Kipinää kohti hanke

Kipinää Kohti -hanke pähkinänkuoressa

Kipinää kohti -hankkeen tavoitteena on yhteisen rakennuksen, Kipinän yhteiskäyttö mahdollisuuksia hyödyntäen ja mahdollisia ongelmia minimoiden.

  • Opiston lukukausirytmin ja lukion 5-jaksojärjestelmän toimiminen rinnakkain aiheuttaa haasteita tilojen yhteiskäytölle. Pyrkimyksenä on kehittää sujuvat ja luotettavat tilavarausjärjestelmät yhteistyössä kaupungin tietohallinnon kanssa. Uusi tilavarausjärjestelmä muodostaa 'sillan' opiston ja lukion eri kurssinhallintajärjestelmien välille. Tilavarausjärjestelmä otettiin käyttöön vuoden 2021 lopussa. 
  • Tilojen käyttöä suunnitellessa aikatauluja muokataan niin, että opiston ja lukion erimittaiset tapaamiskerrat saadaan sovitettua tiloihin ilman turhaa tilojen tyhjäkäyttöä. Opiston puolella tämä tarkoittaa sitä, että päiväopetuksen aikatauluja hienosäädetään. Lukion puolella tiettyjä erikoisluokkiin sijoittuvaa opetusta kohdennetaan yhdessä sovittuihin lukujärjestyspalkkeihin.
  • Hyvinkään Opisto ja Hyvinkään lukio tarjoavat opiskelijoilleen yhdessä toteutettuja yhteistyökursseja. Yhteistyökurssien tavoitteena on laajentaa kummankin oppilaitoksen opetustarjontaa ja mahdollistaa valinnaiskurssien toteutuminen. Samalla pystytään hyödyntää yhteisen henkilöstön laajaa osaamista. Hankkeen voimassaoloaikana yhteistyökurssit tarjotaan 'hankehintaan'. 

  • Hankkeen avulla kartoitamme tuntiopettajiemme mielipiteitä uusia toimitiloja kohtaan. Hyödynnämme työtyytyväisyyskyselyn tuloksia toimintamme kehittämisessä.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä