinen tunnus luokkakäyttöä varten. Opettajat tekevät poissaoloilmoitukset, virkavapaushakemukset ja matkalaskut sähköisiä lomakkeita käyttäen.

Etäopetuksessa käytetään esimerkiksi Microsoftin Skype for Businessiä.

Matemaattisluonnontieteellisissä aineissa hyödynnetään sähköisiä mittausjärjestelmiä ja CAS-laskentaa.

3. Opetus- ja oppilaskäyttö

Ivalon ala-asteen koulu

Inarin koulu

Sevettijärven koulu

Ivalon yläasteen koulu

Ivalon lukio

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään apuna useissa oppiaineissa mm. äidinkielen ja vieraiden kielten kirjoitelmien kirjoittamisessa sekä reaaliaineiden esitelmien ja tutkielmien tekemisessä. Internet on tärkeä apu tiedonhaussa. Sähköpostin, pilvipalvelujen ja esim. Peda.net -oppimisympäristön avulla välitetään mm. kirjoitustehtäviä opettajille. Koululla on (kevät 2016) kaksi Netti-Niiloa ja runsaasti AbittiUSB-muistitikkuja langattomien sähköisten kokeiden järjestämistä varten Abitti-ohjelmassa. Näin tarjotaan opiskelijoille harjoitusmahdollisuuksia sähköisiä ylioppilaskokeita varten.

Lukion saamen kielten opetus tapahtuu osittain etäopetuksena. Myös muita oppiaineita voidaan tarvittaessa opettaa etäopetuksena. Etäopetuksessa käytettäviä ohjelmia ovat mm. iLinc, Peda.net, Hangouts, Google Docs, Moodle, Skype for Business, Office 365 Education ja SMART Bridgit.

Eri oppiaineissa on mahdollista käyttää myös sähköisiä oppikirjoja.


4. Opettajien taitotaso

Opettajien taitotaso Inarin kouluissa vaihtelee suuresti. Kaikki opettajat osaavat TVT-perustaitoja ja käyttävät päivittäin työssään ainakin sähköpostia, Wilma-ohjelmaa, Peda.net-sivustoa ja sähköisiä lomakkeita, tekstinkäsittelyä sekä tiedonhaun ohjelmia. Useissa oppiaineissa on käytössä oppikirjasarjoihin liittyviä sähköisiä materiaaleja ja oppimisympäristöjä.

Ivalon ala-asteen koulu

Inarin koulu

Sevettijärven koulu

Ivalon yläasteen koulu

Ivalon lukio

Opettajat käyttävät sähköisiä koetyökaluja kurssikokeiden laatimisessa (Abitti, kirjankustantajien tarjoamat työkalut). Ensimmäisiä sähköisiä kurssikokeita pidettiin keväällä 2015 ja niiden määrä on kasvanut koko ajan. Ensimmäiset sähköiset ylioppilaskirjoitusharjoitukset järjestettiin syksyllä 2015 muutamassa oppiaineessa. Sähköisesti kirjoitettavien oppiaineiden määrä kasvaa niin, että keväällä 2019 kaikki kokeet järjestetään sähköisesti. Tulevaisuudessa kaikki lukion opettajat osaavat käyttää sähköisten ylioppilaskirjoitusten käyttöliittymää. Opettajien taitoja ylläpidetään tarvittavalla koulutuksella.

5.Tiedotus

Koulujen sisäisessä tiedottamisessa käytetään sähköpostia, Peda.nettiä ja Wilmaa sekä myös puhelinta ja keskusradiota.

Ulkoisessa tiedottamisessa käytetään Peda.netin etusivun sähköistä ilmoitustaulua sekä Wilmaa. Lukiolla on myös blogi, jossa kerrotaan koulun tapahtumista https://ivalonlukio.wordpress.com/

6. Tvt-tukipalvelu

Koulut saavat tvt-tukipalvelut LapIT Oy:ltä, jolta Inarin kunta ostaa tvt-palvelut. Lisäksi jokaisessa koulussa on yksi opettaja, joka toimii tvt -vastaavana. Ivalon lukiolla toimii myös kolmihenkinen tvt-tiimi.

7. Ohjelmisto- ja laitehankinnat

Laitehankinnoista päättää rehtori yhdessä opettajakunnan kanssa. Opettajat voivat tehdä esityksiä hankinnoista rehtorille. Tietokoneet ja ohjelmistot hankitaan leasing-periaatteella atk-palvelut järjestävän LapIT Oy:n kautta.