Hankkeen tuloksia

Kipinää kohti 1 ja 2

Kipinää kohti -hankkeet toteutettiin kahdessa osassa. Hankkeiden ensisijainen tarkoitus oli edistää kansalaisopistotoiminnan roolia ja näkyvyyttä uusissa toimitiloissa sekä sujuvoittaa tilojen käyttöönottoa.

Opiston tavoitteena oli kehittää opiston viestintää, jonka koimme osittain vanhentuneeksi ja epäkäytännölliseksi. Hankkeen aikana uudistimme nettisivumme lisäten sivuston visuaalisuutta ja saavutettavuutta. Sivuilla pyrimme myös tuomaan uudet toimitilamme näkyville sekä tiedottamaan uusia ja vanhoja asiakkaitamme muutoksista. Samalla uudistimme myös Facebook-sivustomme vastaamaan nettisivujen uutta ilmettä. Suurin uudistus oli kuitenkin paperisten opinto-oppaiden uudistus ja etenkin kevään oppaasta luopuminen. Yhä useampi asiakas ilmoittautuu netissä, joten visuaalisesti uudenaikaisen, mainosmaisen esitteen julkaiseminen ohjaa opiskelijat nettiin, josta löytyy ajantasainen tieto kevään kursseista. Hankkeen päättyessä olemme juuri valmistelemassa uudistunutta syksyn opinto-opasta.

Toimitilojen muutoksen myötä halusimme varmistaa, että tuntiopettajat osaavat toimia uusissa toimitiloissa sekä että he viihtyvät Kipinässä ja Hyvinkään Opistolla. Vuoden 2016 tuntiopettajien työtyytyväisyyskyselyn pohjalta tiesimme, että opettajat viihtyivät aiemmissa tiloissamme etenkin toimivan taukotilan ja ilmapiirin vuoksi. Itse tilat ja opetusvälineet koettiin hieman vanhanaikaisiksi. Pyrimme säilyttämään tämän tyytyväisyyden ottamalla tuntiopettajat luokkatilojen suunnitteluun mukaan. Keräsimme heiltä toiveita luokkatiloja koskien ja välitimme ne eteenpäin. Syksyn 2020 kyselyssä toivottiin lisää perehdytystä niin tiloihin kuin opetustekniikkaankin. Olemme lisänneet Teamsin ja peda.netin koulutusta sekä kehittäneet Kipinän perehdytystä. Viimeisimmän, keväällä 2022 teetetyn kyselyn mukaan opettajat olivat tyytyväisiä Kipinän tiloihin, mutta eivät oikein kokeneet olevansa osa Hyvinkään Opiston työyhteisöä. Tämä onkin kehityskohta, josta jatkamme opiston kehitystyötä hankkeen jo päätyttyä.

Hankkeen oli tarkoitus myös lisätä lukion ja opiston yhteistyötä sekä kasvattaa opiston houkuttelevuutta työnantajana. Lukuvuonna 2020-2021 ja syksyllä 2021 tarjottiin yhteensä 15 Hyvinkään lukion ja Hyvinkään Opiston yhteistyökurssia. Keväällä 2020 hanke alkoi kurssi-ideoiden keruulla. Kurssi-ideoista valittiin tarjontaan syksyllä 2020 6 kurssia ja keväällä 2021 4 kurssia. Syksyllä 2021 tarjottiin vielä 5 yhteistyökurssia. Tavoitteena oli tarjota kursseja, jotka olisivat kiinnostavia niin lukion kuin opiston opiskelijoille iästä riippumatta. Tarjoamalla kursseja yhteistyökursseina pyrittiin takaamaan myös erikoistuneempien kurssien toteutuminen. Kurssit tarjottiin ilta- ja viikonloppuaikaan, jotta myös opiston opiskelijat pystyisivät helpommin osallistumaan kursseille. Kursseja oli tarjolla musiikin, vieraiden kielten, biologian, äidinkielen, taiteen sekä liikunnan ainealueita. Yhteistyökursseista toteutui hankkeen aikana 8 kurssia. Kursseilla oli yhteensä 101 osallistujaa, joista lukiolaisia oli 36 ja opistolaisia 65. Kursseista tuli hyvää palautetta sekä opettajilta että opiskelijoilta. Seitsemän kurssia peruuntui vähäisen ilmoittautujamäärän vuoksi. Kurssien suuri peruuntuminen johtui osaksi koronasta, sillä opiston ilmoittautujamäärät notkahtivat keväällä 2021. Lukion opiskelijat puolestaan kokivat iltaopetuksen haastavaksi omien iltaharrastusten vuoksi. Yhteistyökurssin aikataulutus sekä oppilaitosten ja opettajien itsensä tekemä markkinointityö onkin avainasemassa, jotta yhteistyökurssit toteutuvat myös tulevaisuudessa.  Opisto on myös pystynyt houkuttelemaan lukion opettajia opettamaan opiston omille kursseille.

 

Opisto on tiedottanut hankkeesta nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Yksi tiedottamisen kanava on ollut Kipinäblogi, jota on julkaistu peda.net -sivuilla. Blogin kautta tehty tiedotus on pyritty pitämään rentona hankkeen kuulumisten kertomisena. Hankkeen aikana julkaistiin yhteensä 12 blogipäivitystä hankkeen eri vaiheista. Blogin päivitys päättyy hankkeen päättyessä, mutta tekstit on luettavissa peda.net -sivuilla myös tulevaisuudessa. Osana opiskelijoiden tiedottamista olemme järjestäneet myös tutustumiskierroksia opiskelijoillemme Kipinän tiloihin. Kierrosten aikana olemme kertoneet rakennushankkeesta sekä talon toimijoista osallistujille. Kierrokset ovat olleet suosittuja ja järjestämmekin vielä viimeiset kierrokset kevään 2022 aikana.

 

Hankkeessa pyrimme kehittämään myös tilojen hallintaa. Pyrkimyksenä oli tilavarausjärjestelmän kehittäminen sillaksi opiston kurssinhallintajärjestelmän Hellewin ja lukion Kurren välille. Suunnittelutyö aloitettiin kaupungin tietohallintayksikön johdolla ja muutaman mutkan jälkeen järjestelmätoimittajaksi valikoitui Timmi Software Oy. Lukion kurssit saatiin ajettua Kurresta Timmiin loppusyksystä 2021. Opiston kurssit saatiin Timmiin joulun välipäivinä. Nyt tilatiedot päivittyvät kaksi kertaa vuorokaudessa, joten Timmi on käytännössä ajantasainen opiston osalta. Lukion tiedot päivittyvät tällä hetkellä aina uuden jakson alla ja muutokset tehdään tällä hetkellä käsitöinä. Tästä syystä Timmin käyttöönotto todellisena työvälineenä on vielä kesken ja työ jatkuu lukion puolella.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä