TVT-strategia

Inarin kunnan koulujen TVT-strategia


Inarin kunnan sivistysjohtaja asetti joulukuussa 2013 työryhmän laatimaan Inarin kunnan perus- ja lukio-opetuksen tieto- ja viestintätekniikka (TVT) strategian. Työryhmässä oli mukana eri koulujen edustajia. Inarin kunnan sivistyslautakunta hyväksyi TVT-strategian kokouksessaan 21.5.2014.

TVT-strategiassa määritellään Inarin kunnan opetustoimen TVT:n nykytilanne sekä ne kokonaisuudet ja osa-alueet, jotka kunkin luokkatasoryhmän aikana tulisi käydä läpi. Laadittu strategia toimii runkona vuoden 2016 opetussuunnitelman laadinnassa ja tarpeen mukaan se päivitetään vastaamaan ajan tilannetta ja tarvetta.

Ivalon lukion osalta tämä TVT-strategia on päivitetty toukokuussa 2016.

VISIO

Koulun tehtävä on tarjota edellytykset elinikäiseen oppimiseen. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaille sellaiset tieto- ja viestintäteknologian perustaidot, jotka mahdollistavat menestyksen jatko-opinnoissa ja työelämässä. Taustalla on konstruktivistinen oppimiskäsitys, jonka mukaan oppilas itse on aktiivinen toimija tiedon hankkijana, jäsentäjänä ja tuottajana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä