Kipinää kohti - blogi

Kipinää kohti - blogi

Yhä Kipinää kohti vai vähitellen perillä?

Tekijä: Anu Nukki

Hankkeen maaliviiva jo siintää lähitulevaisuudessa ja tämän johdosta voikin pohtia olemmeko hankkeen tavoitteiden suhteen maalissa. Hankkeen viimeisen lukukauden aikana olemme keskittyneet opetuksen käynnistämiseen sekä järjestämiseen uusissa toimitiloissa. Vähitellen opiston ja lukion rinnakkaiselon arjen haasteet ja ilot ovat realisoituneet ja olemme tämän lukuvuoden jälkeen asteen viisaampia kuin opetuksen alkaessa viime syksynä.

Hankkeen yksi keskeinen osa oli saada tuntiopettajat kotiutumaan uusiin tiloihin. Olemme kartoittaneet tuntiopettajien työtyytyväisyyttä jo vuosina 2016 ja 2020 opiston sijaitessa vielä vanhoissa toimitiloissa. Näiden kyselyiden mukaan tuntiopettajat kokivat Hyvinkään Opiston viihtyisäksi, tasa-arvoiseksi sekä ilmapiiriltään hyväksi työpaikaksi. Monen opiston tapaan useat tuntiopettajat eivät kuitenkaan kokeneet olevansa osa Hyvinkään Opiston työyhteisöä. Toimitilat ja työvälineet saivat myös jonkin verran kritiikkiä osakseen. Osaksi täysin ansaitusti, sillä uusia toimitiloja odotellessamme pyrimme pärjäämään olemassa olevalla tekniikalla hieman jo patinoituneissa luokkahuoneissa.

Teetimme tässä hankkeessa seurantatutkimuksen vuoden 2020 kyselylle ja tällä pyrimme saamaan tietoa siitä, miten toimitilojen muutos vaikutti työtyytyväisyyteen. Lisäksi meitä kiinnosti, miten tuntiopettajamme kokivat uudet tilat. Kyselyn mukaan tyytyväisyys toimitiloihimme ja etenkin Kipinän tiloihin oli kasvanut merkittävästi. Etenkin opetustilojen taso, akustiikka sekä opetusvälineiden toimivuus olivat asioita, joihin oltiin tyytyväisiä. Tuntiopettajat ovat hyviä arvioimaan toimitilojen ja työympäristön toimivuutta, sillä he opettavat monesti useassa opistossa sekä ovat muualla päivätöissä. Näin heillä on laajempaa näkemystä kuin ehkä meillä talossa vakituisesti työskentelevillä. Näin voimme olla kyselyn tuloksiin tyytyväisiä!

Kyselyn tarkoituksena ei ollut vain vetää johtopäätöksiä nykytilasta. Tarkoitus on myös kehittää toimintaamme. Vuoden 2020 kyselyn pohjalta ryhdyimme kehittämään tuntiopettajien perehdytystä sekä tiedotusta tuntiopettajien suuntaan. Olemme kehittäneet etenkin Kipinän perehdytystä niin, että jokainen tuntiopettaja tuntisi talon, turvallisuusohjeet sekä käytänteet aloittaessaan opetuksen Kipinässä. Olemme myös kehittäneet tiedottamistamme. Opistolla on peda.net -sivustolla oma intranet, josta löytyy kaikki tuntiopettajia koskeva tieto, lomakkeet sekä opetukseen liittyvää materiaalia.

Tämän kyselyn tulosten pohjalta pyrimme parantamaan sitä, miten tuntiopettajat kokisivat olevansa tärkeä osa Hyvinkään Opistoa. Pyrimme esimerkiksi järjestämään tuntiopettajien ja vastuuopettajien vapaamuotoisia vapaa-ajan kohtaamisia sekä aineryhmäkokouksia. Tavoitteena olisi lisätä myös opettajiemme arkisia kohtaamisia Kipinässä ennen ja jälkeen opetuksen.

Esittelemme kevään 2022 kyselyn tulokset elokuun 2022 opettajainkokouksessa.


Työvoitto

Tekijä: Anu Nukki

Yksi keskeisistä kehityskohteista Kipinää kohti –hankkeessa oli tilavarausjärjestelmän kehittäminen sillaksi opiston kurssinhallintajärjestelmän Hellewin ja lukion Kurren välille. Ideointipöydällä asia tuntui hyvin yksinkertaiselta, totuus tietojärjestelmien kanssa on ajoittain hieman toinen.

Suunnittelutyö aloitettiin kaupungin tietohallintayksikön johdolla. Muutaman mutkan jälkeen järjestelmätoimittajaksi valikoitui Timmi Software Oy. Lukion kurssit saatiin ajettua Kurresta Timmiin loppusyksystä 2021. Opiston kurssien kohdalla törmäsimme kehityshaasteeseen. Opistossa on tarjolla vuosittain yli 500 kurssia. Kursseista kuitenkin peruuntuu 10-15% normaalissakin tilanteessa. Korona on nostanut tätä peruuntumisprosenttia hieman entisestään. Lisäksi kurssin aloituspäivää saatetaan muuttaa, jolloin myös lopetuspäivä muuttuu. Yksittäinen tapaamiskerta muuttuu tai peruuntuu. Kellonaika muuttuu alkuperäisestä. Muutokset tuntuvat olevan ajoittain loputtomia. Hellewi on hyvin notkea, mitä tulee muutoksiin. Tätä vaadimme myös Timmiltä.

Opiston kurssit saatiin Timmiin lopulta joulun välipäivinä. Nyt tilatiedot päivittyvät kaksi kertaa vuorokaudessa, joten Timmi on käytännössä ajantasainen opiston osalta. Lukion tiedot päivittyvät tällä hetkellä aina uuden jakson alla ja muutokset tehdään tällä hetkellä käsitöinä.

Timmi mahdollistaa myös vapaiden luokkien varaamisen ‘lennosta’ talon sisällä, sillä varaustilanne näkyy kaikille Outlook-kalenterin kautta. Irtovaraukset myös tehdään kalenterin kautta. Tämä mahdollistaa tilojen tehokäytön.

Timmi mahdollistaa tilojen vuokraamisen ulkopuolisille, sillä timmistä näkyy kaikki pääkäyttäjien varaukset.

Odottelemme vielä lukion 4. jakson kursseja, mutta opiston varaukset näkyvät näissä luokissa hienosti!

Kevään opas uusiksi

Tekijä: Anu Nukki

Kipinää kohti -hankkeessa olemme kehittäneet viestintäämme. Aiemmin viestintä on keskittynyt kahdesti vuodessa jaettavaan opinto-oppaaseen, johon on listattu kaikki kauden kurssit kurssikuvauksineen. Olemme jo pitkään kokeneet, että haluaisimme uudistaa oppaat, koskaan tähän ei vain ole ollut riittävästi aikaa.

Aloitimme viestinnän uudistuksen uudistamalla nettisivumme. Nettisivuissa panostimme visuaalisuuteen. Lisäksi pyrimme siihen, että tieto löytyisi mahdollisimman helposti kuuden pääotsikon alta. Pääotsikot pyrittiin luomaan niin, että ne olisivat mahdollisimman informatiiviset ja käyttäjä löytäisi niiden alta mahdollisimman helposti etsimänsä tiedon. Sivujen tekijöille sivujen logiikka on hyvinkin selkeä, olisi kuitenkin kiva kuulla myös käyttäjien mielipide. 

Viestinnän uudistus jatkuu koko lukuvuoden 2021-2022. Nyt syksyllä 2021 vuorossa on kevään opinto-oppaan uudistus. Julkaisemme joulukuussa opinto-oppaan sijaan uuden kevätesitteen. Yksi suurimmista syistä uudistukselle on se, että kevään oppaan tekoaikataulu on aina ollut liian tiukka. Kevään suunnittelu alkaa aina syys-lokakuun taitteessa, usein vain muutama viikko syksyn kurssien käynnistymisen jälkeen. Tällöin on hyvin vaikea tietää, mille syksyn kursseille kannattaa ja suorastaan pitää tarjota jatkoa. Uusien kurssien ideoiminen ja niille opettajien löytäminen on ollut myös melko haastavaa tiukan suunnitteluaikataulun vuoksi. Nyt saamme kaipaamaamme lisäaikaa suunnittelulle. 

Toinen syy uudistukselle on pyrkimys ajantasaiseen tiedottamiseen. Paperinen opas on palvellut asiakkaitamme monen vuoden ajan varsin mallikkaasti. Koronan myötä asiakkaamme ovat kuitenkin enenevässä määrin siirtyneet nettiin, sillä etenkin keväällä 2021 paperinen opinto-opas oli vanhentunut jo julkaisuvaiheessa lähiopetuksen keskeydyttyä jo marraskuussa. Totuus on, että ajantasaisin tieto on aina löytynyt netistä – keväällä 2021 tämä korostui vain entisestään. 

Kolmas syy on hieman kahtiajakoinen. Haluamme uudistaa opinto-oppaan ilmettä modernimmaksi lisäämällä esitteen visuaalisuutta. Samalla Hyvinkään Opisto, kuten kaikki kaupungin yksiköt, on sitoutunut kustannussäästöihin. Haluammekin tarjota nykyaikaisen oppaan kasvattamatta kustannuksia. Tästä syystä karsimme esitteen sivumäärästä, emme ilmeestä. Tällä uudistuneella kevätesitteellämme haluamme mainostaa opistoa ja opiston kursseja. Siinä listatut esimerkkikurssien otsikot toimivat 'teasereinä' innostaen tutustumaan koko tarjontaamme netissä. 

Näillä näkymin emme täysin luovu paperisesta oppaasta. Aiomme yhä painattaa syksyn oppaan, josta löytyy kaikki opiston koko vuoden mittaiset kurssit ja syksyn kurssit. Uudistamme tätäkin opasta kevään 2022 aikana. Tämä työ on kuitenkin vasta alkamassa.


Tällaisen esitteen pitäisi ilmestyä postilaatikkoon keskiviikkona 1.12.

Kipinä (ja opisto) tutuksi Kipinä-kierroksella

Tekijä: Anu Nukki

Järjestämme syksyn 2021 mittaan neljä Kipinä-kierrosta opiston opiskelijoille. Kierrosten myötä opiskelijat pääsevät kurkistamaan Kipinässä muihinkin tiloihin kuin omaan luokkatilaansa. Kipinä-kierrokset ovat olleet suosittuja, sillä jokaiselle kierrokselle on ilmoittautujia jonoksi asti! 

Kipinä-kierros tarjoaa tiiviin infopaketin rakennuksen vaiheista aina suunnittelusta nykykäyttöön ja -käyttäjiin. Kierrosten osallistujat ovat pistäneet hanketyöläisen tutustumaan rakennukseen ja lukion toimintaan aina vain perusteellisemmin oivallisilla kysymyksillään. Ajoittain on joutunut sanomaan, että nyt kysytään asiaa, jota en tiedä. Tai kuten olen asian itselleni parhain päin kääntänyt, ‘jälleen tuli asia, joka minun pitää opiskella seuraavaa kierrosta varten’. Viimeisen kierroksen aikaa pitää varmaan pidentää, että ehdin kertomaan kaikki matkan varrella opiskellut asiat 😊. 

Kipinää on mukava esitellä, sillä opistona olemme ylpeitä uusista toimitiloistamme. Kierroksilla kohtaan myös opistolaisia, jotka eivät käy omilla kursseillani, mikä on todella hieno tilaisuus. Kierrokset ovat hyvä tapa markkinoida opiston kursseja ja opistoa, kun opistolaiset ehtii kohdata ajan kanssa kierroksen aikana. Bilsan/maantiedon labra rekvisiittoineen.Kässänluokka toimintavalmiudessa.Opehuoneessa voi hengähtää hetken ja juoda kupposen kolleegoiden kanssa.Yleisluokat alkuperäisessä järjestyksessään. Korona on siirtänyt pöydät erilleen, mutta ehkä ne kohta palaavat ryhmäksi.

Ohi on!

Tekijä: Anu Nukki

Tarkennus edelliseen: Lukuvuosi on ohi, hanke ei. Tuntuu, että olemme yhä matkalla kohti Kipinää hankkeen nimeä lainatakseni. Vaikka olemme työskennelleet täällä hallintosiivessä jo joulukuun puolesta välistä asti, opetuksemme on toiminut koronan takia verkossa, ei luokkatiloissa. Näin tilat ovat vielä suuressa määrin käyttöön ottamatta ja näin olikin luontevaa ottaa yhteyttä Opetushallitukseen ja pyytää lisäaikaa hankkeiden läpivientiin. Kipinää kohti -hanke jatkuu koko ensi lukuvuoden ajan, tosin jo hieman pienimuotoisemmin kuin aiemmin.

Kaivoimme kuitenkin eilen hankehakemuspaperimme esiin ja teimme välitilipäätöksen hankkeen tilanteessa, jotta tietäisimme, mistä syksyllä jatkamme. Hankkeen tavoitteita läpi käydessä jopa yllätyimme, kuinka iso osa hankkeen tavoitteista oli jo toteutuksessa. Tässä hieman pidempi yhteenveto välitilinpäätöksestämme:


Tilahallintajärjestelmä Timmi

Timmin käyttöönotto opiston ja lukion yhteisenä tilanhallintajärjestelmänä on hieman viivästynyt, mutta tunnelin päässä on jo kajastus valoa. Tämä järjestelmä on kriittinen tilojen käyttöasteen maksimoinnille ja tästä syystä odotamme malttamattomana, että se vihdoin toimisi. Luokkaprinttien ottaminen järjestelmistä ja niiden kiikuttaminen eri työhuoneisiin saisi olla jo taaksejäänyttä elämää! Tulevaisuudessa jokaisen luokkatilan ovelta pitäisi nähdä niin opiston kuin lukion tilavaraukset ja opetuksen suunnittelijoiden olisi helpompi seurata tilavaraustilannetta. Haasteena on yhä opiston lukukausien ja lukion 5-jaksojärjestelmän yhteensovittaminen, mutta jospa Timmi mahdollistaa sen, että yksi kurssi ei lukittaudu yhteen luokkatilaan vaan niin lukion kuin opiston opiskelijat oppivat aina tarkistamaan Kipinän infotauluista päivän luokkatilamuutokset.

 

Tuntiopettajien työhyvinvoinnin kartoitus sekä perehdytysmateriaalit uuteen kiinteistöön

Lähetimme viime syksynä tuntiopettajillemme työhyvinvointikyselyn, jossa pääosin toistimme edellisen, vuonna 2016 teetetyn työhyvinvointikyselyn kysymykset kyselyjen vertailtavuuden takaamiseksi. Lisäsimme kuitenkin kyselyyn kysymyksiä, jotka kartoittivat opettajien tuntemuksia syksyllä 2020 käytössä olleista opetustiloista, jotta näkisimme, miten uusi, moderni toimintaympäristö vaikuttaa työhyvinvointiin. Toisaalta halusimme myös kartoittaa sitä, miten Kipinän ulkopuolisissa toimipisteissä työympäristö koetaan. Hankkeen jatkoajan myötä työhyvinvointikyselyn toista osiota siirretään keväälle 2022, jotta opettajille on aikaa kotiutua uusiin toimitiloihin. Toivottavasti korona ei sotke ensi syksyn lähiopetusta!! Emme ole päässeet vielä esittelemään kyselyn tuloksia opettajillemme, sillä tarkoitus oli odottaa kyselyn toista osiota. Tästä syystä esittelemme ne blogissakin vasta myöhemmin.

 

Kipinän perehdytysmateriaali saatiin viime tammikuussa jo hyvälle alulle ja tätä päivitämme vielä ennen syksyn opettajainkokousta. Tästä aloitamme tai oikeastaan jatkamme elokuussa.

 

Verkko-oppimisympäristöjen kehittäminen yhdessä lukion kanssa

Hankkeen suunnitteluvaiheessa puhuimme verkkoympäristöinä peda.netista ja Moodlesta. Vähän tiesimme mihin maailma oli menossa! Peda.net oli otettu jo käyttöön Opistossa keväällä 2020, mutta pian ymmärsimme, että tarvitsemme myös live-opetusalustan mahdollisen lähiopetuksen sulun varalta. Syksyn 2020 alusta saimme lisävahvistusta lukion puolelta tietotekniikan opettajan muodossa. Jussi oli jo kevään 2020 aikana ollut viemässä perusopetusta Teamsiin, syksyllä 2020 pääsimme hyödyntämään hänen osaamistaan opiston puolella. Opiston vieminen Teamsiin oli kuitenkin aivan erilainen urakka opiston erilaisen luonteen vuoksi. Siinä missä perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijat ovat koulujen organisaatioiden jäseniä, opiskelijamme ovat yksityisiä maksavia asiakkaita. Heillä ei ole opiston sähköpostitunnusta ja meitä sitoo GDPR-säädökset. Tuntiopettajammekin ovat hieman eri asemassa kuin perusopetuksen ja toisen asteen opettajat, sillä he saattavat opettaa monessa opistossa, muutaman tunnin kussakin. Näin heille ei ole perinteisesti haettu kaupungin sähköpostitunnusta. Lisäksi opiston opettajat opettavat myös usein ilta- ja viikonloppuaikaan, joten kaupungin it-tuki ei ole käytettävissä.

 

Nämä rajoitteet mielessämme käärimme hihat ja ryhdyimme tekemään ’askel-askeleelta ohjeistusta’, jossa käytäisiin kaikki asiat läpi niin selkeästi ja selkokielellä kuin mahdollista. Kieltenopettajana olin ns. kielipoliisi, jonka vakiolauseeksi muodostui lausahdus ’liian vaikeeta, ei ymmärrä’. Ohjeistuksen tekoon meni tunteja, mutta kevään lopussa olin aidon iloinen, kun moni opettaja kertoi etäopetuksen onnistuneen hyvien ohjeiden vuoksi. Koulutuksiakin pidimme, mutta myönnän itsekin, että lyhyiden koulutusten aikana selvitimme pääsääntöisesti eri laitteiden aiheuttamia teknisiä ongelmia ja näin mahdollistimme vain kaikkien työskentely Teams-ympäristössä.

 

Ilman yhteistä opettajaa lukion kanssa olisimme olleet liian syvissä vesissä ja aidosti pulassa. Yhteinen resurssi oli ehdottomasti pelastusrengas ja kiitos vielä näin julkisestikin Jussille!

 

Yhteistyökurssit lukion kanssa sekä yhteisen opettajaresurssin hyödyntäminen

Yhteistyö Hyvinkään yhteiskoulun lukion kanssa oli tuttua jo vuosien ajalta, nyt se jatkui vain Hyvinkään lukion kanssa yhteiskoulun ja Sveitsin lukion yhdistyttyä. Tosin hankkeiden myötä yhteistyö pääsi aivan uudelle asteelle.  Perinteisten kielten kurssien ohella tarjosimme yhteistyökursseja luonnontuntemuksen, musiikin, taiteen, kirjallisuuden ja kirjoittamisen sekä liikunnan saralla.

 

Yhteistyön on tarkoitus jatkua tulevina vuosina, sillä yhteistyö mahdollistaa kurssin toteutumisen niin opiston kuin lukion puolella. Tavoitteena on tarjota vuosittain 10 yhteistyökurssia. Osa on opiston järjestämiä, osa lukion. Perusperiaate on kuitenkin sama kuin nyt: Opistolaisille kurssit ovat normaaleja harrastekursseja, lukiolaiset voivat suorittaa kursseilla eri aineiden syventäviä kursseja.

 

Yhteinen opettajaresurssi on jo konkretisoitunut, sillä yhteinen opettajainhuone on loistava paikka opettajarekrytoinneille! Opisto on tullut tutuksi opehuonekeskusteluissa sekä yhteistyökurssien kautta. Rehtorit pistävät myös kiitettävästi viestiä eteenpäin, jos tarvitsemme uusia opettajia. Lisäksi moni yhteistyökurssin opettaja on ollut tyytyväinen kurssiinsa ja tämä on varmasti välittynyt muillekin. Tästä on hyvä jatkaa!

 

Markkinointi- ja viestintäsuunnitelma

Kaupungin viestintäpäällikön johdolla käydyt Kipinän viestintäpalaverit ovat olleet jo jonkin aikaa kuukausittainen rutiini.  Palaverit ovat olleet hyvä foorumi kehittää sekä Kipinän yhteistä että oppilaitosten omaa viestintää.

 

Opisto julkaisee kesäkuussa myös uudet nettisivut. Nettisivuja on rakennettu kaupungin tarjoamalle alustalle kaupungin viestinnän tuella, opiston omin voimin. Tavoitteena on ollut rakentaa selkeät, uudenaikaiset sivut, joilta niin henkilökunta kuin asiakkaat löytävät helposti tarvitsemansa tiedon.

 

Elokuussa työt jatkuvat ja pidämme tuolloin viestinnän ja markkinoinnin työpajan, jossa työstämme ajantasaisen viestinnän vuosikellon. Facebook ja Instagram on tarkoitus ottaa paremmin käyttöön viestinnän ja markkinoinnin työkaluna. Tätä ajatellen olemme osallistuneet kaupungin viestinnän järjestämiin somekoulutuksiin kevään aikana. Lisäksi tarkoituksenamme on myös uudistaa paperinen opinto-oppaamme ensi syksyn aikana.

 

Yhteenvetona voisi sanoa, että paljon on jo tehty, jonkun verran on vielä jäljellä. Työt siis jatkuvat heti elokuussa tutuilla linjoilla tarkoituksena viedä keskeneräiset asiat maaliin. Lisäksi ensi syksynä, jos korona suo, tarjoamme asiakkaillemme ja verkostoillemme myös Kipinä-kierroksia. Hanke on mahdollistanut toimitilojen käyttöönoton suunnitelmallisuuden, kun työhön on varattu aikaa ja resursseja. Tämä ei ole aina itsestäänselvyys, joten olemme todella iloisia, että aikoinaan haimme tähän rahoitusta ja sitä saimme. Näissä tyytyväisissä tunnelmissa onkin hyvä alkaa kirjoitella poissaoloviestiään sähköpostiin ja äänittää loma-ajan puhelinvastaajaviestiä. Kesä esittelee jo parhaita puoliaan!

Näkymä työhuoneen ikkunasta pihalle. Kipinän parkkipaikka on jo työn alla - hiekkaa lanataan ja tasoitetaan näköjään kilpaa. Siltakin valmistuu syksyksi. Näkymä on syksyllä hieman erilainen!


Kipinän muraalin hauska yksityiskohta - tule syksyllä bongaamaan tämä livenä!

Hyvinkään Opisto työympäristönä nyt ja tulevaisuudessa

Tekijä: Anu Nukki

Syysloman jälkeen työ opistolla on keskittynyt opetuksen ohella kevään ohjelman kasaamiseen, koronaohjeistusten tulkitsemiseen, etäopetuskoulutusten ja -ohjelmistojen suunnitteluun sekä hankintaan sekä ihan tavallisen opetusarjen mahdollistamiseen. Ja samalla työstämme Kipinään muuttoa. Rehtorin työajasta kuluu viikkotasolla vähintään yksi työpäivä kipinäasioiden hoitoon - hän osallistuu parastakin aikaa viereisessä toimistossa Kipinä-palaveriin Teamsilla. Itse työstän harjoittelijamme Janikan ja MPS Enteprises-yrityksen kanssa työtyytyväisyyskyselyä, jotta pääsisimme lähettämään sen eteenpäin heti ensi viikolla.

Hyvinkään Opistolla työskentelee vuosittain n. 120 tuntiopettajaa. Näin suuri osa opetuksestamme on tuntiopettajien vastuulla. Koemme, että muutoksen keskellä on tärkeää pitää huolta tuntiopettajistamme ja heidän työtyytyväisyydestään. Teetimme tuntiopettajillamme vuonna 2016 työtyytyväisyyskyselyn, josta saimme verrattain hyvät tulokset. Tavoitteemme onkin, että työtyytyväisyys säilyisi vanhalla tasolla, vaikka muutoksia työoloihin väistämättä tuleekin. Muutokset tuovat mukanaan varmasti paljon hyvää, mutta varmasti eteemme tulee jotain, joka tuntuu huononnukselta entisiin työoloihin nähden.

Marraskuussa toteutettava työtyytyväisyyskysely on pitkälti jatkoa vuoden 2016 kyselylle ja näin samat kysymykset toistuvat vertailun helpottamiseksi. Olemme kuitenkin lisänneet Kipinä-näkökulmaa eli kysymyksiä, jotka keskittyvät tiloihin, opetusvälineisiin sekä vahtimestaripalveluihin saadaksemme näistä tarkempaa tietoa. Nyt teetettävä kysely kohdistuu siis nykyhetkeen eli opettajat arvioivat yleisen työtyytyväisyyden ohella nykyisiä tiloja ja opetusjärjestelyitä. Tarkoituksenamme on teettää vielä jatkokysely ennen hankkeen toisen vaiheen päättymistä, jotta näemme, miten ensimmäinen toimintavuosi uusissa tiloissa on koettu. Näin saamme arvokasta tietoa, jota voimme hyödyntää toimintamme kehittämisessä. Samalla kun kaikki opetuksemme ei kuitenkaan siirry Kipinään, tarvitsemme myös tietoa siitä, miten muissa tiloissa opettavat kokevat työnsä ja työympäristönsä.

Nyt, kun edessämme on aineesta riippuen vielä 3-4 täyttä opetusviikkoa ennen kauden loppua, toivomme todella, että saamme jatkaa joulutaukoon asti lähiopetuksessa.  Jokainen viikko mennään nykytilanteessa kerrallaan ja olemme iloisia aina, kun takana on mahdollisimman ehjä opetusviikko. Joulutauon aikana muutamme ja tammikuussa aloitamme toivottavasti ehjän kevätkauden uusissa tiloissa!


No mutta kylläpä se on hieno!

Kipinän harjannostajaisia vietettiin torstaina 10.9. Alun perin harjannostajaisia piti viettää jo keväällä 2020. Poikkeustilanteesta johtuen tilaisuus siirtyi ja myöhäisemmästä ajankohdasta johtuen pääsimme kiertämään viimeistä silausta vaille valmiissa tiloissa. Ja kylläpä oli hienoa! Suurimman vaikutuksen tekivät tilojen valoisuus ja ensimmäisen kerroksen tilakorkeus. Lisäksi vaikka ruokalassa suurehko ryhmä keskusteli normaalilla puheäänellä, melutaso pysyi todella maltillisena. Tuntui, että monet meistä tulevista rakennuksen käyttäjistä huokaisi ensin helpotuksesta ja sitten ihastuksesta.

Tilojen vähitellen valmistuessa alkaa myös kevään suunnittelu lähestyä. Tämä tarkoittaa sitä, että syksyllä vanhoissa tiloissa käynnistyneet Kipinään siirtyvät kurssit pitää siirtää kurssinhallintajärjestelmässämme Kipinään. Näin pystymme näkemään, missä määrin luokat täyttyvät ennen kuin aloitamme kevään suunnittelun. Valitettavasti, kuten niin usein uusien järjestelmien käyttöönoton yhteydessä, tilapalikka, joka 'juttelee' sekä opiston että lukion järjestelmän kanssa estäen näin päällekkäisvaraukset, myöhästyy eikä näillä näkymin valmistu ajoissa kevään suunnitteluun. Näin yritämme selvitä opiston ja lukion rinnakkaisesta tilasuunnittelusta omilla ohjelmillamme ja suunnittelupalavereilla, -puheluilla ja sähköposteilla. Helmikuussa lukion muuttaessa Kipinään näemme, kuinka hyvin tässä työssä onnistuimme.

Tilasuunnittelu alkoi itse asiassa jo keväällä piirustuksiin tutustumalla. Jokainen luokka syötettiin Excel-taulukkoon kaiken mahdollisen lisätiedon kera. Nyt kun rakennus on uusi, vain muutamalla alusta asti suunnittelussa mukana olleella on käsitys luokkien koosta, käyttötarkoituksesta sekä sijainnista. Kaikkien muiden pitää tämä tieto opiskella. Nyt tätä tietoa on alettu vihdoin siirtämään excelistä kurssinhallintajärjestelmäämme. Myös järjestelmään pitää syöttää kaikki mahdollinen lisätieto, sillä Opistolla kaikki päätoimiset opettajat suunnittelevat rehtorin ohessa kursseja ja näin varaavat tiloja. Varattavia tiloja on yhteensä 55, opiston käytössä näistä tiloista on ensisijaisesti hieman yli puolet. Tätä selittää luokan käyttötarkoitus, koko sekä sijainti, sillä pyrimme keskittämään iltakäytön tietyille käytäville. 

Vaikka Kipinä vähitellen valmistuukin, Hangonsillan alue on vielä suurten muutosten alla. Alueelle rakennetaan uusia taloja, tiet ovat vielä osaksi vaiheessa, silta Uudenmaankadulta Kipinän etupihalle on vielä rakenteilla ja Kipinän piha lopullisine parkkipaikkoineen on vielä työn alla. Kevätkauden startatessa toivommekin kaikilta rakennuksen käyttäjiltä joustavuutta ja malttia - kyllä kaikki valmistuu, yksi pala kerrallaan!

Kipinän pääsisäänkäynnin puoleinen julkisivu Monitoimitila parvelta kuvattuna. Monitoimitilaan mahtuu hieman yli 300 henkilöä. Käsityöluokka ja tiloista suuresti ilahtunut käsityönope Heljä.Rakennuksen pohjakerroksen huonekorkeus on riittävä - mittatikkuna toimistosihteeri Erja.Korona-aikaan työtilat, työkaverit ja työn erityishaasteet ovat hieman poikkeuksellisia. Tilasuunnittelun yksi erityishaaste oli etätöissä koira, jonka mielestä rakennuspiirrustukset ovat mitä parhain makuualusta joko itselle tai rottakaverille.

Kipinää kohti

Kipinää kohti - arkiston aarteita

Tekijä: Anu Nukki
Toukokuun aikana olemme nenänpäät pölyssä raivanneet varastoja ja arkistoa. Arkiston vanhimmat dokumentit taisivat olla 50-luvulta, varastoista ja kellarista löytyi materiaalia ja lehtiä vuosien varrelta aina tähän päivään asti. Arkiston kansioista osa siirtyy kaupungin arkistoon, sillä monet opiston toimintaan liittyvät dokumentit säilytetään pysyvästi, osa 20 vuotta, osa 10 vuotta jne. Kurssien osallistujista varmastikaan moni ei tiedä, että kurssien päiväkirjat, ne joihin opettaja merkitsee läsnäolot sekä tuntien sisällöt, ovat 20 vuotta säilytettäviä asiakirjoja. Eli jos olet ollut esim. tiistai-illan jumpassa vuonna 2000, meillä on yhä tarkkaa tietoa siitä, kuinka ahkerasti kävit tunneilla!

Keväällä 2020 juuri ennen koronasulkua olimme kuuntelemassa FT Samu Nyströmin luentoa Juurakonhuldia, äijäjoogaajia ja digimummoja - 120 v kansalais- ja työväenopistoelämää -luentoa. Luennolla pääsimme tutustumaan kansalaisopistojen historiaan aina 20-luvulta lähtien lehtileikkeiden ja valokuvien avulla. Olemme Hyvinkään Opistolla keränneet systemaattisesti lehtileikkeitä toiminnastamme sekä valokuvanneet opiston toimintaa. Nämä kuvat ja lehtileikkeet siirtyvät arkistoon tulevaisuuden historiantutkijoita varten. Tämän kirjoituksen ohessa muutama aarre, joita emme raaskinneet arkistoon lähettää vaan joita keräämme omaan 'historialaatikkoomme', jota voimme sitten kaikessa rauhassa tutkia.

Olemme myös raivauksen yhteydessä korvamerkinneet lukemattomia kirjoja, tyhjennettyjä kansioita, tavaroita yms. joita syksyn aikana pyrimme kierrättämään uusille omistajille. Kerromme syksyllä lisää kierrätyksestä.Tästä arkiston siivous lähti käyntiin - alakulmassa olevat todistukset vuosilta 1968-1974 siirtyivät muiden mukana arkistoon, mutta moni muu kansio oli jo poistettavien listalla. Papereiden lajittelussa säilytettäviin ja tuhottaviin meillä oli apuna Johannes Valo kaupungin arkistosta. Onneksi!Kaikki paperit, jotka olivat poistettavien listalla päätyivät turvasäiliöihin. Tähän mennessä seitsemän täyttä säiliötä on lähetetty tuhottavaksi, kaupungin arkistoon on mennyt lukuisia kuormia, mutta elokuuksikin jäi vielä hommaa!Tilataidetta vai kierrätettävää materiaalia?Arkistojen aarteita - lehti-ilmoitus luultavimmin 60-luvulta. Nykyään meillä on vuosittain yli 500 kurssia, joten emme enää listaa kursseja lehti-ilmoituksiin vaan julkaisemme ne netissä ja paperisessa oppaassa. Lisäksi kurssilaisten ei enää tarvitse jonotella opiston pihalla vaan ilmoittautuminen hoidetaan pääsääntöisesti netissä tai puhelimitse.Lukuvuoden 1967-1968 yhteenveto. Viime vuosina opistolla on ollut n. 14 000 opinto- ja harrastustuntia ja kurssilaisiakin on vuosittain n. 4500 , joten kasvua on selkeästi nähtävissä!


Tänä keväänä korona-tilanne esti kevätnäyttelyn perinteisen järjestämisen emmekä muutenkaan kokoontuneet. Ehkä rajoitusten löyhentyessä järjestämme vanhanajan iltamat. Vuonna 1950 ne tosin pystyi järjestämään vain Kruununnimismiehen päätöksellä ja tarkoin rajatulla tanssiajalla. Huumoria kuitenkin luvattiin. Tässä kuitenkin on valmis iltama-konsepti, nyt vain suunnittelemaan... Ennen iltamia voit kuitenkin tutustua Jätinlinnan maisemiin luontoretkemme yhteydessä!

Kipinää kohti - yhteistyökurssien siivittämänä

Tekijä: Anu Nukki

Kipinää kohti -hanke painottaa opiston ja lukion yhteistyön syventämistä uusissa, yhteisissä toimitiloissa. Lukiolla on omalla tahollaan käynnissä Kohti Kipinää -hanke, jonka yhtenä tavoitteena on lukion ja opiston yhteisten kurssien kehittäminen. Syksyllä 2020 starttaavat yhteistyökurssit ovat varaslähtö tähän yhteistyöhön, sillä syksyn ajan (ja osaksi keväälläkin) yhteistyökurssit toimivat lukion vanhoissa tiloissa aina lukion muuttoon asti. 

Avaamme syksyllä käynnistyvät yhteistyökurssit ilmoittautumisille sekä opiston että lukion puolella. Kummallakin oppilaitoksella on omat ilmoittautumisjärjestelmänsä, mikä tuottaa omat haasteensa yhteistyölle. Nyt kun olemme vielä fyysisesti eri osoitteissa, halusimme, että ilmoittautuminen on osallistujien näkökulmasta mahdollisimman yksinkertaista. Näin lukion opiskelijat ilmoittautuvat lukioon ja opiston opiskelijat opistoon. Kummallekin oppilaitokselle on ilmoittautujakiintiöt, joita sitten muutamme tarpeen vaatiessa. Toiveena tietenkin on, että ilmoittautujia suorastaan rynnii kursseille kummaltakin puolelta niin, että kummankin kiintiöt täyttyvät hetkessä. Tulevaisuudessa varmasti kehitämme kuitenkin ilmoittautumista yksinkertaisemmaksi - tämä on mahdollista uudessa kiinteistössä, sillä Kipinässä lukion ja opiston toimistopalvelut yhdistyvät.

Ensi syksynä starttaa kuusi yhteistyökurssia, keväälle on jo valmiina kolme kurssia ja syksyn aikana kevään valikoimaa täydennetään. Opiston opiskelijalle yhteistyökurssit ovat normaaleja, harrastepohjaisia kursseja. Lukiolaiset voivat suorittaa yhteistyökursseilla eri aineiden syventäviä kursseja. Yhteistyökurssien taustalla on ajatus, että kurssit toteutuvat varmemmin, kun ne avataan kummankin oppilaitoksen opiskelijoille. Ja opiston näkövinkkelistä saamme tarjontaan toivottuja kursseja, jotka eivät aiemmin ole toteutuneet. Yksi esimerkki näistä ruotsin suullinen kurssi, jota suosittelen kaikille, jotka käyttävät ruotsia arjessaan tai työssään joko nyt tai mahdollisesti tulevaisuudessa. 

Tutustu yhteistyökurssien tarjontaan täällä peda.netissa. Opiston opiskelijat pääsevät ilmoittautumaan netissä osoitteessa https://opistopalvelut.fi/hyvinkaa/ 8.6. alkaen. Lukiolaiset puolestaan ilmoittautuvat osoitteeseen hyk.lukio@hyvinkaa.fi.


Tervetuloa kursseille!

Kipinää kohti - yhteiset tilat tehokäyttöön

Tekijä: Anu Nukki
Kun Kipinästä alettiin aikoinaan ensimmäisen kerran puhua, opiston puolella pohdimme kovasti sitä, miten sovitamme päivätoimintamme ja päivälukion toiminnan samoihin tiloihin. Vaikka iso osa opiston kursseista järjestetään ilta-aikaan, opistolla on paljon päiväryhmiä. Tämä on ollut meille opistolaisille arkea jo vuosien ajan. Huomasimme kuitenkin suunnittelun alettua, että opisto on monien mielikuvissa puhtaasti iltaopetusta tarjoava oppilaitos. Niinpä alkuajan suunnittelussa hoimme varmasti jopa kyllästymiseen asti, että opistolla on päiväopetusta. 

Kaikki Kipinän tilojen käyttöä koskeva suunnittelu tehdään yhdessä lukion kanssa toisiamme konsultoiden. Lisäksi Kipinää kohti -hankkeen yksi keskeinen kohta on tilavarausjärjestelmän suunnittelu yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Opistolla ja lukiolla on omat kurssienhallintajärjestelmät, joihin tilavaraukset syötetään. Tähän väliin kehitetään 'palikka', jonka tarkoitus on estää päällekäisvaraukset. Samalla suunnitelmana on, että Kipinän luokkia ja muita tiloja voidaan vuokrata talon ulkopuolisille käyttäjille, kuten esimerkiksi taloyhtiöille kokouksia varten. Tämä yhteinen tilavarausohjelma mahdollistaa talon kokonaisvaraustilanteen tarkastelun sekä tilojen maksimikäytön.

Järjestelmätoimittajat ovat tehneet jo jonkin aikaa töitä kaupungin tietohallinnon kanssa tämän palikan kehittämiseksi. Itse levittelin rakennuspiirrustukset pari päivää sitten auki ja aloin syöttää luokkatietoja taulukkoon. Tietoja syöttäessä konkretisoitui rakennuksen koko. Pelkästään opetuskäyttöön tarkoitettuja luokkia Kipinässä on 50. Tämän lisäksi rakennuksessa on muita varattavia tiloja kuten bänditiloja, kabinetti sekä neuvottelutiloja. Näiden lisäksi rakennuksesta löytyy vielä muutamia itseopiskelutiloja, oppilaskunnan huone, hiljainen tila yms.

Tilojen yhteiskäyttö alkaa keväällä 2021, kun lukio muuttaa Kipinään viidenneksi jaksoksi. Yhteiskäytön ennakointi näkyy jo ensi syksynä monissa päiväryhmissä, kun aamuryhmät alkavat ensi syksynä pääsääntöisesti kello 9.30. Muutos johtuu oppituntien pituuseroista. Opistolla kielten opetuskerrat ovat 90 minuuttisia, taiteen ja käsityön 180 minuuttisia. Lukiolla opetuskerrat ovat puolestaan aina 75 minuuttisia. Tilojen maksimikäyttöön pyrittäessä aikataulut on sovitettava niin, että tilojen tyhjäkäyttöä on mahdollisimman vähän. Pohdimme suunnittelun alussa mahdollisuutta siirtyä lyhyempään opetuskertaan, mutta emme kokeneet sitä mielekkäänä ratkaisuna. Ratkaisu löytyi aikataulun pienistä muutoksista eli juuri aamuryhmien aikaistamisesta puolella tunnilla.

Tilavarausjärjestelmän kehittäminen jatkuu seuraavaksi testauksella. Sitä ennen pitäisi syöttää uudet luokkatilat meidän kurssihallintajärjestelmäämme lisäkommentein varusteltuna. Yhdessä luokassa voi olla opiskelijapaikkoja 10-50 luokasta riippuen. Näin kaikki opetusta suunnittelevat tarvitsevat luokkakohtaiset henkilömäärät sekä tietoa luokan mahdollisesta erikoisvarustelusta yllätysten välttämiseksi. Keväällä 2021 Kipinään siirtyvien kurssien kevään luokkatilat eivät ole vielä tiedossa eivätkä näin näy opiston syksyn oppaassa. Tiedotamme kuitenkin kaikkia Kipinään siirtyviä ryhmiä uusista luokkatiloista ennen kevätkauden alkua. 


Havainnekuva Kipinän tulevasta ruokalasta.

Kipinää kohti - koronasta huolimatta

Tekijä: Anu Nukki
Perjantaina 13.3. Hyvinkään Opiston lähiopetus päätettiin keskeyttää toistaiseksi. Päätöksen taustalla oli hallituksen ohje rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Olemme kuitenkin monen kurssin kohdalla siirtyneet etäopetukseen kurssien loppuun saattamiseksi. Näin opistolla eletään hyvin poikkeuksellista kevättä.

Päätös lähiopetuksen keskeyttämisestä on hiljentänyt opiston. Osa kursseista keskeytettiin, osa jatkaa etäopetuksessa kurssin loppuun. Vakituinen henkilökunta keskittyykin etäopetuksensa ohella suunnittelemaan ensi lukuvuoden tarjontaa. Yritämme saada suunnittelun hieman normaalia aikaisemmin valmiiksi, minkä jälkeen keskitymme muuttosiivoukseen, jos vain pääsemme palaamaan etätyöstä toimistolle. Raivattavia nurkkia on paljon, joten tämä siivous tulee tarpeeseen.

Edellisessä postauksessa kerroinkin kielten oppimateriaalien jakamisesta uusille omistajille opiston kierrätyspöydän avulla. Nyt tämä toiminta on tauolla, kun opistorakennus on suljettu ja kurssilaiset kotona odottamassa korona-tilanteen rauhoittumista. Kielten osalta oppikirjojen jako jatkuu taas syyskaudella, kun saamme toiminnan käyntiin. Ehkä itsekin löydät tuolloin uutta kielten materiaalia pöydältä.

Samanaikaisesti Kipinä vaatii paljon työtä. Suunnitteluun osallistuvat tahot osallistuvat vielä tämän kevään aikana lukuisiin kokouksiin mm. AV-suunnittelun ja kalustuksen tiimoilta. Tätä työtä ei voi jättää kesken koronan takia, jos haluamme, että pääsemme muuttamaan suunnitellusti vuoden vaihteessa uusiin toimitiloihin. Korona varmasti vaikuttaa kokousjärjestelyihin, mutta onneksi elämme aikakautta, joka mahdollistaa etätyöskentelyn.Hanketyöläisen sotkuinen etätyöpiste


Kipinä - mikä se on?

Tekijä: Anu Nukki
Kipinä on uusi ja uljas rakennuksemme, johon muutamme tammikuussa 2021. Rakennusprojektin alkuvaiheessa puhuimme vielä Hangonsiltatalosta viitaten alueeseen, jonka keskelle rakennus parastaikaa nousee. Pian kuitenkin alkoi tuntua, että rakennukselle tarvitaan oma, naseva nimi ja nimikilpailun satona saimme rakennukselle nimen Kipinä.

Rakennus näyttää vielä keskeneräiseltä, mutta niin sen vielä tässä vaiheessa pitääkin, sillä muuttoon on vielä monta kuukautta aikaa. Silti kuvista näkyy jo rakennuksen koko. Rakennus on melko massiivinen, mutta se täyttyy kyllä. Ensimmäisten kuukausien aikana käytävät ovat etenkin päiväaikaan vielä melko autioita, sillä muuton ensimmäisessä aallossa muuttaa Hyvinkään Opisto. Saamme kuitenkin hyvin pian lisää elämää ympärillemme, kun abit aloittavat kirjoitukset Kipinän kolmannessa kerroksessa helmi-maaliskuussa. Loputkin nurkat täyttyvät huhtikuussa, kun Hyvinkään Lukion loput opiskelijat ja henkilökunta muuttavat Kipinään viidennen jaksonsa alkuun. Tästä alkaa sitten pitkään haaveiltu, suunniteltu ja työstetty yhteiselo. 

Päivitämme Kipinä-kuulumisiamme tämän vuoden ajan Kipinää kohti-blogin kautta.


Julkisivu
Ala-aula

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä