Kooste lukuvuodelta 2019-2020

Kooste Hausjärven kansalaisopiston lukuvuoden 2019–2020 arviointikyselyn tuloksista

 

Hausjärven kansalaispistossa on tehty säännöllisesti kaikista kursseista arviointikysely niille kurssilaisille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä antoivat sähköpostisoitteensa. Kysely lähetettiin sähköpostilla koko lukuvuoden kursseilla opiskelleille kurssin puolessa välissä, ja lyhytkursseille niiden päätyttyä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti. Kyselyssä oli kymmenen monivalintakysymystä ja lisäksi tilaa vapaalle palautteelle. Kyselyssä kysyttiin ensiksi sitä, mistä kurssilaiset saivat tiedon kurssista. Sen jälkeen kysyttiin yleisarvosanaa kurssista, kurssikuvauksen vastaavuutta kurssin kokoontumiskertoihin, tuntiopettajan opetustaitoa ja asiantuntemusta, hinta-laatusuhdetta, kokoontumistilan sopivuutta ja kurssin ilmapiiriä. Kyselyssä pyydettiin myös vastaamaan siihen, että saiko kurssilainen tuntiopettajalta tietoa kurssista ja opistojen kurssikäytännöistä. Kurssilaisilta kysyttiin myös, kuinka yhteistyö sujui toimiston kanssa.

Mitä kautta kurssilaiset saivat tiedon kursseista?

Puolet kaikista kurssilaisista vastasi saaneensa tiedon kurssista opistojen opinto-ohjelmasta, joka jaetaan kesäkuun alussa jokaiseen kotitalouteen. Seuraavaksi eniten kursseille löydettiin netistä opistopalvelut.fi-sivuilta, jonka kautta kursseille voi ilmoittautua. Jos opinto-ohjelman painamisen ja jakamisen jälkeen kurssien osalta tulee muutoksia, näkyvät ne opistopalvelut.fi sivuilla. Loput kurssilaisista saivat tiedon tuntiopettajalta, sukulaisilta ja ystäviltä, ilmoitustauluilta ja Hausjärven kansalaisopiston Facebook-sivuilta tai olivat opiskelleet samalla kurssilla jo aiemmin.

Kurssien yleisarvosanaksi annettiin erinomaista ja hyvää

Viime syksynä lukuvuosi 2019–2020 alkoi opistossa hyvin. Silloin ei ollut vielä tietoa koronasta. Yleisarvosana kursseista oli lähes poikkeuksetta hyvä tai erinomainen. Myös kurssikuvaus ja opetustunnit olivat vastanneiden mukaan samankaltaisia. Tuntiopettajat saivat opetustaidoistaan ja asiantuntemuksestaan pääosin erinomaiset arviot. Hieman yli puolet arvioi tuntiopettajien, päätoimisen musiikinopettajan ja rehtorin opetuksen erinomaiseksi. Hieman alle puolet arvioi opetustaidon ja asiantuntemuksen olevan hyvän ja muutama antoi yksittäisille opettajille tyydyttävän arvion ja vain yksi sai arvosanan huono. Hinta-laatusuhde koettiin enimmäkseen joko erinomaiseksi tai hyväksi. Niillä kursseilla, joilla oli muutoinkin tyytymättömyyttä, koettiin hinta-laatusuhde tyydyttäväksi tai muutama kurssi huonoksi. Osa eläkeläisistä kertoi koko lukuvuoden kurssin olevan liian kallis. Tämän epäkohdan on opisto huomioinut sivistyslautakunnan suostumuksella, että jatkossa myös eläkeläiset saavat koko lukuvuoden kursseista 30 % alennuksen, ellei kurssin hintaa ole jo valmiiksi alennettu (OPH:n tukema koulutus). Sen lisäksi jatkossakin työttömät ja eläkeläiset saavat 30 % alennuksen koko lukuvuoden kursseista. Opisto on yksi kunnan toimialoista, ja se käyttää pääosin kunnan tiloja opetuspaikkoina sekä vuokraa kolmannen sektorin tiloja. Suurin osa vastanneista piti kokoontumistilaa erinomaisena tai hyvänä, mutta osa piti kokoontumistiloja tyydyttävinä. Enimmäkseen kurssien ilmapiiri oli kurssilaisten palautteiden perusteella erinomainen. Muutama mainitsi ilmapiirin olleen hyvän, mutta yhtään tyydyttävää tai huonoa arviota ei kurssien ilmapiireistä annettu. Selvää parannusta on tapahtunut viime lukuvuoden kyselyyn nähden siinä, miten kurssilaiset omasta mielestään saivat tuntiopettajalta tietoa itse kurssista ja opiston käytännöistä kokoontumiskertojen aikana. Kuitenkin muutama henkilö koki, että heitä ei ollut informoitu kurssilla tarpeeksi hyvin.

 

Lähiopetus muuttui maaliskuussa etäopetukseksi

Keväällä opetus sujui normaalisti 13.3. asti, jolloin koronaepidemian vuoksi lähiopetus keskeytettiin. Opisto pystyi jatkamaan toimintaansa soveltavin etäopetuksena yhtä lukuun ottamatta kaikilla kursseilla. Kyseisen kurssin opiskelijat saavat seuraavan lukuvuoden kursseille ilmoittautuessaan yhdestä kurssista 10 euron alennuksen. Etäopetus jouduttiin toteuttamaan yllättäen ja siksi myös kurssikohtaisesti oli vaihtelua siinä, miten ne toteutettiin. Koska siirtyminen lähiopetuksesta etäopetukseen tapahtui opistosta riippumattomista syistä, opisto teki kyselyn etäopetuksen onnistumisesta. Kyselyyn vastasi 96 opiskelijaa. Kyselyyn vastanneiden mukaan opisto onnistui koronaepidemiasta johtuvassa tiedotuksessa seuraavasti: 49 kurssilaista koki tiedotuksen toimineen erinomaisesti, 41 hyvin ja 6 huonosti. Olosuhteet huomioon ottaen etäopetus sujui 33 kurssilaisen mukaan erinomaisesti, 42 kurssilaisen mukaan hyvin ja 18 kurssilaisen mukaan huonosti. Vastanneista 64 teki tuntiopettajan antamia tehtäviä kotona, 34 henkilöä taas eivät.

Kurssitoiveita toteutetaan ensi lukuvuonna

Vapaan sanan kohdalla oli mahdollista kertoa uusista kurssitoiveista. Kaikki toiveet on opistolla käyty läpi. Toiveita pyritään toteuttamaan, jos opistolle saadaan toivekursseille tuntiopettaja, sopiva kokoontumistila ja kokoontumisaika. Esimerkiksi kurssitoiveiden perusteella ensi lukuvuonna on kaksi ilmaista tietotekniikan kurssia ja 10-kortti koskee kaikkia eri liikunta- ja tanssikursseja. Kuntopiiriä on toivottu Oittiin päiväsaikaan ja Fascia Method kehonhuolto-kurssia. Molemmat toiveet opisto pystyi toteuttamaan ensi lukuvuodeksi. ja Fascia Method- kursseja on yhteensä kolme. Lisäksi toivekurssina järjestetään keväällä 2021 Punotaan kahvipusseista- kurssi. Luvassa on myös paljon muita uusia kursseja vakiintuneiden kurssien lisäksi. Toivottavasti lähiopetus jatkuu ensi syksynä normaalisti ja näemme sankoin joukoin Hausjärven kansalaisopiston kursseilla!

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä