Lasten ravitsemus

Varhaislapsuus on merkityksellinen lapsen ruokatottumusten muodostumisessa

Varhaislapsuus on merkittävää aikaa tasapainoisten ruokatottumusten muodostumisessa. Vanhempien ja muiden kasvattajien on tärkeää turvata lapsen kehitykselle ja ruokailutottumusten oppimiselle myönteiset ja otolliset olosuhteet. Kylläisyyden ja nälän tuntemusten tunnistaminen sekä oman tarpeen mukaisen syömisen oppiminen on tärkeää muun muassa ylipainon ehkäisemisen kannalta. Ruokarajojen asettaminen opettaa lapselle myös varhain, että kaikkea ei voi saada. Lapsi oppii sietämään pieniä pettymyksiä ja oppii tärkeitä selviytymistaitoja elämää varten. Ruokien nauttimisesta on perheessä ja päivähoidossa hyvä sopia pelisäännöt: kaikkea ruokaa ei ole aina tarjolla.

Arki- ja juhlaruoilla on oma paikkansa. On ruokia, joita syödään melkein aina (esim. kasvikset, hedelmät) ja sekä ruokia, joita mahtuu hyvään ruokavalioon vain silloin tällöin (esim. jäätelö, keksit, perunalastut tai karkit). Pitämällä kiinni säännöllisestä syömisen rytmistä voidaan samalla ehkäistä napostelukulttuurin yleistymistä. Kohtuutta, myönteistä ruokasuhdetta sekä hyvästä, terveellisestä ruuasta nauttimista opetellaan parhaimmillaan arkisissa ruokatilanteissa yhdessä aikuisten kanssa.

Hanna Lagström, Pauliina Ojansivu

Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa – ruokailoa ja terveyttä lapsille Lasten ruokakasvatus varhaiskasvatuksessa-hankkeen asiantuntijarapotti.2014. Toimittajat: Pauliina Ojansivu, Mari Sandell, Hanna Lagström ja Arja Lyytikäinen.

Ruokakasvatusta ohjaavat asiakirjat


TERVEYTTÄ JA ILOA RUOASTA - VARHAISKASVATUKSEN RUOKAILUSUOSITUS (Valtion ravitsemusneuvottelukunta)

Varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset - LUONNOS

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille (Evira)
Lapsiperheiden uusissa Syödään yhdessä -ruokasuosituksissa korostetaan ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä. Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka. Kansalliset suositukset on laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan asettama asiantuntijatyöryhmä. Valtion ravitsemusneuvottelukunta on hyväksynyt suositukset ja ne julkaistaan yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa
Syödään yhdessä

Terveyttä ruoasta - suomalasiet ravitsemussuositukset
twerveyttä ruoasta - suomalaiset ravitsemussuositukset

Ravitsemuksella hyvinvointia (V
altion ravitsemusneuvottelukunta yhteistyössä Kuntaliiton kanssa, Maa- ja metsätalousministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella)
Ravitsemuksella hyvinvointia, opas kuntapäättäjille. 2012.
Opas on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöille, esimiehille ja työntekijöille.
Ravitsemuksella hyvinvointia

Huomisen ruoka - Esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi. 2010.
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 2005
Huomisen ruoka

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä