Kooste lukuvuodelta 2022-2023

Koosteessa ovat kaikki lukuvuoden 2023-2024 saamamme kurssipalautteet, lukuun ottamatta kesäkurssia, joka jatkuu 22.6. asti.

Palautekyselyn taustaa

Lähetimme kaikille opiskelijoillemme, jotka ilmoittautumisen yhteydessä antoivat sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa, palautekyselyn kursseistamme. Koko lukuvuoden kursseilla opiskeleville lähetimme palautekyselyn kurssien puolessa välissä. Lyhytkursseilla opiskelleille lähetimme palautekyselyn kurssien päätyttyä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti. Kyselyssä oli kahdeksan monivalintakysymystä ja lisäksi tilaa vapaalle sanalle.

Lukuvuonna 2022–2023 oli kolme luentoa. Hausjärven kunnankirjaston kanssa Hausjärven kansalaisopisto järjesti kirjailijavieraana Kristiina Vuori- luennon ja kirjailijavieraana Hannu Niklander- luennon. Lisäksi Mira Arkko piti luennon Onni Oja – Maalaisidyllin maalari. Lähetimme luennoille osallistuneille erillisen kyselyn. Siinä oli kolme monivalintakysymystä ja kaksi avointa kysymystä.  

Palautekyselyidemme tulkintaa kurssi- ja luentopalautteista vaikeuttaa se, että1/3 koko lukuvuoden opiskelijoistamme vastasi palautekyselyymme. Silti olemme kiitollisia kaikista saaduista vastauksista opiskelijoiltamme.

Mistä opiskelija sai tiedon Hausjärven kansalaisopiston kurssista?

Yhteensä 126 opiskelijaa vastasi saaneensa tiedon kurssista Hausjärven kansalaisopiston paperisesta opinto-ohjelmasta, joka jaetaan kesäkuun alussa jokaiseen kotitalouteen, ja 45 henkilöä löysi kurssin netistä ilmoittautumisjärjestelmästämme. Vastanneista 43 opiskelijaa sai tiedon kurssista tuttavaltaan ja 27 henkilöä sai tiedon lehdestä tai sosiaalisesta mediasta. Kansalaisopistot.fi – verkkosivuilta kursseillemme löysi 26 opiskelijaa. Lisäksi kahdeksan henkilöä sai tiedon kursseistamme Hausjärven kunnan kotisivuilta.

Pääosin opiskelijat kokivat Hausjärven kansalaisopiston kurssit hyvin toteutetuiksi

Palautekyselyyn vastanneista 230 koki, että kurssin sisältö vastasi kurssikuvausta, ja vain yksi vastanneista koki tilanteen olleen päinvastainen. Vastanneista opiskelijoistamme 11 kokivat, että luennot vastasivat heidän odotuksiaan erinomaisesti, kahdeksan opiskelijan mukaan hyvin, yhden opiskelijan mukaan tyydyttävästi.

Tuntiopettajat ja päätoiminen musiikinopettaja saivat opetustaidoistaan ja asiantuntemuksestaan pääosin arvosanan erinomainen tai hyvä. Ilmapiirin kursseilla arvioi 207 opiskelijaa erinomaiseksi, hyväksi 60 ja huonoksi yksi opiskelija. Palautekyselyssä kysyimme, ovatko opiskelijat omasta mielestään saaneet riittävästi informaatiota Hausjärven kansalaisopiston kurssikäytännöistä tuntiopettajalta. Vastanneista 207 oli saanut riittävästi tietoa, ja 17 opiskelijaa taas eivät olleet tulleet riittävästi informoiduiksi.

Lisäksi kysyimme, millaiseksi opiskelijat kokivat hinta-laatusuhteen ja vuorovaikutuksen kansalaisopiston toimiston kanssa. Kurssien hinta-laatusuhteen erinomaiseksi arvioi 141 opiskelijaa, hyväksi 89 opiskelijaa ja huonoksi yksi. Jos opiskelija oli yhteydessä toimistoon lukuvuoden aikana, yhteistyön erinomaiseksi toimiston kanssa kokivat 65 opiskelijaa, hyväksi 36 opiskelijaa ja huonoksi yksi opiskelija. Luentojen käytännön järjestelyt oli toteutettu erinomaisesti yhdeksän vastaajan mukaan. Kahdeksan henkilön mukaan luentojen käytännön järjestelyt oli toteutettu hyvin, ja yhden henkilön mukaan huonosti.


