Kooste lukuvuodelta 2021-2022

Kooste Hausjärven kansalaisopiston lukuvuoden 2021–2022 kurssien palautekyselyn vastauksista

Palautekyselyn taustaa

Hausjärven kansalaispistosta on lähetetty säännöllisesti muutaman vuoden ajan kaikista kursseista palautekysely niille opiskelijoille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä antoivat sähköpostisoitteensa. Palautekysely lähetettiin sähköpostilla koko lukuvuoden kursseilla opiskelleille kurssin puolessa välissä eli marras-joulukuussa 2021, ja lyhytkursseille niiden päätyttyä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti. Kyselyssä oli kymmenen monivalintakysymystä ja lisäksi tilaa vapaalle palautteelle. Palautekyselyssä kysyttiin ensiksi sitä, mistä opiskelijat saivat tiedon kurssista. Sen jälkeen kysyttiin yleisarvosanaa kurssista, kurssikuvauksen vastaavuutta kurssin kokoontumiskertoihin, tuntiopettajan opetustaitoa ja asiantuntemusta, hinta-laatusuhdetta, kokoontumistilan sopivuutta ja kurssin ilmapiiriä. Kyselyssä pyydettiin myös vastaamaan siihen, että saiko opiskelija tuntiopettajalta tietoa kurssista ja Hausjärven kansalaisopiston kurssikäytännöistä. Opiskelijoilta kysyttiin myös, kuinka yhteistyö sujui toimiston kanssa.  Lopussa oli tilaa vapaalle sanalle.

Lukuvuodelle 2021–2022 oli suunniteltu kolme luentoa. Hausjärven kunnankirjaston kanssa Hausjärven kansalaisopisto järjesti kirjailijavieraana Anna Kortelainen- luennon ja kirjailijavieraana Marja Pirttivaara- luennon. Lisäksi kokki Lassi Tudeer piti luennon Säilötään terveellisesti hapattamalla. Luennoille osallistuneille Hausjärven kansalaisopisto lähetti erillisen kyselyn. Siinä kysyttiin 1) mistä opiskelija sai tiedon luennosta, 2) vastasiko luento opiskelijan odotuksia, 3) miten luennon käytännönjärjestelyt oli hoidettu sekä 4) vapaan sanan kohdalla oli mahdollista antaa muuta palautetta luennosta ja ehdotuksia tulevien luentojen aiheista.

Palautekyselyn tulkintaa kurssi- ja luentopalautteista vaikeuttaa se, että vain 1/3 koko lukuvuoden opiskelijoista vastasi palautekyselyyn. Lisäksi ne, jotka vastasivat palautekyselyyn, eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Silti Hausjärven kansalaisopisto on kiitollinen kaikista saaduista vastauksista opiskelijoilta. Mitä enemmän saamme opiskelijoilta kurssipalautetta, sitä paremman kokonaiskäsityksen pystymme muodostamaan kurssien laadusta.

Mistä opiskelija sai tiedon Hausjärven kansalaisopiston kurssista?

Yhteensä 181 opiskelijaa vastasi saaneensa tiedon kurssista Hausjärven kansalaisopiston opinto-ohjelmasta, joka jaetaan kesäkuun alussa jokaiseen kotitalouteen ja kahdeksan henkilöä löysi kurssin netistä ilmoittautumisjärjestelmästä. Vastanneista 26 opiskelijaa sai tiedon kurssista tuttavaltaan ja 32 henkilöä sai tiedon lehdestä tai sosiaalisesta mediasta. Viime vuoteen verrattuna on tapahtunut huomattavaa kasvua siinä suhteessa, että osa opiskelijoista löysi kurssimme sosiaalisen median kautta. Etenkin ulkopaikkakuntalaiset ovat löytäneet kursseillemme Facebook - ja Instagram - tiliemme kautta.

Pääosin opiskelijat kokivat Hausjärven kansalaisopiston kurssit hyvin toteutetuiksi

Viime syksynä lukuvuosi alkoi kansalaisopistossa hyvin, vaikka koronan vuoksi jouduimme pienentämään kurssien ryhmäkokoa ja teimme muita koronaan liittyviä varotoimia. Aikuisopiskelijat eivät päässeet koronarajoitusten vuoksi lähiopetukseen tammikuussa 2022. Osa kursseista jatkoi etänä, osa taas oli tauolla. Palautekyselyyn vastanneista 205 koki, että kurssin sisältö vastasi kurssikuvausta, ja vain yksi vastanneista koki tilanteen olleen päinvastainen.

Tuntiopettajat ja päätoiminen musiikinopettaja saivat opetustaidoistaan ja asiantuntemuksestaan pääosin erinomaiset arviot. Vastanneista 152 antoi kurssia opettaneelle tuntiopettajalle tai päätoimiselle musiikinopettajalle arvosanan erinomainen, ja 54 henkilöä antoi hyvän arvosanan. Kaksi henkilöä koki tuntiopettajan tai päätoimisen musiikinopettajan asiantuntemuksen olleen kohtalainen. Palautekyselyyn vastanneista tuntiopettajan tai päätoimisen musiikinopettajan opetustaidon koki erinomaiseksi 141 ja hyväksi 62. Kohtalaiseksi tai välttäväksi tuntiopettajan tai päätoimisen musiikinopettajan opetustaidon arvioi neljä vastaajaa. Ilmapiirin kursseilla arvioi 151 opiskelijaa erinomaiseksi, hyväksi 54 ja huonoksi yksi opiskelija. Palautekyselyssä kysyimme, ovatko opiskelijat omasta mielestään saaneet riittävästi informaatiota Hausjärven kansalaisopiston kurssikäytännöistä tuntiopettajalta. Vastanneista 184 oli saanut riittävästi tietoa, ja 20 opiskelijaa taas eivät olleet tulleet riittävästi informoiduiksi. Tässä on palautekyselyn vastausten perusteella kuitenkin tapahtunut merkittävää parannusta aikaisempiin vuosiin verrattuna.

Kurssin toteutuksen lisäksi Hausjärven kansalaisopistolle on tärkeätä tietää, millaiseksi opiskelijat kokivat hinta-laatusuhteen, kursseilla käytettävät tilat ja vuorovaikutuksen kansalaisopiston toimiston kanssa. Kurssien hinta-laatusuhteen erinomaiseksi arvioi 108 opiskelijaa, hyväksi 98 opiskelijaa ja huonoksi yksi. Hausjärven kansalaisopisto on yksi Hausjärven kunnan sivistystoimen toimialoista, ja se käyttää pääosin kunnan tiloja opetuspaikkoina sekä vuokraa tarvittaessa kolmannen sektorin tiloja Hausjärveltä. Kurssitilat erinomaiseksi arvioi 87 opiskelijaa, hyväksi 103 ja huonoksi 17.

Jos opiskelija oli yhteydessä toimistoon lukuvuoden aikana, yhteistyön erinomaiseksi toimiston kanssa kokivat 26 opiskelijaa, hyväksi 52 opiskelijaa ja huonoksi kuusi opiskelijaa. Viime vuosi 2021 oli toimistossa poikkeuksellista aikaa, koska meillä ei ollut ollenkaan sihteeriä. Tämä toki näkyi myös ulospäin, koska edellisen opistosihteerin siirryttyä toisiin tehtäviin päätoiminen musiikinopettaja joutui opettelemaan myös sihteerin tehtävien hoitamista oman työnsä ohella. Lisäksi rehtori teki oman työnsä ohella sihteerille kuuluneita tehtäviä. Helmikuusta 2022 alkaen kansalaisopistolla aloitti uusi opistosihteeri. Ymmärrettävästi kurssipalaute sekä opiskelijoilta että erillinen palaute tuntiopettajilta helmikuusta alkaen kertoo siitä, että kansalaisopistossa sihteerin tehtäviä hoitamaan tarvitaan jatkossakin erillinen opistosihteeri.

Luennoille osallistuneiden vastausten perusteella luento vastasi odotuksia erinomaisesti 14 henkilön mukaan, hyvin kahdeksan henkilön mukaan ja tyydyttävästi kahden henkilön mukaan. Yksi vastanneista kommentoi Anna Kortelaisen vierailua: ”Anna oli upea kertoja. Esitys oli kuin teatteriesitys. Tällaisia lisää. WOW!”. Toinen osallistuja kirjoitti Lassi Tudeerin luennosta: ”Luento oli selkeä ja ohjeet hyvät. Odotan innolla ensi kesää ja kurkkuja!” Luentojen käytännön järjestelyt oli toteutettu erinomaisesti 18 vastaajan mukaan ja hyvin kuuden henkilön mukaan.


Vapaa sana kursseista ja kurssitoiveita tuleville lukuvuosille

Kursseista saimme ilahduttavan paljon vapaan sanan kohdalla palautteita opiskelijoiltamme. Yksi vastaajista kirjoitti: ”Aivan loistava, vaikka kurssi muuttui verkkokurssiksi. Sisältö oli hyvin suunniteltu ja monipuolinen”. Tanssikurssista toinen vastaaja kirjoitti näin:”XXLDance on paras liikuntamuoto itselleni ja piristää mieltä.” Verkkokursseiksi alun perinkin suunnittelusta italian kielen kurssista yksi opiskelija kertoi, että ”Kyseessä on verkkokurssi, mikä on etu minun kannaltani.”

Vapaan sanan kohdalla oli myös mahdollista kertoa uusista kurssitoiveista. Kaikki toiveet on Hausjärven kansalaisopistolla käyty läpi. Pyrimme toteuttamaan toiveita, jos saamme toivekursseille tuntiopettajan, sopivan kokoontumistilan ja kokoontumisajan. Kriittistä palautetta kansalaisopisto sai esimerkiksi kokoontumistiloista tai niiden lämpötiloista, opetustuntien kestoista tai siitä, että kurssin kokoontumiskerroista tai niiden muutoksista ei tuntiopettaja kertonut selkeästi opiskelijoille. Luentojen kohdalla vapaassa sanassa opiskelijat toivoivat kirjailijavierailujen jatkuvan. Lisäksi eri ainealueilta toivottiin luentoja.

Kurssipalautteissa toivottiin erilaisia lyhytkursseja käsitöistä. Niitä on alkavana lukuvuonna 2022-2022 tarjolla opinto-ohjelmassamme. Samoin meillä on tarjolla erilaisia yhden päivän kestäviä kotitalouskursseja, joita on toivottu lisää. Entisöintikurssia toivoneelle kansalaisopistossa on tarjolla 2023 kesäkurssina vanhojen ikkunoiden entisöintikurssi. Asahia on toivottu takaisin kurssivalikoimaan, ja tämän toiveen voimme toteuttaa verkkokursseina. Ruotsin kielen keskustelukurssi lähiopetuksena alkaa myös ensi lukuvuonna opiskelijoiden toiveiden mukaisesti. Useamman vuoden ajan on kurssitoiveissa myös pyydetty kansalaisopistoa järjestämään saksan kielen alkeiskurssi. Tänä syksynä saksan kielen alkeiskurssi alkaa lähiopetuksena uudella Ryttylän koululla. Kirjoittamisen kursseja on tarjolla kansalaisopistolle verkossa, koska kirjaston toteuttamana kokoontuu lähitapaamisissa erilaisia kirjoittamisen ja kirjallisuuden ryhmiä Oitissa. Uutuutena aloitamme kirjaston kanssa yhteistyössä maksuttoman Novellikoukku-kurssin.

Kaikki 2022-2023 lukuvuoden kurssit näkyvät ilmoittautumisjärjestelmässämme: https://uusi.opistopalvelut.fi/hausjarvi/fi/

Toivottavasti löydät itsesi ensi lukuvuonna Hausjärven kansalaisopistosta!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä