Hausjärven kansalaisopisto

Tervetuloa Hausjärven kansalaisopistoon

Lyhyesti Hausjärven kansalaisopistosta:

Kansalaisopisto on Hausjärven kunnan omistama ja ylläpitämä oppilaitos, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo Opetus­hallitus. Hallinnosta vastaa sivistyslautakunta. Syksyllä 2020 alkava lukuvuosi on opiston 54. toimintavuo­si. Opiskelijoita vuonna 2019 oli 737 ja opetustunteja 2208. Tervetuloa harrastamaan innostumaan, oppimaan ja kehittymään Hausjärven kansalaisopistoon!

Lukuvuosi 2020–2021:

Koko lukuvuoden 2020–2021 kurssiohjelmaan voit tutustua opiston ilmoittautumissivuilla 22.5.2020 lähtien.
Ilmoittautumiset 9. kesäkuuta alkaen klo 9.00 netissä www.opistopalvelut.fi/hausjarvi tai soittamalla puh. 019 758 6771 (opistosihteeri), 019 758 6772 (päätoiminen musiikinopettaja) tai 019 758 6770 (rehtori).
Kunnanvirastolla voi käydä ilmoittautumassa kursseille 3.8. alkaen.

Seuraa meitä myös sosiaalisen median kanavissa:


https://www.facebook.com/Hausjarvenkansalaisopisto/

 

https://www.instagram.com/hausjarven_kansalaisopisto/?hl=fi

Uudet sivumme

Otamme Peda.netin käyttöön syksyllä 2020 ja rakennamme sivuja syksyn aikana. Sivuilla tulee olemaan Hausjärven kansalaisopiston ajankohtaisia asioita, tiedotteita, kuvia kursseilta, näyttelyistä ja tapahtumista. Lisäksi tuntiopettajille on rakentumassa omat Intrasivut.
Tarkoituksena on, että tuntiopettajat luovat joillekin kursseille omat sivut, joiden kautta on mahdollista jakaa kurssiin liittyvää materiaalia.