Vapaa sana kursseista ja kurssitoiveita tuleville lukuvuosille

Saimme ilahduttavan paljon vapaan sanan kohdalla palautteita opiskelijoiltamme. Suurimmaksi osaksi vapaassa sanassa opiskelijat kiittivät kurssejamme ja opettajiamme. Verkkokurssit saivat pääsääntöisesti myös erinomaista palautetta, ja opetusalustana Peda.net sai myönteistä palautetta. Hausjärven kansalaisopisto käyttää pääosin kunnan omia tiloja opetustiloina. Kankaankudonta tutuksi - kurssi sekä Lasten ja nuorten taidekurssi kunnanvirastolta muuttivat kevään 2023 aikana Paavolaan. Kankaankudontatilan muutto oli vaativa ja raskas koettelemus opiskelijoille ja kurssin opettajalle, kun aikataulu kunnan taholta oli tiukka. Vuokraamme tarvittaessa kolmannen sektorin tiloja esimerkiksi tanssi- ja liikuntakursseillemme. Yksi vuokraamistamme tiloista on Torppa Oitissa. Opiskelijat antoivat palautetta Torpan liiallisesta kylmyydestä. Olemme tuoneet Torpan yhteyshenkilölle toiveen siitä, että salin tulisi olla riittävän lämmin kurssiemme aikana.

Vapaan sanan kohdalla opiskelijoillamme oli myös mahdollista kertoa uusista kurssitoiveistaan. Olemme käyneet kaikki opiskelijoiden antamat kurssitoiveet läpi. Toteutamme mahdollisuuksien mukaan kurssitoiveita, jos saamme toivekursseille tuntiopettajan, sopivan kokoontumistilan ja kokoontumisajan. Opiskelijat toivoivat kirjailijavierailujen ja eri ainealueilta olevien luentojen jatkuvan. Kun järjestämme kirjailijavierailuja yhteistyössä kirjaston kanssa, opiskelijatoiveena on saada kirjastosta näytille vieraanamme olevan kirjailijan teoksia.

Lukuvuodelle 2023-2024 on tarjolla monia opiskelijoiden toivomia kursseja. Tarjolla on laaja kirjo erilaisia kädentaitokursseja, joita on toivottu. Opiskelijan esittämä toive toteutuu myös, kun Menneisyyden metsästäjät tv-sarjassa tutuksi tullut Pekka Kupila luennoi ”Menneisyyden metsästämistä metallinetsimellä, kokemuksia tv-dokumenttisarjan tekemisestä ja esinelöytöjä viikinkiajalta nykypäivään”. Luento on 12.9.2023 Oitin kunnanviraston valtuustosalissa. Kirjaston ja kansalaisopiston kirjailijavieraana on radioääni Jake Nyman Oitin kunnanviraston valtuustosalissa 5.10.2023. Kaikki 2023-2024 lukuvuoden kurssit näkyvät ilmoittautumisjärjestelmässämme: https://uusi.opistopalvelut.fi/hausjarvi/fi/

Ilmoittautumiset lukuvuoden 2023-2024 kursseille alkavat tiistaina 6.6.2023 klo 9.00. Toivottavasti löydät itsesi Hausjärven kansalaisopistosta!

 

Palautekyselyjen uudistaminen lukuvuodelle 2023-2024

Keväällä 2023 uudistimme kurssipalautteiden kyselyjä karsimalla peruskysymyksiä. Niiden lisäksi palautekyselyissämme kurssin onnistumisen arvioinnin painopiste on opiskelijan itsearvioinnissa omasta oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan kursseillamme sen sijaan, että kysymme opettajan asiantuntemusta ja opetustaitoa. Olemme kiitollisia siitä, että saamme opettajista runsaasti vapaassa sanassa palautetta opiskelijoiltamme.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä